Rumunsko: Volkswagen přehodnotí výstavbu nového závodu v Turecku

Z českého pohledu by šlo o významnou změnu náhledu mateřského koncernu na výrobu aut Škoda. Při úvahách o změně lokality se nepochybně nejedná pouze o bezpečnostní aspekt – i když ten asi v současnosti hraje hlavní roli. Zvažovaná rumunská lokalita je velice výhodná i z logistického hlediska, nebo i v rámci evropského trhu práce.Na druhou stranu výstavbě závodu v Rumunsku nenahrává komplikovaná vnitropolitická situace – padla vláda, je před prezidentskými volbami a pravděpodobně před předčasnými parlamentními volbami. Překvapující je také rychlost oznámení tohoto záměru, a to z obou stran – jak německé, tak rumunské.

Společnost Volkswagen oznámila v úterý 15. října 2019, že odkládá konečné rozhodnutí o výstavbě nového závodu v Turecku z důvodů bezpečnostní situace a mezinárodních sankcí. Jednou z možných alternativ by mohlo být západorumunské město Arad. Město již dalo k dispozici 1 100 hektarů pozemků, z toho 400 ha pro samotný závod a zbytek pro výrobce autodílů. Rumunská vláda poslala společnosti konečnou nabídku, včetně čtyř dimenzí, které Volkswagen zvažuje při posuzování lokality (infrastruktura, logistika, finanční podmínky a trh práce).

Arad má se svými 170 000 obyvateli vhodnou pozici pro vybudování továrny na automobily, město je spojeno dálnicí s maďarskou hranicí a nachází se 60 km od regionální metropole Temešváru.

V tuto chvíli je samozřejmě předčasné predikovat, jak se nakonec leadeři koncernu rozhodnou, nicméně Turecku dali jasně najevo, že nic není jisté, a „náhradní“ plán výstavby nového závodu má své opodstatnění. A zdá se, že informace o rumunské lokalitě je určena i České republice – koncern s přesunem výroby počítá.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bukurešti (Rumunsko). Autor: Rudolf Opatřil, ekonomický rada.

• Teritorium: Evropa | Rumunsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme