Po mnoha letech bude mít Rusko deficitní rozpočet. Bude ekonomické zotavení rychlejší?

Celostátně vyhlášená samoizolace skončila už 31. května, o jejím dalším prodloužení či případném zahájení rozhodují jednotlivé regiony dle aktuálního vývoje pandemie. Výrazná pomoc státu přichází rovněž v sociální oblasti. Hranice Ruska zůstávají z preventivních důvodů nadále uzavřeny. Stát pokračuje v přijímání dalších podpůrných ekonomických opatření.

Začátek školního roku proběhl v Rusku standardním způsobem, to jest děti zasedly po delší prodlevě vyvolané pandemií opět do školních lavic. Samozřejmě byla přijata opatření, která mají omezit volný pohyb ve společných prostorách, děti přicházejí a odcházejí ze školy v různých časových intervalech atd.

Bohužel, s narůstajícím počtem nových případů, který je v Rusku zaznamenán v posledních dnech přichází vedení některých regionů s novými omezujícími opatřeními. Např. v Moskvě a moskevské oblasti, budou mít děti školou povinné prodlouženy podzimní prázdniny o 14 dní. Důvodem je skokový nárůst onemocnění právě této věkové skupiny.

V minulých dnech bylo stanoveno datum, kdy proběhne masové klinické testování první registrované vakcíny proti covid-19, která nese název SPUTNIK. Datum bylo stanoveno na 5. až 7.9. a bude do něj zapojeno 40 tisíc dobrovolníků starších osmnácti let z Moskvy a Moskevské oblasti.

Vakcinace probíhá ve dvou fázích, u žádného z očkovaných dobrovolníků nebyly doposud zaznamenány žádné negativní účinky vakcinace. Mezitím, zájem o dodávky vakcíny Sputnik V již projevily desítky zemí a ruský výrobce vede jednání i o licenční výrobě vakcíny Spitnik V v zahraničí.

Ve sdělovacích prostředcích již uvádějí jména známých lidí, které si nechali tuto vakcínu aplikovat. Patří mezi ně například ministr průmyslu a obchodu Denis Manturov, nebo předseda strany LDPR Vladimír Žirinovskij. S masovou vakcinací obyvatelstva chce Rusko začít koncem roku.  

Podrobné informace na webové stránce стопкоронавирус.рф.

Situace s epidemií se v Rusku nadále zlepšuje, k ekonomickému růstu by se Rusko mohlo vrátit již koncem příštího roku. Školní rok začal s dětmi ve školních lavicích. Rusko také oznámilo datum zahájení klinického testování vakcíny SPUTNIK na 40 tisících dobrovolnících – a to 5. září.

Regiony jsou rozděleny do čtyř skupin dle aktuálního vývoje COV, podrobnější info o situaci v každém regionu a přijatých omezeních je možné najít na webových stránkách. Bohužel v některých regionech ale epidemiologická situace zůstává složitá a omezení zůstávají nadále v platnosti.

V Moskvě se epidemiologická situace v posledních dnech opět zhoršila, vedení města proto doporučilo nejvíce ohrožené skupině, tj. lidem starším 65 let omezit volný pohyb po ulicích na dobu nezbytně nutnou, tj. na nákup, cestu k lékaři atd. Nošení roušek je nyní povinné nejen v městské hromadné dopravě, ale ve všech uzavřených prostorách. Všechna nákupní centra, obchody, zábavní centra, fitness centra, bazény, kina, koncertní sály  atd. pracují ve standardním režimu. Omezením zůstává maximální kapacita – vstup pro max. 3000 osob s maximální zaplněností do 50% celkového počtu míst. Žádná další omezující opatření se prozatím nezavádí, vše bude záležet na vývoji situace v nejbližších dnech.

V Moskvě se epidemiologická situace den za dnem zlepšuje, od 9. června byl v hlavním městě RF zrušen omezený pohyb, postupně se zrušila většina dříve přijatých omezení, život se postupně vrací k normálu. Na ulicích již není třeba nosit roušky, otevřela se všechny nákupní centra, obchody, zábavní centra, fitness centra, bazény, kina, koncertní sály  atd. Jediným omezením zůstává maximální kapacita – vstup pro max. 3000 osob s maximální zaplněností do 50% celkového počtu míst.

Aktuální vývoj situace

Vývoj situace v Rusku v posledních dnech je bohužel alarmující, stejně tak jako v mnohých státech i v Rusku rostou počty nakažených. Aktuálně se jedná o 8481 nových případů zaznamenaných v Rusku. V některých regionech se počty nakažených navýšili za poslední měsíc o desítky procent, nejzasažitelnějšími oblastmi jsou aktuálně Moskva (nárůst o 40%) , Petrohrad, Moskevská oblast, Nižegorodská oblast.

Aktuálně se v Rusku testuje již více než 450 tisíc občanů denně. Celkový počet převýšil 42 milionů osob.  

Na území Ruské federace je aktuálně potvrzeno více než 1,18 mil. případů nákazy covid-19 (z toho počtu byl největší výskyt onemocnění, přes 292 tisíc případů, zaznamenán v Moskvě). Celkový počet lidí, kteří byli v Rusku z nákazy vyléčeni, převýšil 958 tisíc. V Rusku je aktuálně hlášeno více než 20,7 tis. úmrtí spojovaných s koronavirem.

Do všech nových epicenter posílá vláda lékařskou výpomoc z centrálních regionů RF, aktivně je stále do pomoci zapojeno ministerstvo obrany, které ve vzdálenějších a hůře dostupných regionech rozmístilo mobilní nemocnice.   

V Moskvě, kde je aktuálně situace nejsložitější, za poslední den bylo zaznamenáno 2308 nových případů, ale zároveň se 1349 osob uzdravilo, jsou prozatím kapacity v infekčních odděleních většiny městských nemocnic ještě dostupné a není třeba aktivovat záložní kapacity.

Moskva a Moskevská oblast proto aktivně připravují další zálohová lůžka pro případ, že kapacity v nemocnicích budou naplněné. Aktuálně se jedná o pavilony v některých výstavních komplexech a kongresových centrech Moskvy. U všech lůžek v těchto zařízeních bude zajištěn přívod kyslíku, pokoje jsou stavěny z modulových bloků pro maximálně dva pacienty. Počty lůžek na výstavištích a v obchodních centrech jsou následovné:

 • Výstaviště Krokus Expo: 4 tisíce lůžek
 • Výstaviště VDNCH:  1,7 tisíce lůžek
 • Výstaviště Sokolniki: 1,2 tisíce lůžek
 • Komplex Krylatskoe: 1,1 tisíce lůžek
 • Obchodní centrum Moskva: 1,8 tisíce lůžek 


    Stát ponechává všechny tyto dříve připravené kapacity nadále připraveny pro případ, že by přišla druhá vlna epidemie a standardní kapacity v nemocnicích by byly nedostačující.

U většiny pacientů onemocnění prochází v lehčí formě, proto nemusí být hospitalizováni v nemocničních zařízeních a jejich léčba probíhá v domácím prostředí pod dohledem lékařů.

Od 9. června je v Moskvě zrušen omezený pohyb osob a v následujících týdnech by měl proběhnout postupný návrat do „předkoronavirového“ života. Dle sdělení starosty Moskvy, návrat do normálu bude v hlavním městě trvat zhruba dva až tři měsíce.

Ruská vláda vyčlenila ze svého rozpočtu 50 mld. rublů (16,5 mld. Kč) pro navýšení platu lékařům, zdravotnickému personálu, ale i obslužnému personálu, tj. řidičům sanitek.

Zpět na začátek

Ekonomická opatření a injekce na pomoc ekonomice

V úterý 2. června projednal prezident Putin s ruským premiérem Mišustinem základní parametry „Národního plánu  stabilizace a dalšího růstu ruské ekonomiky“. Podle premiéra realizace tohoto plánu dává Rusku reálný předpoklad k provedení dlouhodobých, zásadních strukturálních změn a reforem.

Plán je rozdělen do devíti oblastí a počítá s realizací více než  500 konkrétních opatření, jejichž cílem je obnovení ekonomického růstu, stabilizace a následně další snížení nezaměstnanosti, zachování a zvýšení reálných příjmů obyvatelstva, zajištění a zvýšení epidemiologické bezpečnosti. Ruský premiér rovněž nazval celkový finanční rámec, se kterým vláda počítá při realizaci plánu. V průběhu poměrně krátkého období 2020-2021 bude na realizaci vyčleněno celkem pět bilionů rublů. 

Velké pozornosti a pomoci se ze strany státu dostává v „covidovém období“ nejen ekonomice, ale rovněž sociálními sektoru. Stát si je vědom nelehké situace milionů občanů, do které se dostaly doslova ze dne na den. Z projevu prezidenta Putina k národu, které se konalo 11. května, zazněl jasný signál další finanční pomoci rodinám s dětmi. Kromě všech dříve přijatých vládních opatření pomoci bylo ústy prezidenta doporučeno vyplatit jednorázově všem rodinám, které mají děti ve věku od 3 do 16 let finanční částku ve výši 10 tis. rublů.

Tato finanční pomoc se bude týkat všech více než 22 mil. dětí, bez jakéhokoliv omezení, tj. bez prokazování příjmu rodičů atd. Financování tohoto opatření, stejně jako dalších, je zajištěno ze státního rozpočtu,  rezervních fondů státu. Pro rodiny s dětmi ve věku  do 3 let byla podpora schválena již dříve, tyto rodiny dostávají měsíčně 3 tis. rublů příspěvek na každé dítě.. K dalším důležitým opatřením, které zmínil prezident v průběhu svého vystoupení k národu patří:

 • ukončení celostátní samoizolace  dnem 12.05.2020. Od tohoto data je na rozhodnutí jednotlivých regionů případné prodloužení / zrušení tohoto opatření
 • nadále trvá doporučená samoizolace pro osoby starší 65 let
 • nadále jsou zakázány hromadné akce
 • dříve přijatá opatření na zamezení šíření pandemie budou rušena postupně, dle aktuální epidemiologické situace v regionu

Prezident se ve sém vystoupení tentokrát zaměřil na opatření, která jsou směřována na pomoc soukromým podnikatelům a MSP. Mezi hlavní patří:

 • stát poskytne všem podnikům možnost čerpání úvěru na platy zaměstnancům, které má sloužit pro podporu zachování zaměstnanosti v podnicích a snížení nezaměstnanosti v regionech. Procentní sazba u těchto úvěrů bude 2%, splatnost úvěru 1.06.2021 a při splnění podmínky, že se podaří po tuto dobu zachovat zaměstnanost ve firmě na úrovni min. 90% zaměstnanců jako bylo před pandemií, budou žadateli odpuštěny všechny úroky.
 • Individuálním podnikatelům, MSP, odpustit placení všech daní za 2 kvartál 2020, s výjimkou DPH
 • Na pomoc individuálním podnikatelům a MSP bude vyčleněno dalších 12 mld. rublů

Ruská vláda navrhla v minulých dnech zmrazit ceny některých strategických potravin, aby nedocházelo k jejich skokovým výkyvům. Vláda věnuje zvýšenou pozornost i strategickému zemědělskému sektoru. V těchto dnech totiž probíhá jarní osev pícnin a vláda se snaží předejít mimořádné situaci. Potravinová soběstačnost je pro Rusko prioritní.

30. dubna schválila ruská vláda poměrně zásadní usnesení, které se může dotknout mnohých zahraničních dodavatelských firem. Jedná se o  zákaz nákupu poměrně širokého spektra průmyslového zboží, které pochází ze zahraničí a mělo být určeno a hrazeno ze státních finančních prostředků. Celé znění tohoto usnesení včetně seznamu zboží lze nalézt na webových stránkách ruské vlády.

Znovu se rozjely některé velké závody, které byly dočasně pozastaveny, např. výrobce nákladních automobilů KAMAZ, výrobce vrtulníků „Kazanskyj vertolotnyj závod“, atd. Výrobci zdravotnických přístrojů – plicních ventilátorů, hygienických pomůcek a podobně pracují v třísměnných provozech.

Již koncem března rozšířila vláda seznam sektorů, kde podniky jako první dostanou státní podporu kvůli pandemii (původně se plánovala pouze podpora MSP, dopravy a cestovního ruchu).

Prvotní pomoc firmám je ve výši 100 miliard rublů.

Kompletní seznam oborů, kde mají podniky nárok na státní podporu:

 • společnosti letecké přepravy, provozovatele letišť, společnosti autodopravy, přístavy;
 • společnosti kulturního odvětví;
 • společnosti ze sféry sportovní činnosti;
 • cestovní ruch;
 • hoteliérství;
 • podniky veřejného stravování, společnosti, které poskytují služby doplňujícího vzdělání a nestátní vzdělávací instituce;
 • společnosti, které se zabývají organizací výstav a veletrhů;
 • společnosti, které poskytují služby obyvatelstvu (kadeřnictví, čistírny, kosmetické salony atd.).

Přijatá vládní opatření na pomoc hospodářství:

 • šestiměsíční odklad v odvodech všech daní (kromě DPH);
 • šestiměsíční odklad placení pojistného do státních mimorozpočtových fondů pro mikro podniky;
 • půlroční odklad splacení úvěrů pro MSP;
 • další opatření k stabilnímu úvěrování reálného sektoru ekonomiky, včetně státních garancí;
 • šestiměsíční moratorium na žádosti věřitelů k vymáhání pokut;
 • odklad v splátkách nájemného za federální majetek pro MSP;
 • rozšíření úvěrových možností MSP se zvýhodněnou sazbou – max. 8,5 %;
 • moratorium na konání plánovaných i neplánovaných kontrol firem.

Miliardy rublů na podporu hospodářství

Ve svém dalším projevu k národu dne 15. 4. prezident Putin nařídil:

 • doplnit do seznamu poškozených firem ty společnosti, které obchodují s nepotravinářským zbožím;
 • poskytnout nevratnou státní podporu na dubnové a květnové výplaty těm společnostem, které udržely 90 % kmenových zaměstnanců ve svém stavu k datu 1. 4. 2020. Objem podpory je 12,1 tis. rublů (cca 4 tis. Kč) na jednoho zaměstnance;
 • zabezpečit 75 % objemu úvěrů na výplaty zárukami korporace VEB;
 • vypracovat pro strategické ruské společnosti nový speciální úvěrový produkt: zlevněný úvěr pro byznys na doplnění cash-flow. Sazba se bude subvencovat státem ve výši klíčové sazby centrální banky RF – 6 %;
 • poskytnout podporu leteckým společnostem v objemu přes 23 mld. rublů (cca 7,7 mld. Kč);
 • poskytnout 200 mld. rublů (cca 67 mld. Kč) na zajištění rovnováhy rozpočtů regionů.

Další opatření na podporu ruské ekonomiky

 • Ruská vláda zřizuje protikrizový fond, v němž bude částka 300 miliard rublů (cca 96 miliard korun). Peníze budou určeny především na pomoc leteckým společnostem, turistickým operátorům, menším podnikatelům a firmám z nejvíce postižených sektorům ekonomiky.
 • Centrální banka nebude penalizovat pozdní splátky hypoték občanům, u kterých se projevila nákaza covid-19. Centrální banka prohlásila, že má dostatek rublové i valutové likvidity, rekordní devizové rezervy převyšující 560 miliard dolarů.
 • Ruská centrální banka ponechala základní úrokovou sazbu na stejné výši – 6 %.
 • Na hranicích je otevřen „zelený koridor“ pro kamiony s potravinami, léky, zdravotnickými pomůckami.
 • Je zrušeno clo na některé léky, zdravotnické pomůcky a zboží denní potřeby.

Souběžně s dalšími opatřeními je každodenně přijímána řada opatření na podporu ekonomiky, kam jsou směřovány miliardy rublů. Ruská vláda s centrální bankou rozpracovaly v minulých dnech dva „stres scénáře vývoje krize v klíčových oblastech ekonomiky“, tedy jak by se mohla situace dále vyvíjet a jaké by byly dopady.

Pozitivnější scénář hovoří o tom, že ekonomika bude zamrazena do konce druhého kvartálu 2020, pesimističtější scénář hovoří o tom, že karanténa a samoizolace, ve které se nyní ruské obyvatelstvo nachází, by mohla mít vliv na ekonomické aktivity až do konce třetího kvartálu. Finanční částka, kterou Rusko již zarezervovalo ve svém rozpočtu na boj s koronavirem, je ve výši 1,2 % HDP, tedy 1,4 bilionu rublů.

Nikdo dnes již nepochybuje, že se Rusko stejně jako většina světových ekonomik se dostane v následujícím období do recese, většina ekonomů se dnes přiklání k názoru, že by se mohlo jednat o zhruba dvouleté období.

„Finanční polštář“ ve formě rezerv, převyšující částku 12,9 bilionu rublů (zhruba 11,3 % HDP), který si Rusko „schovalo na horší časy“ přijde nyní určitě vhod.

Zpět na začátek

Rychlejší hospodářské zotavení?

Ruská ekonomika by se mohla zotavit rychleji, než se předpokládalo. Data z ekonomiky mohou naznačovat její rychlejší zotavení, již ke konci roku 2021 by se mohla vrátit do růstové trajektorie.

Dle údajů ruského statistického úřadu byl ve druhém kvartálu 2020 zaznamenám propad HDP o 9,6 %, což není bráno například ve srovnání s propadem EU o 14,4 % a USA o -31,7 % za úplně tragický výsledek.

Navíc, pokud se podíváme na dynamiku HDP Ruska v posledních měsících, můžeme skutečně vidět postupné narovnávání (duben propad -12%, květen -10,%, červen -6,4%, červenec -4,7%). Od ledna 2020 se poměrně výrazně podařilo navýšit o mezinárodní rezervy Ruska, ty nyní dosahují celkem 591 miliard dolarů (oproti 554 miliardám na začátku roku). 

Ruská vláda v těchto dnech předkládá ke schválení parlamentu státní rozpočet. Rusko pracuje se státním rozpočtem ne jeden rok, jak je tomu standardně zvykem, ale přijímá rozpočet se kterým pracuje tři roky, tj. přijatý rozpočet bude platný pro období let 2021-2023. Po mnoha letech se bude jednat o deficitní rozpočet. Návrh počítá s deficitem 2,4% HDP v roce 2021, 1,0% HDP v roce 2022 a 1,1% HDP v roce 2023. Při sestavování rozpočtu se vycházelo z předpokladu a bylo kalkulováno s tím, že ekonomika Ruska poroste v následujících letem následujícími tempy: +3,3% v roce 2021, +3,4% v roce 2022 a +3,0% v roce 202 a míra inflace nepřekročí 4%.

Dopad pandemie na některá průmyslová odvětví

Pomoc automobilovému průmyslu musí přijít okamžitě

Prezident Putin projednal se zástupci automobilového průmyslu a odpovědných  ministerstev současnou situaci, kdy většina automobilek je na odstávce a prodeje nových vozů se téměř zastavily.

Putin připomněl, že v odvětví je zaměstnáno přes 300 tisíc zaměstnanců a prioritou v této chvíli musí být zachování maximální možné zaměstnanosti v odvětví. Vláda dostala za úkol vypracovat podrobný materiál k finanční pomoci a okamžitě stimulovat všechna ministerstva a státní organizace k nákupům vozů vyrobených výhradně na území RF. Tato podpora se bude týkat nejen osobních vozů, ale i prostředků MHD.

Putin na schůzce oznámil, že s některými svými kolegy ze silových ministerstev projednal nákupy cca 25 tis. kusů nových vozů, bližší informace však neposkytl. Dalších 5 miliard rublů je připraveno na profinancování nákupu nových sanitních vozů pro potřeby ministerstva zdravotnictví, které budou určeny především pro ruské regiony.

Mezi další přijatá opatření patří snížení ceny vozů tuzemské provenience o 10 %; umožnění odložení výplaty utilizačního poplatku automobilkám; podpora již lokalizované zahraniční producenty; částkou 6 miliard rublů podpořit auto-leasing a částkou 6 miliard rublů finanční úvěry při nákupu nových vozů.

Stavební sektor má být lokomotivou ekonomiky

Prezident Vladimír Putin 17. dubna hovořil v rámci vzdáleného konferenčního rozhovoru s některými vedoucími představiteli stavebního sektoru a odpovědných ministerstev. Jednání probíhalo v době, kdy téměř všechny stavby na území RF byly v důsledku přijatých karanténních opatření zastaveny. Výsledkem tohoto jednání byla konkrétní přijatá opatření, které mají pomoci stavebnímu sektoru zabránit propadu aktivit v této krizové době, jenž se v některých regionech již začíná objevovat.

Mezi hlavní opatření patří níže uvedená podpora ze strany státu:

 • Snížení procentní sazby hypotéky do 6,5 %.
 • Dotace, granty, zvýhodněné úvěry stavebním firmám – stát na tyto účely vydělí ze státního rozpočtu celkem 12 mld. RUB, podmínku jejich získání budou garance současné zaměstnanosti ve firmách a závazné termíny dokončení staveb.
 • Pomoci lidem, kteří byli podvedeni ze strany stavebních firem – finančním navýšením speciálního fondu, ze kterého se financuje dostavba těchto problematických objektů na tyto účely bude vyděleno 30 mld. RUB.
 • Výkup již hotových bytů v novostavbách, které ještě nenašly své kupce – státní záruky na tyto účely, celková částka 50 mld. RUB.
 • Navýšit zálohové financování velkých infrastrukturních projektů, jejichž objednavatelem je stát (doposud se jednalo o 30 %, nově 50 % finančních prostředků).
 • Bude vytvořen seznam největších developerů, jejichž činnost je pro stát nezbytná (firmy, jejichž roční produkce je minimálně 500 tisíc metrů čtverečních vystavěné plochy v nových bytech), tyto firmy budou mít nárok na speciální preference od státu.

Prezident uložil odpovědným ministerstvům a organizacím bezodkladně připravit návrhy na úpravy některých již dříve přijatých opatření, jejich cílem má být snížení rizika větší nezaměstnanosti ve stavební oblasti, které se naopak musí stát lokomotivou a hybnou silou ekonomiky.

Ropa na horské dráze

Předminulý týden byl rovněž ve znamení největších cenových výkyvů na trhu s ropou a samozřejmě toto téma bylo propíráno ve všech médiích. Ve vyrovnaném státním rozpočtu Ruské federace, jehož příjmová část je přímo závislá na ceně ropy, se kalkuluje s cenou 42 dolarů za barel.

Vše, co je nad touto cenou, dává předpoklad k přebytkovému rozpočtu, vše pod touto hranicí naopak k deficitnímu rozpočtu.

Logicky tedy krátkodobý propad ropy Brent k hranici 20 dolarů za barel nemohl projít bez povšimnutí, rubl se krátkodobě propadl až k hranici 80 rublů za dolar. Ke stabilizaci trhu s ropou by mělo vést plánované snížení těžby ropy všech hlavních těžařských států. Toto téma bude předmětem schůzky zemí OPEC+.

Letecké spojení s Českem se dále odkládá

Poslední pravidelná linka Aeroflotu z letiště Šeremetěvo do Prahy odletěla v pátek 20. března. Několik letů ještě uskutečnily Ural Airlines z letiště Žukovskij do Prahy. Letecké společnosti Smart Wings dočasně přerušily letecké spojení s Ruskem už 15. března.

K obnovení omezeného pravidelného leteckého spojení mezi Moskvou a Prahou s leteckou společností ČSA by mělo dojít od 5.10.2020. Zda ale skutečně bude obnoveno pravidelné letecké spojení nejen mezi Prahou a Moskvou, bude záležet na aktuálním vývoji a situaci s epidemií.

Ministerstvo vnitra povolilo prodloužení víz občanům EU, kteří zůstanou v Rusku a platnost víza jim vyprší po zastavení letecké dopravy se zeměmi EU.

V Rusku jsou v platnosti další aktuální opatření. Školy jsou v současnosti zavřeny. Jsou zakázány všechny hromadné akce s účastí vyšší než 50 osob. Dočasně jsou uzavřena všechna muzea, divadla a zrušeny byly sportovní a kulturní akce. Vláda doporučila zavést pro státní zaměstnance práci z domova, tam kde to bude možné. Důchodcům bylo rovněž doporučeno izolovat se ve svém domě a zbytečně nevycházet na ulici.

Rusko mimo jiné stejně jako Čína vyslalo na pomoc Itálii letecký speciál se zdravotnickými pomůckami a vybavením nemocnic.

Zpět na začátek

Situace ve vybraných ruských oblastech a městech

V Moskvě a Moskevské oblasti zaveden propustkový režim

Ruská vláda i místní samosprávy přistupují k dalším restriktivním opatřením, aby se podařilo snížit intenzitu šíření koronaviru.

Mezi nejdůležitější opatření patří zavedení speciálního propustkového režimu pro pohyb osob v Moskvě a Moskevské oblasti, vjezdu a pohybu osobních dopravních prostředků po Moskvě a Moskevské oblasti, viz chronologie přijatých opatření níže. Tyto propustky a povolení si mohou občané vyřídit na portálu městské správy.

Některé ruské regiony, například Tatarstán, zavedly pro osoby, které přicestují z nejvíce zasažených regionů (Moskvy a Petrohradu) čtrnáctidenní karanténu. Tato opatření však narazila na kritiku vlády a regiony je musely omezit.

Důvodem největšího výskytu a nejrychlejšího šíření nákazy v Moskvě je podle starosty města především počet lidí, kteří se v minulých dnech či týdnech vraceli do Moskvy, přičemž mnozí pokračovali tranzitem přes Moskvu do míst svého trvalého bydliště.

Největší nemocnost se očekává na konci dubna. Režim samoizolace, tedy částečné karantény, zavedla po vzoru Moskvy a Moskevské oblasti už převážná většina ruských regionů.

Moskva a další velká města procházejí celkovou dezinfekcí. Dezinfekčními prostředky se myjí ulice, silnice, volná prostranství, dopravní prostředky MHD, atd. Nošení roušek není povinné, nicméně na ulicích, které v těchto dnech spíše zejí pustotou, téměř nepotkáte osobu bez tohoto ochranného prostředku.

V Moskvě vyroste speciální nemocnice

Lidé nakažení nemocí covid-19 jsou automaticky umístěni do speciálních infekčních nemocničních zařízení. V moskevské oblasti je pro tyto účely vyčleněna nová infekční klinika „Kommunarka“, jejíž kapacita je více než 500 lůžek.

Covid-19 ve Sverdlovské oblasti

V Rusku je momentálně nejvyšší počet lidí zasažených koronavirem v Moskvě a Moskevské oblasti. Jak je na tom Jekatěrinburg a Sverdlovská oblast, kde působí i několik českých firem? Sverdlovská oblast je na tom poměrně dobře, oficiálně bylo ke dni 15. dubna oznámeno celkem 93 onemocnění, 37 vyléčených a žádné úmrtí. V celém Rusku podle dat 24 490 osob onemocnělo, 198 koronaviru podlehlo a vyléčilo se 1986. V Rusku bylo provedeno celkem 1,4 milionu testů.

Na základě rozhodnutí prezidenta Vladimira Putina byly předány pravomoci ohledně řešení situace koronaviru gubernátorům jednotlivých ruských oblastí a krajů, protože situace se v jednotlivých regionech liší a je potřeba zavádět opatření podle potřeby.

Gubernátor Sverdlovské oblasti Jevgenij Kujvašev rozhodl o režimu samoizolace zatím do 20. dubna. Tento režim znamená, že není možné vycházet z domu s výjimkou návštěvy lékaře, vykonávání zaměstnání (pokud nebyl přerušen provoz), nákup potravin či léků, venčení domácích mazlíčků maximálně 100 metrů od domu atd. Rovněž osoby, které přijedou do Sverdlovské oblasti, by měly dodržovat karanténu.

Obyvatelům Sverdlovské oblasti byly zakázány služební cesty

V současné době platí zákaz služebních cest do jiných regionů mimo Sverdlovskou oblast, obzvláště se to týká cestování do Moskvy a Moskevské oblasti, kde je situace s rozšířením covid-19 nejzávažnější. Gubernátor Jevgenij Kujvašev oznámil toto nařízení všem podnikům v regionu dne 14. dubna. „Musíme spolupracovat s majiteli společností, aby co nejvíce omezili cestování do Moskvy a epidemiologicky znevýhodněných oblastí,“ zdůraznil gubernátor Kujvašev.

Podle Dmitrije Kozlovského, vedoucí odboru Rospotrebnadzor pro Sverdlovskou oblast, se v tomto regionu změnila metoda přenosu. Dříve byla ve většině případů importována ze zahraničí, nyní virus proniká na Ural z jiných ruských regionů nebo se šíří v rodinách.

Ve Sverdlovské oblasti se mohou objevit elektronické průkazy

Úřady Sverdlovské oblasti uvažují o zavedení elektronického kontrolního systému pro pohyb občanů. Neočekává se však, že kontroly dosáhnou měřítek Moskvy. Uvažuje se také o dalších systémech, které budou řídit pohyb občanů.

Nadále budou fungovat policejní hlídky. Přes víkend se jejich počet rozrostl. Podle vyjádření vlády oblasti však úkolem hlídek není potrestat, ale varovat.

Koronavirus zasáhl i byznys na Uralu

Podobně jako v dalších státech byly i v Jekatěrinburgu zrušeny průmyslové veletrhy, kterých se účastnily také české firmy. Zrušen byl například veletrh Metalloobrabotka či výstava Innoprom, kterých se každoročně účastní obrovský počet účastníků z desítek zemí světa. Tyto akce nebyly přesunuty na náhradní termíny, jak to udělaly některé jiné veletržní správy, ale byly úplně zrušeny s tím, že se budou konat až příští rok.

Některé závody fungují, nicméně významná část výroby, obchodu a služeb je vzhledem k situaci paralyzována, podobně jako i v jiných státech.

V průmyslovém Jekatěrinburgu je situace lepší

Nákaza se Jekatěrinburgu v oblasti Uralu dosud vyhýbala, to však může být zapříčiněno snahou úřadů zatajovat informace před veřejností nebo tím, že bylo v podstatě velmi složité nechat se otestovat na přítomnost koronaviru v těle. Dříve se objevovaly informace o větším počtu nemocných, které však byly neoficiální. Před několika dny byl zaznamenán případ nemocného muže z Jekatěrinburgu, který se však nechal otestovat až v Moskvě, takže se do statistiky města pod Uralem nepočítá.

První případ byl ve městě zaznamenán až 17. března. Šlo o nákazu u ženy, která přijela z Itálie. Hned další den bylo potvrzeno pět onemocnění. Gubernátorem oblasti byl ihned zaveden režim zvýšené pohotovosti a do 12. dubna zakázal organizaci akcí nad 50 osob.

Podle zkušeností z dalších zemí se dá očekávat, že počet nakažených poroste, nicméně je otázkou, jaká budou oficiální čísla. V současné době je na tom Jekatěrinburg co do počtu nakažených lépe než Moskva, ve které již byla přijata významnější restriktivní opatření. Dá se však očekávat, že Jekatěrinburg čeká s několikadenním zpožděním obdobný scénář.

Virové onemocnění se bohužel objevilo v době, kdy se na základě sporů v OPEC snížila cena ropy a rubl se tím významně oslabil. Pokud dojde ve spojitosti s koronavirem k oslabení produkce, může mít celá situace velmi negativní vliv na celou ruskou ekonomiku.

Obyvatelé Jekatěrinburgu dodržují vládní nařízení sporadicky

V prvních dnech od zavedení nařízení se pravidla obecně dodržovala, nicméně postupně lidé přestali pravidla respektovat. Společnost Yandex (ruská nadnárodní korporace specializující se na internetové služby) realizovala průzkum a došla k zajímavým závěrům. Na základě zveřejněných výsledků uvedla, že Jekatěrinburg příliš nedodržuje režim izolace.

Například minulý týden byl průměrný index 2,8 bodu (na stupnici maximální skóre 5 znamená úplnou samoizolaci). To je o 1,9 bodu více než týden před šířením infekce, kdy lidé ještě nebyli nuceni domy opouštět. Zároveň se v Jekatěrinburgu ve srovnání s předchozím týdnem index snížil o 0,4 bodu – lidé začali vycházet častěji. Podle výsledků týdne zaujal Jekatěrinburg až 15. místo v žebříčku měst, která mají více než milion obyvatel. Nejdisciplinovanějšími byli obyvatelé měst Perm (3,5), Krasnodar (3,4) a Omsk (3,2).

Zpět na začátek

Přehled událostí

Humanitární pomoc Ruska

Rusko vypravilo do severní Itálie celkem 16 velkokapacitních letounů, ve kterých byly prostředky individuální ochrany proti koronaviru, zdravotnické přístroje – především plicní ventilátory, ale i vybavení nemocnic.

Do Itálie přiletěl tým zdravotníků a odborníků, kteří na místě pomáhají řešit krizový stav pandemie. Podobnou pomoc Rusko poskytlo v minulých dnech i Srbsku, dodávky zdravotnického materiálu a techniky směřovaly i do USA.

„Zůstaňte doma,“ vyzval občany prezident

Prezident Putin ve svém druhém projevu k národu ve spojitosti s covid-19 dne 2. dubna 2020 vyhlásil prodloužení placeného volna na celém území Ruské federace až do 30. dubna, (původně bylo vyhlášeno pouze do 6. dubna), ale zároveň upomenul, že v případě, kdyby se situace diametrálně zlepšila, bude možné toto opatření kdykoliv zrušit.

Stát uklidňuje: Potravin je dost

Obecně lze situaci v Rusku popsat jako poměrně klidnou, nedochází k žádným extrémním situacím, zásobování obchodní sítě probíhá vcelku bez problému. Obyvatelstvo se samozřejmě předzásobilo některými trvalými potravinami (těstoviny, mouka, luštěniny), což vyvolalo na některých místech krátkodobý nedostatek, který byl ale ve většině případů operativně vyřešen. Státní úředníci uklidňují obyvatelstvo, aby nepodléhalo zbytečné panice, že zásoby všech důležitých potravin jsou zajištěny v dostatečném množství a je pouze otázkou logistiky jejich včasné dodání a doplnění do regálů.

Co se týče zásobování lékařskými ochrannými prostředky, prioritně jsou zásobena lékařská zařízení a stát má údajně poměrně velké rezervy ve svých skladech.

Celkově lze konstatovat, že vláda i místní orgány samosprávy operativně připravují důležitá opatření a situaci mají pod kontrolou. Bez jakýchkoliv omezení funguje vnitrostátní letecká i pozemní doprava, městská hromadná doprava včetně metra, kompletně obchodní síť. Pro případ zhoršení epidemiologické situace má Moskva i ostatní velká města připraven plán uzavření měst a zavedení zákazu vycházení.

Nemoc prý přivezli Rusové z cest po Evropě

Většina nově infikovaných pobývala v minulých týdnech v zahraničí, většinou se jednalo o evropské státy (Itálii, Francii, Španělsko, Nizozemsko, Pobaltí). Všechny tyto státy patří mezi oblíbené destinace Rusů, kam létají trávit i kratší dovolené na pár dní.

Poměrně velké množství Rusů se právě v minulých dnech ze zahraničí vrátilo, stále jich ale za hranicemi zůstávají desítky tisíc. Vzhledem k zavedeným omezením v letecké dopravě se tito lidé již nedostanou zpět do Ruska regulérními lety a vláda pro ně většinou vysílá speciály, respektive organizuje další náhradní řešení. Všichni občané, kteří se vracejí ze zahraničí, musí povinně na 14 dní do domácí karantény.

I váleční veteráni dostanou podporu s předstihem

Veškerá již zavedená sociální podpora obyvatelstva se musí automaticky prodloužit o dalších šest měsíců. Finanční podpora veteránů k 75. výročí vítězství ve II. světové válce musí být proplacena do konce dubna, jedná se o 50 až 75 tisíc rublů pro každého veterána.

Rodinám, které mají právo na takzvaný „mateřský kapitál“, se bude vyplácet měsíčně navíc 5000 rublů na každé dítě ve věku do tří let. Podpora mladých rodin je v Rusku poměrně výrazná, v současné době stát vyplácí matkám při narození prvního dítěte 467 tisíc, na druhé dítě v závislosti od data narození od 467 nebo 617 tisíc rublů, na třetí a další dítě 617 tisíc rublů.

Finanční podpora rodinám, které mají děti ve věku 3 až 7 let, se bude vyplácet od června (původně se počítalo, že až od července 2020). Podpora v nezaměstnanosti naroste do výše minimální mzdy.

Dividendy, které budou vyváděny na zahraniční účty, budou nově zdaněny 15 % (doposud dvě procenta).

Tento krok se týká mnohých firem se zahraniční účastí, záměrem opatření je zajistit, aby se kapitál nevyváděl, ale refinancoval. Pro osoby, které investovaly do obligací více než milion rublů, se zavádí 13procentní zdanění výnosů z těchto obligací.

Obchodní mise zatím platí, veletrhy se většinou posouvají

Situace dopadá i na české firmy, které mají v Rusku obchodní aktivity. V současné době jsou pozastaveny lety mezi Českem a Ruskou federací. Dopady jsou i jiné. Příkladem může být česká firma, která se v Jekatěrinburgu měla setkat se zástupcem místního podniku, nicméně schůzka byla zrušena s odkazem na nařízení, že zaměstnanci mají zakázán osobní styk s cizinci.

V červnu má proběhnout oborová mise na Ural, prozatím se s realizací počítá. V případě zrušení mise, budou firmy informovány.

V říjnu bude akce se Svazem výrobců skla a bižuterie, s realizací se počítá.

Většina aktivit, které se měly v Ruské federaci realizovat v tomto období, se neruší, ale přesouvají na pozdější termíny. Týká se to i mezinárodních veletrhů, podnikatelských misí a podobně,  kterých se měli účastnit čeští exportéři. Změny a aktuální informace jsou publikovány na webových stránkách CzechTrade.

Burhan Ay Photography / Shutterstock.com

Zpět na začátek

Další aktuální informace lze nalézt na ruském webovém portálu o epidemii koronaviru nebo na webu стопкоронавирус.рф.

Zdroj: Zahraniční kanceláře CzechTrade v Moskvě a v Jekatěrinburgu

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

Pravidelné novinky e-mailem