Rusko hledá investory do dopravy a energetiky

Na severozápadě Ruska se otevírají nové příležitosti pro zahraničí firmy v energetice, dopravním stavitelství a strojírenství. Jedná se o projekty budování železniční a tramvajové infrastruktury v Petrohradu, dodávky vagonů pro petrohradské metro nebo modernizaci zastaralých kotelen v Murmanské oblasti, Petrohradu a přilehlých regionech.Podobné projekty jsou financovány především z veřejných rozpočtů, kde významnou roli hraje ruský původ dodávaných výrobků. Řada českých a zahraničních firem tuto situaci řeší úzkou spoluprací s místními partnery.

Projekty budování dopravní infrastruktury v Petrohradu jsou zaměřené na výstavbu rychlostních tramvajových tratí z okrajových stanic metra do přilehlých regionů, městské železnice, dodávky nových souprav vagonů metra a vybudování systému řízení městské a příměstské veřejné dopravy.

V případě tramvají jde výstavbu a v některých případech i o provozování tramvajových tratí od konečných stanic metra „Jižní“, „Kirovský závod“, „Staraja Děrevnja“ a „Avtovo“ do 13–40 km vzdálených regionů Kolpino, Peterhof, Sestroeck a Krasnoje Selo. U některých částí tratí již probíhají projekční práce. Zvažuje se realizace prostřednictvím spolupráce veřejného a soukromého sektoru, případně využití jiné formy investičních pobídek. Pro některé projekty Petrohrad hledá vlastní zdroje financování. Investice do budování rychlostních tramvajových tratí se odhadují na 800 mil. USD.

Systém budování městské železnice (železničního okruhu) plánuje město Petrohrad se státní společností OAO RŽD. Aktuálně se připravují k realizaci dvě části projektu v hodnotě 1,4 mld. dolarů. Celkové investiční náklady na vybudování železničního okruhu se odhadují na 2,6 mld. USD.

Město Petrohrad také oznámilo záměr pořídit nové vagony metra pro státní podnik „Petrohradské metro“. Vozový park se v letošním roce rozroste o 84 vagonů. Další výběrová řízení by měla zajistit dodávku 800 vagonů během následujících sedmi let. V této souvislosti byly vyzdviženy energetické a provozní přednosti vagonových souprav typu NEVA, které pro petrohradské metro dodává česko-ruský podnik OOO Vagonmaš.

V Petrohradu se připravuje projekt komplexního systému řízení městské a příměstské veřejné dopravy, který by měl vyřešit řadu nedostatků v monitoringu a řízení hromadné dopravy. Záměrem je rovněž vybudovat nový systém placení jízdného včetně zavedení vícefunkčních validátorů. Zajímavé je v tomto kontextu zmínit, že validátory českých výrobců jsou v Rusku známé svou spolehlivostí a našly již uplatnění v řadě ruských měst.

Energetické projekty v severozápadě země

Další zajímavé projekty se chystají v regionech na severozápadě Ruska. V Murmanské oblasti je výroba tepelné energie závislá na mazutových kotelnách. Vysoká cena mazutu, zastaralé technologie a nízká efektivita výroby jsou důvodem pro hledání nových energetických zdrojů. Infrastruktura rozvodů CNG není v Murmanské oblasti z klimatických důvodů rozvinutá, a situaci by proto měly vyřešit nové moderní uhelné kotelny. Uvažuje se také o spalování odpadu, využívání LNG, elektrické energie nebo obnovitelných zdrojů energie. V roce 2015 zajišťovaly mazutové kotelny téměř 80 % výroby tepla, strategické záměry do roku 2030 uvádějí 68 % podíl uhelné energie v teplárenství Murmanské oblasti.

Připravuje se také modernizace kotelen státního podniku „Palivový a energetický komplex Sankt Peterburg“, který využívá jako základní palivo uhlí, mazut a naftu. Cílem je přestavba na plynové kotelny, rekonstrukce teplovodní infrastruktury a celkové zvýšení efektivity systému distribuce tepla.  Jedná se o třináct kotelen s možností jejich převedení do správy provozovatele na základě koncesní smlouvy. Investiční náklady se předpokládají ve výši 23 mil. USD. Bližší informace je možné získat na stránkách Investičního portálu Sankt Peterburgu.

V severozápadních ruských regionech se otevírají nové obchodní a investiční příležitosti také v ekologických projektech, zejména v odpadovém hospodářství a informačních technologiích. Záměry digitalizace ruské ekonomiky přinášejí rovněž příležitosti v širokém spektru projektů v rámci konceptu „chytrých měst“.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Sankt Peterburgu (Rusko). Autor: Luboš Laštůvka, ekonomický konzul.

• Teritorium: Asie | Rusko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme