Zdroj: CzechTrade

Rumunsko získá dotaci na nové vlaky

Rumunský úřad pro reformu železnic obdržel od Evropské investiční banky (EIB) potvrzení o přijetí žádosti na financování nákupu 62 elektrických vlaků pro krátké vzdálenosti.

Dotace ve výši 470 milionů eur bude poskytnuta z Evropského modernizačního fondu.

Ilustrační fotografie

Schválení žádosti od Modernizačního fondu při EIB je vodítkem pro Evropskou komisi při rozhodování o vyplacení financí v prioritním nebo neprioritním režimu.

Po tomto rozhodnutí bude Rumunský úřad pro reformu železnic (ARF) schopen připravit investiční dokumentaci a dokumentaci k veřejné zakázce na nákup dalších přibližně 60 vlaků, které podpoří udržitelnou mobilitu v Rumunsku. Očekává se, že v prvním čtvrtletí roku 2024 bude tento nový projekt veřejné zakázky zveřejněn v elektronickém systému zadávání veřejných zakázek SICAP.

Připravila zahraniční kancelář CzechTrade Rumunsko.
Zdroj: Romania Insider

• Teritorium: Evropa | Rumunsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika

Doporučujeme