Ruská vláda sahá k regulaci cen potravin

Ruský prezident Putin dne 9. prosince 2020 vyjádřil rozhořčení nad rostoucími cenami základních potravin v Rusku, jako jsou cukr, slunečnicový olej, mouka, těstoviny a chléb.

Dle prezidenta je nepřijatelné, aby docházelo ke zdražování cukru o 71,5 %, slunečnicového oleje o 23,8 %, mouky o 12,9 %, těstovin o 10,5 % a pečiva o 6,3 % (ročně), a to především v době zvyšující se nezaměstnanosti a snižování příjmů obyvatelstva. Ihned po vystoupení se spustila vlna návrhů opatření na to, jak situaci s růstem cen základních potravin stabilizovat.

Za růstem cen základních potravin v roce 2020 stály faktory jako zvýšený export potravin, dynamika světových cen vstupních surovin pro výrobu, výkyvy ve směnném kurzu a snížení domácí produkce řady základních komodit a další. Jedním z důvodů růstu cen v případě slunečnicového oleje může být velká podpora ze strany vlády na export oleje, která způsobila, že vývoz této komodity v období od 1. září 2019 do 19. července 2020 vzrostl o 36,5 % (celkem 3 miliony tun), a olej se tak stal nejvíce vyváženým zemědělským produktem v Rusku.

Ruští výrobci preferovali zahraniční trhy a na domácím trhu tak vznikl nedostatek, který vedl k růstu cen. V případě zdražování cukru někteří mluví o pouhých tradičních výkyvech souvisejících s množstvím a kvalitou úrody.

Dne 12. prosince byla v návaznosti na situaci vytvořena mezirezortní pracovní skupina. Jejím předsedou byl jmenován první místopředseda vlády Andrej Belousov. Mezi členy se zařadili také ministr průmyslu a obchodu Denis Manturov, ministr zemědělství Dmitrij Patrušev, ministr ekonomického rozvoje Maxim Rešetnikov, ministr financí Anton Siluanov, šéf Federální daňové služby (FNS) Daniil Egorov, šéf Federální antimonopolní služby (FAS) Maksim Šaskolský, šéf Rosselchoznadzoru Sergej Dankvert a šéf Rosstatu Pavel Malkov.

Skupina se zabývá monitorováním a rychlou reakcí na změny cen základního zboží. Předseda vlády nařídil sledovat situaci ve všech fázích, od výroby až po dodání do obchodních řetězců, a přijímat včasná opatření. Všichni účastníci procesu budou premiérovi osobně referovat o práci odvedené v rámci týdenních setkání s místopředsedy vlády.

Mišustin dále nařídil Ministerstvu financí RF a Ministerstvu ekonomického rozvoje RF, aby do 15. ledna 2021 předložila vládě plán pro vytvoření seznamu společensky významného zboží, jejichž ceny budou monitorovány pomocí on-line pokladen. Premiér zdůraznil, že každé z profilových ministerstev odpovídá za to, že ceny základních produktů v zemi nebudou růst. 

Ministr ekonomického rozvoje M. Rešetnikov navrhl, aby vláda získala právo regulovat růst cen základních potravin už v případě jejich zvýšení o více než 10 % v rámci jednoho měsíce, s výjimkou sezónních výkyvů. Vzápětí byl v souvislosti s tím přijat zákon, který vládě umožňuje stanovit maximální maloobchodní ceny základních potravin v jakýchkoliv regionech, kde byl zaznamenán růst cen o více než 10 %. Takto regulovaná cena může být zachována nejdéle na 90 kalendářních dnů. Do teď měla vláda právo regulovat ceny až po jejich růstu o 30 %.

Schválená opatření k zamezení cen růstu základních potravin v Rusku

Dne 14. prosince premiér podepsal několik nařízení vlády, namířených ke stabilizaci situace na trhu s potravinami:

Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Federální antimonopolní služba (FAS) musí uzavřít zvláštní dohody s výrobci potravin a maloobchodními řetězci, aby snížili a udržovali přijatelné ceny základního zboží, včetně cukru a slunečnicového oleje. Dohody budou platné do konce prvního čtvrtletí roku 2021. Federální daňová služba bude sledovat provádění dohod na základě údajů z online pokladen a Rosstatu (nařízení vlády RF č. 2094). Již 15. prosince začalo Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s Ministerstvem zemědělství uzavírat dohody s výrobci a obchodními řetězci o stabilizaci cen slunečnicového oleje a cukru.

Vznikla také dohoda mezi zemědělci a obchodními sítěmi, kdy s platností od 20. prosince 2020 bude cena dodávky fixní: cukr 36 rub/kg (10,3 Kč), nyní 42 rub/kg (12,1 Kč), slunečnicový olej 46 rub/litr (13,2 Kč), stejně jako následná maximální prodejní cena (cukr 95 rub/kg (27,3 Kč) a slunečnicový olej 110 rub/l (31,6 Kč)). Smlouvy budou platné od 20. prosince 2020 do 31. března 2021. K této dohodě se připojí 54 největších federálních a regionálních obchodních sítí.

Za účelem stabilizace cen mouky a chleba stanoví vláda na vývoz pšenice, žita, ječmene a kukuřice celní kvótu 17,5 milionu tun na období od 15. února do 30. června 2021. Pokud bude kvóta překročena, vývozci budou muset zaplatit clo ve výši 50 % celní hodnoty vyvážené produkce, nejméně však 100 eur za tunu. V rámci kvóty bude uvaleno clo pouze ve výši 25 eur za tunu. Opatření se dotkne produktů vyvážených mimo celní unii (nařízení vlády RF č. 2096 a 2097).

Mlynářům bude umožněno kompenzovat až 50 % rozdílu mezi současnou cenou pšenice a její průměrnou cenou za stejná období předchozích tří let, očištěnou o inflaci (nařízení vlády RF č. 2095).

Mimo to bude spuštěn celý komplex dodatečných opatření na podporu zemědělců, například výrobcům cukru budou v roce 2021 nabídnuty zvýhodněné půjčky v rozmezí 1 až 5 % na zakoupení cukrové řepy (na toto opatření se plánuje vyčlenit 2 mld. rub (58 mil. Kč)), pro mlynáře bude v roce 2021 vyčleněná finanční podpora na vyrovnání ztrát za nákup pšenice ve výši 4,2 mld. rub (1,2 mld. Kč), a pro pekaře na vyrovnání ztrát za nákup mouky v celkové výši 3 mld. rub. (863 mil. Kč).

Budou také přijata opatření na zvýšení úrody v dalším roce. Podle slov ministra zemědělství Dmitrije Patruševa byl do 105 regionů, kde se tradičně pěstuje cukrová řepa, zaslán požadavek na zvýšení produkce v roce 2021. To podle ministra dovolí zvýšit objem cukrové řepy o 6,5 mil. tun ve srovnání s rokem 2020. Sklizeň se tak očekává kolem 40 mil. tun.

Všechna opatření, která nyní vláda přijímá ke stabilizaci cen základních produktů, jsou dlouhodobá. Jedinou výjimkou je zavedení pevných cen, které mají platit maximálně tři měsíce.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Moskvě (Rusko). Autorka: Vasilina Danenberg, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Evropa | Rusko | Zahraničí
• Témata: Ekonomika ve světě

Doporučujeme