Komentář k dokumentu: Nejčastěji kladené otázky ve vztahu k podnikání v Ruské federaci

Komentáře k dokumentu „Nejčastěji kladené otázky ve vztahu k podnikání v Ruské federaci“. Dokument komentuje nejzásadnější změny, které v Rusku ve vztahu k podnikání a podnikatelskému prostředí v posledních měsících nastaly.K otázce č. 3:

V případě že akciovou společnost zakládá pouze jeden zakladatel, není povinen uzavřít smlouvu o založení společnosti.

V případě že má společnost pouze jediného akcionáře, údaje o akcionáři musí být uváděny v zakladatelských dokumentech.

K otázce č. 5:

Vyňata zmínka o předchozím souhlas místního správního úřadu s umístěním sídla zastoupení v příslušné oblasti.

K otázce č. 8:

Není možná zpětná notifikace transakci antimonopolnímu úřadu.

K otázce č. 9:

Předběžný souhlas antimonopolního úřadu je vyžadován při uzavírání transakcí, pokud je jedna z výše uvedených osob zapsána v Registru ekonomických subjektů (s výjimkou finančních institucí), které mají na trhu s určitým výrobkem více než třiceti pěti procentní podíl nebo na trhu s konkrétním výrobkem zaujímají dominantní postavení, a to v případě, kdy federální zákon pro dané výrobky na tomto trhu stanoví dominantní postavení.

V souvislosti se změnami platnými od 30. ledna 2014, není antimonopolní úřad povinen předkládat oznámení u řady transakcí (operací) ekonomické koncentrace.

Pro subjekt, který je zapsán v Registru, není vyžadován předběžný souhlas antimonopolního úřadu.

K otázce č. 15:

Generální ředitel v případě zapříčinění škody, musí uhradit příslušnou škodu způsobenou právnické osobě svým zaviněným jednáním (nečinností).

K otázce č. 16:

Při první etapě získávání pracovního povolení v Ruské federaci, je potřeba dodat nové dokumenty.

K otázce č. 17:

Dodatečně je uvedeno, že ve společnosti s ručením omezeným, existuje možnost uzavřít s generálním ředitelem pracovní smlouvu na dobu určitou, maximálně však na 5 let.

K otázce č. 36:

Nově je uvedeno, že ruské právní předpisy uznávají pouze písemnou formu rozhodčí doložky nebo rozhodčí smlouvy.

K otázce č. 39:

Ruský soud může zamítnout uznání a výkon cizího rozhodčího nálezu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Moskvě (Rusko).

• Teritorium: Asie | Rusko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby

Doporučujeme