Covid-19: V Rusku se situace zlepšuje, stát vyhlašuje další podpůrná ekonomická opatření

Celostátně vyhlášená samoizolace skončila 31. května, o jejím dalším prodloužení rozhodují jednotlivé regiony dle aktuálního vývoje pandemie. V Moskvě se epidemiologická situace v posledních dnech výrazně zlepšila,  9. června byl v hlavním městě RF zrušen omezený pohyb lidí, v některých regionech ale nadále platí. 

Aktuální vývoj situace

Vývoj situace v Rusku v posledních dnech pokračuje v optimistickém duchu, počet nakažených osob je nadále poměrně vysoký, ale ve srovnání s čísly, které byly zaznamenávány v minulých týdnech je pozitivní trend očividný. Rekordně roste  počet testovaných osob a to ve všech regionech Ruska. Aktuálně se v Rusku testuje již více než 300 tisíc občanů denně. Celkový počet testovaných osob převýšil 12 milionů osob.  

Na území Ruské federace je aktuálně k 15. červnu potvrzeno více než 500 tisíc případů nákazy covid-19, z toho je stále největší výskyt přes 200 tisíc případů) v Moskvě. Rusko stále zaznamenává poměrně vysoké počty nových nemocných, nicméně situace v největších epicentrech, kterými doposud byly Moskva, Moskevská oblast či Sankt Peterburg se v posledních dnech začíná zlepšovat, počty nově nakažených koronavirem se poměrně znatelně snižují. Například v Moskvě  přibylo za poslední den 1436 nových případů onemocnění, což je v porovnání s údaji z minulého týdne snížení více než o třetinu.

Celkový počet lidí, kteří byli v Rusku z nákazy vyléčeni, je přes 260 tisíc. V Rusku je aktuálně hlášeno 6532 úmrtí spojovaných s koronavirem. Testování se v těchto dnech provádí ve více než 700 laboratořích po celém území Ruska.  Jak už bylo výše zmíněno, mírný optimismus je spojován s aktuálním počtem onemocnění, který již několik týdnů, zhruba od 3. května, zůstává na velmi podobných číslech a v nejvíce postižených městech výrazně padá.

Virus se ale přesunul dále do regionů, nejhorší byla v minulých dnech situace v Dagestánu, Nižněgorodské oblasti, Sverdlovské oblasti a v Krasnodarském kraji. Do všech těchto nových epicenter posílá vláda lékařskou výpomoc z centrálních regionů RF, aktivně bylo do pomoci zapojeno ministerstvo obrany, které ve vzdálenějších a hůře dostupných regionech rozmístilo mobilní nemocnice.  

V Moskvě, kde je byla situace nejsložitější, jsou stále připravena  lůžka v infekčních odděleních většiny městských nemocnic.

Moskva a Moskevské oblast proto aktivně připravují další zálohová lůžka pro případ, že kapacity v nemocnicích budou naplněné. Aktuálně se jedná o pavilony v některých výstavních komplexech a kongresových centrech Moskvy. U všech lůžek v těchto zařízeních bude zajištěn přívod kyslíku, pokoje jsou stavěny z modulových bloků pro maximálně dva pacienty. Počty lůžek na výstavištích a v obchodních centrech jsou následovné:

Výstaviště Krokus Expo: 4 tisíce lůžek

Výstaviště VDNCH:  1,7 tisíce lůžek

Výstaviště Sokolniki: 1,2 tisíce lůžek

Komplex Krylatskoe: 1,1 tisíce lůžek

Obchodní centrum Moskva: 1,8 tisíce lůžek   

U většiny pacientů onemocnění prochází v lehčí formě, proto nemusí být hospitalizováni v nemocničních zařízeních a jejich léčba probíhá v domácím prostředí pod dohledem lékařů.

Od 9. června je v Moskvě zrušen omezený pohyb osob a v následujících týdnech by měl proběhnout postupný návrat do „předkoronavirového“ života. Dle sdělení starosty Moskvy, návrat do normálu bude v hlavním městě trvat zhruba dva až tři měsíce.

Plán uvolňování dříve přijatých opatření v Moskvě:

Od 9.6. se ruší povinnost samoizolace pro všechny věkové skupiny; ruší se řízený  režim procházek podle ulic a domů (procházky budou nyní možné bez omezení); ruší se povinnost vyřizování speciálních povolení pro cesty veřejnou i soukromou dopravou; svou činnost obnovují kadeřnictví, kosmetické salony, fotoateliéry, veterinární kliniky, úřady práce, kina, výzkumné instituty a další veřejné organizace.

Od 16.6. se znovu otevírají letní terasy restaurací; běžnou činnost obnoví zubní kliniky a ambulance,  otevřou se muzea, zoo a výstavy; činnost zahájí knihovny, reklamní agentury, realitní kanceláře a další;

Od 23.6. obnoví svoji činnost restaurace, fitness-centra, bazény; otevřou se soukromé i veřejné školky; bude povolen vstup na dětská hřiště a na další veřejná místa a dříve uzavřená prostranství.

Od 6.6. mohou z Ruska vycestovat ruští občané, kteří se budou starat o nemocné příbuzné v zahraničí, nebo kteří sami potřebují lékařské ošetření v zahraničí, dále občané jedoucí za studiem nebo za prací. Do Ruska povolen vjezd těm cizincům, kteří v Rusku mají příbuzné, o které se musí postarat, a cizincům jedoucím do Ruska z důvodu léčby. Nadále platí zákaz vstupu na území RF zahraničních turistů.  

V některých regionech RF ale nadále platí omezený pohyb osob, např. v Omské oblasti.

Ruská vláda vyčlenila ze svého rozpočtu 50 mld. rublů (16,5 mld. Kč) pro navýšení platu lékařům, zdravotnickému personálu, ale i obslužnému personálu, tj. řidičům sanitek.

Zpět na začátek

Ekonomická opatření a injekce na pomoc ekonomice

V úterý 2. června projednal prezident Putin s ruským premiérem Mišustinem základní parametry „Národního plánu  stabilizace a dalšího růstu ruské ekonomiky“. Podle premiéra realizace tohoto plánu dává Rusku reálný předpoklad k provedení dlouhodobých, zásadních strukturálních změn a reforem.

Plán je rozdělen do devíti oblastí a počítá s realizací více než  500 konkrétních opatření, jejichž cílem je obnovení ekonomického růstu, stabilizace a následně další snížení nezaměstnanosti, zachování a zvýšení reálných příjmů obyvatelstva, zajištění a zvýšení epidemiologické bezpečnosti. Ruský premiér rovněž nazval celkový finanční rámec, se kterým vláda počítá při realizaci plánu. V průběhu poměrně krátkého období 2020-2021 bude na realizaci vyčleněno celkem pět bilionů rublů. 

Velké pozornosti a pomoci se ze strany státu dostává v „covidovém období“ nejen ekonomice, ale rovněž sociálními sektoru. Stát si je vědom nelehké situace milionů občanů, do které se dostaly doslova ze dne na den. Z projevu prezidenta Putina k národu, které se konalo 11. května, zazněl jasný signál další finanční pomoci rodinám s dětmi. Kromě všech dříve přijatých vládních opatření pomoci bylo ústy prezidenta doporučeno vyplatit jednorázově všem rodinám, které mají děti ve věku od 3 do 16 let finanční částku ve výši 10 tis. rublů. Tato finanční pomoc se bude týkat všech více než 22 mil. dětí, bez jakéhokoliv omezení, tj. bez prokazování příjmu rodičů atd. Financování tohoto opatření, stejně jako dalších, je zajištěno ze státního rozpočtu,  rezervních fondů státu. Pro rodiny s dětmi ve věku  do 3 let byla podpora schválena již dříve, tyto rodiny dostávají měsíčně 3 tis. rublů příspěvek na každé dítě.. K dalším důležitým opatřením, které zmínil prezident v průběhu svého vystoupení k národu patří:

 • ukončení celostátní samoizolace  dnem 12.05.2020. Od tohoto data je na rozhodnutí jednotlivých regionů případné prodloužení / zrušení tohoto opatření
 • nadále trvá doporučená samoizolace pro osoby starší 65 let
 • nadále jsou zakázány hromadné akce
 • dříve přijatá opatření na zamezení šíření pandemie budou rušena postupně, dle aktuální epidemiologické situace v regionu

Prezident se ve sém vystoupení tentokrát zaměřil na opatření, která jsou směřována na pomoc soukromým podnikatelům a MSP. Mezi hlavní patří:

 • stát poskytne všem podnikům možnost čerpání úvěru na platy zaměstnancům, které má sloužit pro podporu zachování zaměstnanosti v podnicích a snížení nezaměstnanosti v regionech. Procentní sazba u těchto úvěrů bude 2%, splatnost úvěru 1.06.2021 a při splnění podmínky, že se podaří po tuto dobu zachovat zaměstnanost ve firmě na úrovni min. 90% zaměstnanců jako bylo před pandemií, budou žadateli odpuštěny všechny úroky.
 • Individuálním podnikatelům, MSP, odpustit placení všech daní za 2 kvartál 2020, s výjimkou DPH
 • Na pomoc individuálním podnikatelům a MSP bude vyčleněno dalších 12 mld. rublů

Ruská vláda navrhla v minulých dnech zmrazit ceny některých strategických potravin, aby nedocházelo k jejich skokovým výkyvům. Vláda věnuje zvýšenou pozornost i strategickému zemědělskému sektoru. V těchto dnech totiž probíhá jarní osev pícnin a vláda se snaží předejít mimořádné situaci. Potravinová soběstačnost je pro Rusko prioritní.

30. dubna schválila ruská vláda poměrně zásadní usnesení, které se může dotknout mnohých zahraničních dodavatelských firem. Jedná se o  zákaz nákupu poměrně širokého spektra průmyslového zboží, které pochází ze zahraničí a mělo být určeno a hrazeno ze státních finančních prostředků. Celé znění tohoto usnesení včetně seznamu zboží lze nalézt na webových stránkách ruské vlády.

Znovu se rozjely některé velké závody, které byly dočasně pozastaveny, např. výrobce nákladních automobilů KAMAZ, výrobce vrtulníků „Kazanskyj vertolotnyj závod“, atd. Výrobci zdravotnických přístrojů – plicních ventilátorů, hygienických pomůcek a podobně pracují v třísměnných provozech.

Již koncem března rozšířila vláda seznam sektorů, kde podniky jako první dostanou státní podporu kvůli pandemii (původně se plánovala pouze podpora MSP, dopravy a cestovního ruchu).

Prvotní pomoc firmám je ve výši 100 miliard rublů.

Kompletní seznam oborů, kde mají podniky nárok na státní podporu:

 • společnosti letecké přepravy, provozovatele letišť, společnosti autodopravy, přístavy;
 • společnosti kulturního odvětví;
 • společnosti ze sféry sportovní činnosti;
 • cestovní ruch;
 • hoteliérství;
 • podniky veřejného stravování, společnosti, které poskytují služby doplňujícího vzdělání a nestátní vzdělávací instituce;
 • společnosti, které se zabývají organizací výstav a veletrhů;
 • společnosti, které poskytují služby obyvatelstvu (kadeřnictví, čistírny, kosmetické salony atd.).

Přijatá vládní opatření na pomoc hospodářství:

 • šestiměsíční odklad v odvodech všech daní (kromě DPH);
 • šestiměsíční odklad placení pojistného do státních mimorozpočtových fondů pro mikro podniky;
 • půlroční odklad splacení úvěrů pro MSP;
 • další opatření k stabilnímu úvěrování reálného sektoru ekonomiky, včetně státních garancí;
 • šestiměsíční moratorium na žádosti věřitelů k vymáhání pokut;
 • odklad v splátkách nájemného za federální majetek pro MSP;
 • rozšíření úvěrových možností MSP se zvýhodněnou sazbou – max. 8,5 %;
 • moratorium na konání plánovaných i neplánovaných kontrol firem.

Miliardy rublů na podporu hospodářství

Ve svém dalším projevu k národu dne 15. 4. prezident Putin nařídil:

 • doplnit do seznamu poškozených firem ty společnosti, které obchodují s nepotravinářským zbožím;
 • poskytnout nevratnou státní podporu na dubnové a květnové výplaty těm společnostem, které udržely 90 % kmenových zaměstnanců ve svém stavu k datu 1. 4. 2020. Objem podpory je 12,1 tis. rublů (cca 4 tis. Kč) na jednoho zaměstnance;
 • zabezpečit 75 % objemu úvěrů na výplaty zárukami korporace VEB;
 • vypracovat pro strategické ruské společnosti nový speciální úvěrový produkt: zlevněný úvěr pro byznys na doplnění cash-flow. Sazba se bude subvencovat státem ve výši klíčové sazby centrální banky RF – 6 %;
 • poskytnout podporu leteckým společnostem v objemu přes 23 mld. rublů (cca 7,7 mld. Kč);
 • poskytnout 200 mld. rublů (cca 67 mld. Kč) na zajištění rovnováhy rozpočtů regionů.

Další opatření na podporu ruské ekonomiky

 • Ruská vláda zřizuje protikrizový fond, v němž bude částka 300 miliard rublů (cca 96 miliard korun). Peníze budou určeny především na pomoc leteckým společnostem, turistickým operátorům, menším podnikatelům a firmám z nejvíce postižených sektorům ekonomiky.
 • Centrální banka nebude penalizovat pozdní splátky hypoték občanům, u kterých se projevila nákaza covid-19. Centrální banka prohlásila, že má dostatek rublové i valutové likvidity, rekordní devizové rezervy převyšující 560 miliard dolarů.
 • Ruská centrální banka ponechala základní úrokovou sazbu na stejné výši – 6 %.
 • Na hranicích je otevřen „zelený koridor“ pro kamiony s potravinami, léky, zdravotnickými pomůckami.
 • Je zrušeno clo na některé léky, zdravotnické pomůcky a zboží denní potřeby.

Souběžně s dalšími opatřeními je každodenně přijímána řada opatření na podporu ekonomiky, kam jsou směřovány miliardy rublů. Ruská vláda s centrální bankou rozpracovaly v minulých dnech dva „stres scénáře vývoje krize v klíčových oblastech ekonomiky“, tedy jak by se mohla situace dále vyvíjet a jaké by byly dopady.

Pozitivnější scénář hovoří o tom, že ekonomika bude zamrazena do konce druhého kvartálu 2020, pesimističtější scénář hovoří o tom, že karanténa a samoizolace, ve které se nyní ruské obyvatelstvo nachází, by mohla mít vliv na ekonomické aktivity až do konce třetího kvartálu. Finanční částka, kterou Rusko již zarezervovalo ve svém rozpočtu na boj s koronavirem, je ve výši 1,2 % HDP, tedy 1,4 bilionu rublů.

Nikdo dnes již nepochybuje, že se Rusko stejně jako většina světových ekonomik se dostane v následujícím období do recese, většina ekonomů se dnes přiklání k názoru, že by se mohlo jednat o zhruba dvouleté období.

„Finanční polštář“ ve formě rezerv, převyšující částku 12,9 bilionu rublů (zhruba 11,3 % HDP), který si Rusko „schovalo na horší časy“ přijde nyní určitě vhod.

Zpět na začátek

Dopad pandemie na některá průmyslová odvětví

Pomoc automobilovému průmyslu musí přijít okamžitě

Prezident Putin projednal se zástupci automobilového průmyslu a odpovědných  ministerstev současnou situaci, kdy většina automobilek je na odstávce a prodeje nových vozů se téměř zastavily.

Putin připomněl, že v odvětví je zaměstnáno přes 300 tisíc zaměstnanců a prioritou v této chvíli musí být zachování maximální možné zaměstnanosti v odvětví. Vláda dostala za úkol vypracovat podrobný materiál k finanční pomoci a okamžitě stimulovat všechna ministerstva a státní organizace k nákupům vozů vyrobených výhradně na území RF. Tato podpora se bude týkat nejen osobních vozů, ale i prostředků MHD.

Putin na schůzce oznámil, že s některými svými kolegy ze silových ministerstev projednal nákupy cca 25 tis. kusů nových vozů, bližší informace však neposkytl. Dalších 5 miliard rublů je připraveno na profinancování nákupu nových sanitních vozů pro potřeby ministerstva zdravotnictví, které budou určeny především pro ruské regiony.

Mezi další přijatá opatření patří snížení ceny vozů tuzemské provenience o 10 %; umožnění odložení výplaty utilizačního poplatku automobilkám; podpora již lokalizované zahraniční producenty; částkou 6 miliard rublů podpořit auto-leasing a částkou 6 miliard rublů finanční úvěry při nákupu nových vozů.

Stavební sektor má být lokomotivou ekonomiky

Prezident Vladimír Putin 17. dubna hovořil v rámci vzdáleného konferenčního rozhovoru s některými vedoucími představiteli stavebního sektoru a odpovědných ministerstev. Jednání probíhalo v době, kdy téměř všechny stavby na území RF byly v důsledku přijatých karanténních opatření zastaveny. Výsledkem tohoto jednání byla konkrétní přijatá opatření, které mají pomoci stavebnímu sektoru zabránit propadu aktivit v této krizové době, jenž se v některých regionech již začíná objevovat.

Mezi hlavní opatření patří níže uvedená podpora ze strany státu:

 • Snížení procentní sazby hypotéky do 6,5 %.
 • Dotace, granty, zvýhodněné úvěry stavebním firmám – stát na tyto účely vydělí ze státního rozpočtu celkem 12 mld. RUB, podmínku jejich získání budou garance současné zaměstnanosti ve firmách a závazné termíny dokončení staveb.
 • Pomoci lidem, kteří byli podvedeni ze strany stavebních firem – finančním navýšením speciálního fondu, ze kterého se financuje dostavba těchto problematických objektů na tyto účely bude vyděleno 30 mld. RUB.
 • Výkup již hotových bytů v novostavbách, které ještě nenašly své kupce – státní záruky na tyto účely, celková částka 50 mld. RUB.
 • Navýšit zálohové financování velkých infrastrukturních projektů, jejichž objednavatelem je stát (doposud se jednalo o 30 %, nově 50 % finančních prostředků).
 • Bude vytvořen seznam největších developerů, jejichž činnost je pro stát nezbytná (firmy, jejichž roční produkce je minimálně 500 tisíc metrů čtverečních vystavěné plochy v nových bytech), tyto firmy budou mít nárok na speciální preference od státu.

Prezident uložil odpovědným ministerstvům a organizacím bezodkladně připravit návrhy na úpravy některých již dříve přijatých opatření, jejich cílem má být snížení rizika větší nezaměstnanosti ve stavební oblasti, které se naopak musí stát lokomotivou a hybnou silou ekonomiky.

Ropa na horské dráze

Předminulý týden byl rovněž ve znamení největších cenových výkyvů na trhu s ropou a samozřejmě toto téma bylo propíráno ve všech médiích. Ve vyrovnaném státním rozpočtu Ruské federace, jehož příjmová část je přímo závislá na ceně ropy, se kalkuluje s cenou 42 dolarů za barel.

Vše, co je nad touto cenou, dává předpoklad k přebytkovému rozpočtu, vše pod touto hranicí naopak k deficitnímu rozpočtu.

Logicky tedy krátkodobý propad ropy Brent k hranici 20 dolarů za barel nemohl projít bez povšimnutí, rubl se krátkodobě propadl až k hranici 80 rublů za dolar. Ke stabilizaci trhu s ropou by mělo vést plánované snížení těžby ropy všech hlavních těžařských států. Toto téma bude předmětem schůzky zemí OPEC+.

Letecké spojení s Českem končí zatím na měsíc

Poslední pravidelná linka Aeroflotu z letiště Šeremetěvo do Prahy odletěla v pátek 20. března. Obnovení pravidelného leteckého spojení do Prahy Aeroflot prozatím plánuje na 23. dubna. Několik letů ještě uskutečnily Ural Airlines z letiště Žukovskij do Prahy. Letecké společnosti Smart Wings dočasně přerušily letecké spojení s Ruskem už 15. března.

Ministerstvo vnitra povolilo prodloužení víz občanům EU, kteří zůstanou v Rusku a platnost víza jim vyprší po zastavení letecké dopravy se zeměmi EU.

V Rusku jsou v platnosti další aktuální opatření. Školy jsou v současnosti zavřeny. Jsou zakázány všechny hromadné akce s účastí vyšší než 50 osob. Dočasně jsou uzavřena všechna muzea, divadla a zrušeny byly sportovní a kulturní akce. Vláda doporučila zavést pro státní zaměstnance práci z domova, tam kde to bude možné. Důchodcům bylo rovněž doporučeno izolovat se ve svém domě a zbytečně nevycházet na ulici.

Rusko mimo jiné stejně jako Čína vyslalo na pomoc Itálii letecký speciál se zdravotnickými pomůckami a vybavením nemocnic.

Zpět na začátek

Situace ve vybraných ruských oblastech a městech

V Moskvě a Moskevské oblasti zaveden propustkový režim

Ruská vláda i místní samosprávy přistupují k dalším restriktivním opatřením, aby se podařilo snížit intenzitu šíření koronaviru.

Mezi nejdůležitější opatření patří zavedení speciálního propustkového režimu pro pohyb osob v Moskvě a Moskevské oblasti, vjezdu a pohybu osobních dopravních prostředků po Moskvě a Moskevské oblasti, viz chronologie přijatých opatření níže. Tyto propustky a povolení si mohou občané vyřídit na portálu městské správy.

Některé ruské regiony, například Tatarstán, zavedly pro osoby, které přicestují z nejvíce zasažených regionů (Moskvy a Petrohradu) čtrnáctidenní karanténu. Tato opatření však narazila na kritiku vlády a regiony je musely omezit.

Důvodem největšího výskytu a nejrychlejšího šíření nákazy v Moskvě je podle starosty města především počet lidí, kteří se v minulých dnech či týdnech vraceli do Moskvy, přičemž mnozí pokračovali tranzitem přes Moskvu do míst svého trvalého bydliště.

Největší nemocnost se očekává na konci dubna. Režim samoizolace, tedy částečné karantény, zavedla po vzoru Moskvy a Moskevské oblasti už převážná většina ruských regionů.

Moskva a další velká města procházejí celkovou dezinfekcí. Dezinfekčními prostředky se myjí ulice, silnice, volná prostranství, dopravní prostředky MHD, atd. Nošení roušek není povinné, nicméně na ulicích, které v těchto dnech spíše zejí pustotou, téměř nepotkáte osobu bez tohoto ochranného prostředku.

V Moskvě vyroste speciální nemocnice

Lidé nakažení nemocí covid-19 jsou automaticky umístěni do speciálních infekčních nemocničních zařízení. V moskevské oblasti je pro tyto účely vyčleněna nová infekční klinika „Kommunarka“, jejíž kapacita je více než 500 lůžek.

Covid-19 ve Sverdlovské oblasti

V Rusku je momentálně nejvyšší počet lidí zasažených koronavirem v Moskvě a Moskevské oblasti. Jak je na tom Jekatěrinburg a Sverdlovská oblast, kde působí i několik českých firem? Sverdlovská oblast je na tom poměrně dobře, oficiálně bylo ke dni 15. dubna oznámeno celkem 93 onemocnění, 37 vyléčených a žádné úmrtí. V celém Rusku podle dat 24 490 osob onemocnělo, 198 koronaviru podlehlo a vyléčilo se 1986. V Rusku bylo provedeno celkem 1,4 milionu testů.

Na základě rozhodnutí prezidenta Vladimira Putina byly předány pravomoci ohledně řešení situace koronaviru gubernátorům jednotlivých ruských oblastí a krajů, protože situace se v jednotlivých regionech liší a je potřeba zavádět opatření podle potřeby.

Gubernátor Sverdlovské oblasti Jevgenij Kujvašev rozhodl o režimu samoizolace zatím do 20. dubna. Tento režim znamená, že není možné vycházet z domu s výjimkou návštěvy lékaře, vykonávání zaměstnání (pokud nebyl přerušen provoz), nákup potravin či léků, venčení domácích mazlíčků maximálně 100 metrů od domu atd. Rovněž osoby, které přijedou do Sverdlovské oblasti, by měly dodržovat karanténu.

Obyvatelům Sverdlovské oblasti byly zakázány služební cesty

V současné době platí zákaz služebních cest do jiných regionů mimo Sverdlovskou oblast, obzvláště se to týká cestování do Moskvy a Moskevské oblasti, kde je situace s rozšířením covid-19 nejzávažnější. Gubernátor Jevgenij Kujvašev oznámil toto nařízení všem podnikům v regionu dne 14. dubna. „Musíme spolupracovat s majiteli společností, aby co nejvíce omezili cestování do Moskvy a epidemiologicky znevýhodněných oblastí,“ zdůraznil gubernátor Kujvašev.

Podle Dmitrije Kozlovského, vedoucí odboru Rospotrebnadzor pro Sverdlovskou oblast, se v tomto regionu změnila metoda přenosu. Dříve byla ve většině případů importována ze zahraničí, nyní virus proniká na Ural z jiných ruských regionů nebo se šíří v rodinách.

Ve Sverdlovské oblasti se mohou objevit elektronické průkazy

Úřady Sverdlovské oblasti uvažují o zavedení elektronického kontrolního systému pro pohyb občanů. Neočekává se však, že kontroly dosáhnou měřítek Moskvy. Uvažuje se také o dalších systémech, které budou řídit pohyb občanů.

Nadále budou fungovat policejní hlídky. Přes víkend se jejich počet rozrostl. Podle vyjádření vlády oblasti však úkolem hlídek není potrestat, ale varovat.

Koronavirus zasáhl i byznys na Uralu

Podobně jako v dalších státech byly i v Jekatěrinburgu zrušeny průmyslové veletrhy, kterých se účastnily také české firmy. Zrušen byl například veletrh Metalloobrabotka či výstava Innoprom, kterých se každoročně účastní obrovský počet účastníků z desítek zemí světa. Tyto akce nebyly přesunuty na náhradní termíny, jak to udělaly některé jiné veletržní správy, ale byly úplně zrušeny s tím, že se budou konat až příští rok.

Některé závody fungují, nicméně významná část výroby, obchodu a služeb je vzhledem k situaci paralyzována, podobně jako i v jiných státech.

V průmyslovém Jekatěrinburgu je situace lepší

Nákaza se Jekatěrinburgu v oblasti Uralu dosud vyhýbala, to však může být zapříčiněno snahou úřadů zatajovat informace před veřejností nebo tím, že bylo v podstatě velmi složité nechat se otestovat na přítomnost koronaviru v těle. Dříve se objevovaly informace o větším počtu nemocných, které však byly neoficiální. Před několika dny byl zaznamenán případ nemocného muže z Jekatěrinburgu, který se však nechal otestovat až v Moskvě, takže se do statistiky města pod Uralem nepočítá.

První případ byl ve městě zaznamenán až 17. března. Šlo o nákazu u ženy, která přijela z Itálie. Hned další den bylo potvrzeno pět onemocnění. Gubernátorem oblasti byl ihned zaveden režim zvýšené pohotovosti a do 12. dubna zakázal organizaci akcí nad 50 osob.

Podle zkušeností z dalších zemí se dá očekávat, že počet nakažených poroste, nicméně je otázkou, jaká budou oficiální čísla. V současné době je na tom Jekatěrinburg co do počtu nakažených lépe než Moskva, ve které již byla přijata významnější restriktivní opatření. Dá se však očekávat, že Jekatěrinburg čeká s několikadenním zpožděním obdobný scénář.

Virové onemocnění se bohužel objevilo v době, kdy se na základě sporů v OPEC snížila cena ropy a rubl se tím významně oslabil. Pokud dojde ve spojitosti s koronavirem k oslabení produkce, může mít celá situace velmi negativní vliv na celou ruskou ekonomiku.

Obyvatelé Jekatěrinburgu dodržují vládní nařízení sporadicky

V prvních dnech od zavedení nařízení se pravidla obecně dodržovala, nicméně postupně lidé přestali pravidla respektovat. Společnost Yandex (ruská nadnárodní korporace specializující se na internetové služby) realizovala průzkum a došla k zajímavým závěrům. Na základě zveřejněných výsledků uvedla, že Jekatěrinburg příliš nedodržuje režim izolace.

Například minulý týden byl průměrný index 2,8 bodu (na stupnici maximální skóre 5 znamená úplnou samoizolaci). To je o 1,9 bodu více než týden před šířením infekce, kdy lidé ještě nebyli nuceni domy opouštět. Zároveň se v Jekatěrinburgu ve srovnání s předchozím týdnem index snížil o 0,4 bodu – lidé začali vycházet častěji. Podle výsledků týdne zaujal Jekatěrinburg až 15. místo v žebříčku měst, která mají více než milion obyvatel. Nejdisciplinovanějšími byli obyvatelé měst Perm (3,5), Krasnodar (3,4) a Omsk (3,2).

Zpět na začátek

Přehled událostí a historie přijatých opatření

Humanitární pomoc Ruska

Rusko vypravilo do severní Itálie celkem 16 velkokapacitních letounů, ve kterých byly prostředky individuální ochrany proti koronaviru, zdravotnické přístroje – především plicní ventilátory, ale i vybavení nemocnic.

Do Itálie přiletěl tým zdravotníků a odborníků, kteří na místě pomáhají řešit krizový stav pandemie. Podobnou pomoc Rusko poskytlo v minulých dnech i Srbsku, dodávky zdravotnického materiálu a techniky směřovaly i do USA.

„Zůstaňte doma,“ vyzval občany prezident

Prezident Putin ve svém druhém projevu k národu ve spojitosti s covid-19 dne 2. dubna 2020 vyhlásil prodloužení placeného volna na celém území Ruské federace až do 30. dubna, (původně bylo vyhlášeno pouze do 6. dubna), ale zároveň upomenul, že v případě, kdyby se situace diametrálně zlepšila, bude možné toto opatření kdykoliv zrušit.

Stát uklidňuje: Potravin je dost

Obecně lze situaci v Rusku popsat jako poměrně klidnou, nedochází k žádným extrémním situacím, zásobování obchodní sítě probíhá vcelku bez problému. Obyvatelstvo se samozřejmě předzásobilo některými trvalými potravinami (těstoviny, mouka, luštěniny), což vyvolalo na některých místech krátkodobý nedostatek, který byl ale ve většině případů operativně vyřešen. Státní úředníci uklidňují obyvatelstvo, aby nepodléhalo zbytečné panice, že zásoby všech důležitých potravin jsou zajištěny v dostatečném množství a je pouze otázkou logistiky jejich včasné dodání a doplnění do regálů.

Co se týče zásobování lékařskými ochrannými prostředky, prioritně jsou zásobena lékařská zařízení a stát má údajně poměrně velké rezervy ve svých skladech.

Celkově lze konstatovat, že vláda i místní orgány samosprávy operativně připravují důležitá opatření a situaci mají pod kontrolou. Bez jakýchkoliv omezení funguje vnitrostátní letecká i pozemní doprava, městská hromadná doprava včetně metra, kompletně obchodní síť. Pro případ zhoršení epidemiologické situace má Moskva i ostatní velká města připraven plán uzavření měst a zavedení zákazu vycházení.

Nemoc prý přivezli Rusové z cest po Evropě

Většina nově infikovaných pobývala v minulých týdnech v zahraničí, většinou se jednalo o evropské státy (Itálii, Francii, Španělsko, Nizozemsko, Pobaltí). Všechny tyto státy patří mezi oblíbené destinace Rusů, kam létají trávit i kratší dovolené na pár dní.

Poměrně velké množství Rusů se právě v minulých dnech ze zahraničí vrátilo, stále jich ale za hranicemi zůstávají desítky tisíc. Vzhledem k zavedeným omezením v letecké dopravě se tito lidé již nedostanou zpět do Ruska regulérními lety a vláda pro ně většinou vysílá speciály, respektive organizuje další náhradní řešení. Všichni občané, kteří se vracejí ze zahraničí, musí povinně na 14 dní do domácí karantény.

I váleční veteráni dostanou podporu s předstihem

Veškerá již zavedená sociální podpora obyvatelstva se musí automaticky prodloužit o dalších šest měsíců. Finanční podpora veteránů k 75. výročí vítězství ve II. světové válce musí být proplacena do konce dubna, jedná se o 50 až 75 tisíc rublů pro každého veterána.

Rodinám, které mají právo na takzvaný „mateřský kapitál“, se bude vyplácet měsíčně navíc 5000 rublů na každé dítě ve věku do tří let. Podpora mladých rodin je v Rusku poměrně výrazná, v současné době stát vyplácí matkám při narození prvního dítěte 467 tisíc, na druhé dítě v závislosti od data narození od 467 nebo 617 tisíc rublů, na třetí a další dítě 617 tisíc rublů.

Finanční podpora rodinám, které mají děti ve věku 3 až 7 let, se bude vyplácet od června (původně se počítalo, že až od července 2020). Podpora v nezaměstnanosti naroste do výše minimální mzdy.

Dividendy, které budou vyváděny na zahraniční účty, budou nově zdaněny 15 % (doposud dvě procenta).

Tento krok se týká mnohých firem se zahraniční účastí, záměrem opatření je zajistit, aby se kapitál nevyváděl, ale refinancoval. Pro osoby, které investovaly do obligací více než milion rublů, se zavádí 13procentní zdanění výnosů z těchto obligací.

Obchodní mise zatím platí, veletrhy se většinou posouvají

Situace dopadá i na české firmy, které mají v Rusku obchodní aktivity. V současné době jsou pozastaveny lety mezi Českem a Ruskou federací. Dopady jsou i jiné. Příkladem může být česká firma, která se v Jekatěrinburgu měla setkat se zástupcem místního podniku, nicméně schůzka byla zrušena s odkazem na nařízení, že zaměstnanci mají zakázán osobní styk s cizinci.

V červnu má proběhnout oborová mise na Ural, prozatím se s realizací počítá. V případě zrušení mise, budou firmy informovány.

V říjnu bude akce se Svazem výrobců skla a bižuterie, s realizací se počítá.

Většina aktivit, které se měly v Ruské federaci realizovat v tomto období, se neruší, ale přesouvají na pozdější termíny. Týká se to i mezinárodních veletrhů, podnikatelských misí a podobně,  kterých se měli účastnit čeští exportéři. Změny a aktuální informace jsou publikovány na webových stránkách CzechTrade.

Burhan Ay Photography / Shutterstock.com

Historie přijatých opatření

Ruské ministerstvo obrany staví po vzoru Číny v urychleném režimu celkem šestnáct zdravotnických zařízení, výstavba těchto nemocnic probíhá současně v různých regionech Ruska od Kaliningradu až po Vladivostok.

Tyto objekty mají být vybudovány v průběhu několika dní, první nemocnice v regionu Nižního Novgorodu bude předána do užívání 20. dubna. Má jít o plnohodnotné nemocnice s operačními sály vybavené novou progresivní technikou. Celková kapacita v těchto objektech je 1600 lůžek.

Šíření epidemie mají zpomalit: uzavírka statní hranice RF, zrušení mezinárodních leteckých spojů, omezení vnitrostátních spojů, „samoizolace“ občanů Moskvy a Moskevské oblasti (toto opatření bylo doporučeno aplikovat i v dalších městech regionech), atd.

Vláda schvaluje balíčky na podporu firem a ekonomiky. Podrobněji o těchto krocích níže:

24. dubna

 • Prezident Putin projednal se zástupci automobilového průmyslu a odpovědných ministerstev současnou situaci, kdy většina automobilek je na odstávce a prodeje nových vozů se téměř zastavily. Odvětví se dostane cílená pomoc.

20. dubna

 • K ránu 20. 4. ve čtrnácti regionech RF včetně Moskvy a Moskevské oblast zaveden propustkový režim pro pohyb občanů.

18. dubna

 • Prezident Putin podepsal usnesení, dle kterého se v termínu 15. 3.–15. 6. „zmrazí“ platnost pracovních povolení a dalších dokladů cizinců, kteří pobývají / jsou zaměstnáni na území RF. V případě vypršení platnosti dokladů během těchto 3 měsíců cizinec může zůstat na území RF nebo, v případě vypršení platností pracovního povolení, být nadále zaměstnán.

17. dubna

 • Aeroflot pozastavil prodej letenek do zahraničí do doby, než bude stanoven datum oficiálního obnovení mezinárodního leteckého provozu.

16. dubna

 • Ministr financi RF prohlásil, že předpokládaný celkový objem financí na zavedená opatření v boji proti covid-19 a na podporu ekonomiky, která bude strádat v důsledku rekordního snížení světových cen ropy, bude činit až 6,5 % HDP Ruska.
 • Prezident Putin prohlásil, že vojenská přehlídka, která se měla konat 9. 5., bude přesunuta na pozdější datum.

15. dubna

 • Ve svém dalším projevu k národu prezident Putin nařídil:
  • doplnit do seznamu poškozených ty společnosti, které obchodují s nepotravinářským zbožím;
  • poskytnout nevratnou státní podporu, na dubnové a květnové výplaty, těm společnostem, které podržely 90 % kmenových zaměstnanců na k datu 1. 4. ve svém stavu. Objem podpory je 12,1 tis. rublů (cca 4 tis. Kč) na jednoho zaměstnance;
  • zabezpečit 75 % objemu úvěrů na výplaty zárukami korporace VEB;
  • vypracovat pro strategické ruské společnosti nový speciální úvěrový produkt: zlevněný úvěr pro byznys na doplnění cash-floow. Sazba se bude subvencovat státem ve výši klíčové sazby centrální banky RF – 6 %;
  • poskytnout podporu leteckým společnostem v objemu přes 23 mld. rublů (cca 7,7 mld. Kč);
  • poskytnout 200 mld. rublů (cca 67 mld. Kč) na zajištění vyrovnanosti rozpočtů regionů.

14. dubna

 • Ve dvanácti regionech RF (včetně Moskvy a Moskevské oblasti) zaveden propustkový režim. Petrohrad zatím bez propustkového režimu.

12. dubna

 • RŽD (Rossijskije železnyje dorogi – ruské dráhy) s platností od 15. 4. ruší další vlakové spoje, mnohé budou fungovat s menší intenzitou.
 • Ministerstvo telekomunikací a spojů RF vyvinulo aplikaci pro registraci elektronických propustek, které umožní kontrolovat pohyb osob po Moskvě a Moskevské oblasti.

11. dubna

 • Výrobce osobních, nákladních a vojenských automobilů GAZ (Gorkovskij Avtomobilnyj Zavod) obnoví výrobu od 13. 4. Podnik patří do seznamu strategických ruských společnosti.
 • Starosta Moskvy podepsal usnesení, dle kterého se v termínu 13.–19. 4. zastavují veškeré stavební práce v hlavním městě, kromě výstavby lékařských objektů.

10. dubna

 • Premiér Mišustin podepsal usnesení, které stanovuje maximální objem úvěru v období „úvěrových prázdnin“. V Moskvě se jedná o částku 4,5 mld. rublů (cca 1,5 mld. Kč), pro Moskevskou oblast, Petrohrad a regiony dálného východu RF – 3 mld. rublů (cca 1 mld. Kč), pro ostatní subjekty RF – 2 mld. rublů (cca 667 mil. Kč).
 • Starosta Moskvy a gubernátor Moskevské oblasti prohlásili, že se od 13. 4. se v těchto regionech zavádí první etapa propustkového režimu. Propustkami musí být vybaveny všechny osoby, které budou využívat osobní vozy, MHD nebo služby taxi.
 • Ministerstvo financi RF odkoupilo od centrální banky RF 11,293 mld. akcií (50 % základního kapitálu) největší ruské banky Sberbank za 2,139 bil. rublů (cca 713 mld. Kč). Pro tento nákup byly použity prostředky z fondu Národního blahobytu.

9. dubna

 • Premiér Mišustin podepsal usnesení, dle kterého se umožňuje online registrace žadatelů na úřadu práce. Opatření platí do konce roku 2020.

8. dubna

 • Některé obchodní sítě uzavírají své kamenné  obchody a ponechávají pouze internetové. Např. „Sportmaster“ kompletně uzavřela 325 kamenných obchodů na území RF, zbývajících 120 obchodů funguje jako výdejní místa objednávek.
 • Vláda RF schválila pro firmy z nejvíce postižených oblastí, odklad splacení nájemného do 1. 10. 2020.
 • Ve svém třetím projevu k národu prezident Putin mj. prohlásil:
  • Centrální banka RF společně s vládou mají připravit obnovený program podpory podnikatelů z postižených oborů.
  • Bude schváleno rozšíření úvěrových prázdnin, dostupné daleko širšímu počtu žadatelů.
  • Rodiče, kteří z důvodu pandemie přišli o zaměstnání, dostanou na každé dítě podporu 3 000 rublů (cca 1 000 Kč) měsíčně.

7. dubna

 • Vláda RF zahájila přípravu druhého balíčku ekonomických opatření na podporu ekonomiky.
 • Premiér Mišustin podepsal usnesení, dle kterého se usnadňuje proces registrace léků zahraniční výroby po dobu trvání krizové situace. Pro léky, které mají registrace zemí EU, USA, Kanady nebo dalších zemí ze seznamu ministerstva zdravotnictví RF, bude registrace v Rusku vyřízena v urychleném režimu, během 5 pracovních dnů.

6. dubna

 • Vláda RF upřesnila maximální výší úvěrů pro „úvěrové prázdniny“, které musí být poskytnuty osobám zasaženým pandemií: pro spotřebitelské úvěry – 250 tis. rublů (cca 84 tis. Kč), pro živnostníky – 300 tis. rublů (cca 100 tis. Kč), pro úvěry na osobní motorová vozidla – 600 tis. rublů (cca 200 tis. Kč); pro hypotéky – 1,5 mil. rublů (cca 503 tis. Kč). Dle schváleného zákona mají dlužníci nárok na tzv. „úvěrové prázdniny“ do 6 měsíců v případě, že se jejich příjem snížil o více než 30 %.
 • Vláda Moskevské oblasti nařídila vlastníkům komerčních nemovitostí poskytovat na vyžádání podnikatelů odklad placení nájemného (již dříve vláda RF schválila možnost odkladu placení nájemného v případě, že se jedná o nemovitosti v majetku státu).
 • Vláda RF omezila počet obchodů, které mají právo prodávat respirátory a další ochranné pomůcky, pouze na ty, které mají k tomu odpovídající platné licence.
 • Rusko znovu zahájilo program repatriačních letů svých občanů.
 • Vláda RF se chystá schválit zákaz importu ropy a ropných produktů.

5. dubna

 • Moskva přistoupila k navýšení lůžkového fondu, vybaveného pro nakažené koronavirem, jedná se o 20 000 lůžek.
 • Vláda Ruské federace poskytne zdravotníkům 10,8 miliardy rublů (téměř 3,5 miliardy Kč) jako prémii za práci během pandemie.
 • Rusům, kteří uvízli v zahraničí, bude vypláceno 2,4 tisíc rublů denně (cca 770 Kč).
 • Od 5. dubna ruší státní přepravce RŽD vlakové spoje mezi Moskvou, případně Petrohradem, a Běloruskem, od 6. dubna s Kaliningradskou oblasti.
 • K federálním opařením na podporu ekonomiky schvalují některé regionální vlády a samosprávy navíc další opatření na podporu regionálních MSP, např. Leningradská oblast.
 • Některé regiony Ruské federace (např. Krasnojarský kraj, Tomská oblast)  zavádějí povinnou karanténu pro osoby, které přijíždějí do těchto regionů z Moskvy a Petrohradu.

4. dubna

 • Rusko dočasně ruší všechny repatriační lety pro návrat svých občanů.
 • Petrohrad obdržel z federálního rozpočtu 3,5 miliardy rublů (cca 1,12 miliardy korun) na navýšení lůžkového fondu pro nakažené koronavirem.

3. dubna

 • Obchodní síť „Leroy Merlin“ uzavřela cca 80 procent svých obchodů v Ruské federaci, prodej se přemístil na online platformu.  Obrat firmy na ruském trhu se tak může  snížit až o 70-80 procent.
 • V termínu od 4. dubna 2020 do 31. prosince 2020 ruské státní železnice RŽD, poskytnou slevy na vnitrostátní převoz řády sociálně významných nákladů (obilniny, mouka, luštěniny, těstoviny, cukr, sůl, ovoce, zelenina, džusy, textilní a papírové výrobky). Slevy budou v rozmezí 13,4 procent do 42,5 procent.
 • S platností od  7. dubna RŽD kvůli nízké poptávce znovu zredukuje počet vnitrostátních vlakových spojů, některé budou jezdit s menší intenzitou, některé budou dočasně zrušeny. Toto opatření se týká i vysokorychlostních vlaků „Sapsan“ mezí Moskvou a Petrohradem.
 • Gubernátor Leningradské oblasti Ruské federace nařídil jednorázově podpořit  rodiny s dětmi žijící v tomto regionu, důchodce a osoby, které trpí chronickými nemocemi. Rodiny s dětmi, jejichž příjem  se snížil do 22 330 rublů (cca 7 150 Kč), dostanou na každé dítě 5 000 rublů (cca 1600 Kč). Důchodci a osoby s prokazatelným chronickým onemocněním obdrží  2 000 rublů (cca 650 Kč).

2. dubna

 • Prezident Putin vyhlásil ve svém projevu k národu prodloužení placeného volna do 30. dubna. V návaznosti na toto prohlášení starostové většiny regionů prodloužili všechna opatření, která platili v termínu 28. března až 5. dubna. až do 30. dubna.
 • Vláda Ruské federace rozhodla o uvolnění finančních prostředků  z federálního, jedná se o 2,6 miliardy rublů (cca 836 miliard korun), na podporu úvěrovým organizacím, které poskytují úvěry s nulovou úrokovou sazbou MSP (určené prioritně  na výplaty zaměstnancům ve sférách letecké dopravy, cestovního ruchu, veletržní činnosti, veřejného stravování, společnosti sportovní činnosti, poskytovatele služeb doplňujícího vzdělání a služeb obyvatelstvu).
 • Na pokyn prezidenta Putina rezervovalo ministerstvo financi Ruské federace finanční částku 1,4 bilionu rublů (přes 450 miliard korun), což znamená 1,2 procenta HDP na realizaci opatření směřujících na podporu ekonomiky a bezprostředně na zamezení šíření covid-19 na území Ruské federace.
 • V 75 regionech Ruské federace již zaveden režim „samoizolace“.

1. dubna

 • S platnosti od 1. dubna Vláda Moskvy schválila druhý baliček ekonomických opatření na podporu podnikatelské činnosti v Moskvě:
  • subjekty MSP – hotely, mohou zažádat o vratku až 25 procent výdajů za nákup nového zařízení (vratku lze nárokovat zpětně za posledních 12 měsíců);
  • podnikatelé, kteří fungují na základě  franchisingu, budou rovněž zařazeny do moskevských dotačních programů a opatření;
  • pro MSP, které podnikají ve sférách on-line služeb  přes internet –  platformy na dovoz/donášku jídla se zavádí přímá finanční podpora  ve výši až 50 procent výdajů (maximálně 700 tisíc rublů / cca 222 tisíc korun) do konce roku 2020);
  • zavádí se podpora úvěrových organizací pro poskytování zlevněných úvěrů s úrokovou sazbou do 8 procent pro mladé MSP, které podnikají na trhu méně než tří roky;
  • zavádí se nový nástroj podpory exportu: „grant“ ve výši 10 procent ze zrealizovaného exportního kontraktu (maximálně 10 mil. rublů); exportéři budou mít nárok na vracení nákladů pří exportu nejen zboží, ale také služeb a duševního vlastnictví;
  • mění se kritéria hodnocení přihlášek do tendrů: pří hodnocení nabídek budou mít přednost subjekty MSP.
 • K 1. dubnu byl již ve více než polovině regionů Ruské federace zaveden režim „samoizolace“.

31. března

 • V Moskvě a v Moskevské oblasti jsou do odvolání uzavřeny sázkové kanceláře.
 • V Petrohradě se s platnosti od 1. dubna zavadí zkrácená doba fungování metra: stanice se budou uzavírat na vstup ve 22:00 hod.
 • K ránu 31. března se počet cestujících v moskevském metru snížil o 82 % oproti stejnému období před rokem.
 • V Petrohradě bude zdravotníkům, sociálním pracovníkům a dobrovolníkům poskytnuty bezplatné jízdné v petrohradské MHD.

30. března

 • Vláda RF nařizuje uzavření státní hranice Ruska
 • Zavedena „samoizolace“ pro občany Moskvy a Moskevské oblasti, pravidla chování občanů v průběhu samoizolace – omezit pohyb na ulici, pouze nákup potravin, léků, vyvenčit domácí zvířata v bezprostřední blízkosti obydlí. Zavedení podobných kroků se doporučuje i pro ostatní velká města a regiony
 • Banka Sberbank začala poskytovat MSP úvěry s nulovou úrokovou sazbou pro vyplacení mezd. S platnosti od 31. března stejnou nabídku anoncovala banka VTB. Avšak dodáme, že objem úvěrů se bude vypočítávat podle výše minimální mzdy, nikoliv na základě skutečných příjmů. Dalšími podmínkami jsou minimálně roční existence MSP a splacení úvěru do 01. října 2020;
 • Po vzoru Moskvy a Moskevské oblasti se „samoizolace“ zavedla i v dalších regionech Ruska, k večeru 30. března platila již ve 25 regionech;
 • Centrální banka Ruské federace od 01. dubna přestala nakupovat zlato na vnitřním trhu. Aktivní nákup se konal od roku 2014 (během období let 2014-2019  nakoupila Centrální banka Ruské federace na vnitřním trhu bezmála 40 milionů uncí zlata) a její rezervy jsou téměř 120 miliard amerických dolarů.

29. března

 • Ruský premiér Mišustin nařídil plošně uzavřít všechny hraniční přechody. Výjimku mají diplomati, řidiči kamionů, posádky letadel, lodí, vlaků..
 • Vláda vyhlásila moratorium na pokuty pro malé a střední podniky, které bude platit do 31. 12. 2020.
 • V rámci motivace občanů zůstat doma a omezit pohyb na ulici budou operátoři mobilní sítě nabízet svoje služby zdarma nebo s výraznou slevou.

28. března

 • Rusko uzavírá první města: do 11. dubna jsou uzavřeny pro vstup město Apatity a město Kirovsk v Murmanské oblasti RF; v Čečensku do odvolání uzavřeno město Groznyj. Ve všech případech výjimky tvoří místní obyvatele, lidi, které dojíždějí do těchto měst za práci či zásobují města.

27. března

 • Za účelem omezení cestování občanů budou do 1. června zavřeny všechny statní lázně, sanatoria, apod.
 • Státní zkoušky pro studenty středních škol jsou posunuty z 25. 5. do 8. 6.
 • Prezident RF Putin podepsal zákon, který umožňuje vládě stanovovat po vyhlášení výjimečného stavu maximální ceny na některé druhy zboží
 • Zdravotníci, kteří bojují proti koronaviru, budou dostávat měsíční příplatky: lékaři – 50 tisíc rublů, zdravotní sestry – 30 tisíc, mladší zdravotnický personál – 10 tisíc rublů.
 • Ruské závody Volkswagen do 10. 4. zastavují výrobu z důvodu nedostatku dílů a komponentů dodávaných především od evropských subdodavatelů.

26. března

 • Rusko plošně ruší letecké spojení se zahraničím. Zůstávají pouze lety pro evakuaci občanů RF ze zahraničí.
 • V návaznosti na vyhlášení prezidentem Putinem v termínu 31. 3.–5. 4. na celém území RF placeného volna a za účelem omezení rozšíření epidemie covid-19, nařídil starosta Moskvy v termínu 28. 3.–5. 4. dočasné uzavření všech restaurací a míst rychlého občerstvení (jídlo je možně si objednat s sebou nebo využít službu rozvozu). V Moskvě jsou uzavřena všechna obchodní centra, obchody (kromě potravin a lékáren), kadeřnictví a kosmetické salony, parky a další místa, kde docházelo k masovému shromažďování lidí.

25. března

 • Ruské státní železnice RŽD zrušily několik vnitrostátních vlakových spojů, včetně spoje Moskva – Petrohrad.
 • Stomatologům v Moskvě doporučeno řešit pouze akutní případy.

24. března

 • Vláda schválila první baliček opatření na podporu byznysu:
  • prodloužení lhůty výplat některých daní za první čtvrtletí 2020 (majetkové a pozemkové daně pro podniky v oboru veřejného stravování, turismu, kultury, sportu, zábavy a hoteliérství) do konce roku;
  • zrušení nájemného pro firmy, které musely zastavit svoji činnost z důvodu epidemie, platí pouze pro firmy, které si pronajímají prostory od města Moskvy (jen firmy podnikající v kultuře, sportu, výstavnictví, zábavní a vzdělávací činnosti);
  • pro hotely, podniky veřejného stravování a firmy z oblasti cestovního ruchu zajistit odklad splacení nájemného za měsíce duben, květen a červen do 31. 12. 2020;
  • snížení nájemného o 50 % podnikatelů a firmám, které mají své provozovny v podchodech a vstupních halách metra.

23. března

 • Rusko ruší většinu leteckých spojů se zahraničím. Zůstávají pouze lety z Moskvy do několika hlavních měst dalších zemí a charterové lety pro evakuaci Rusů ze zahraničí.
 • Vláda Moskvy a Moskevské oblasti nařídily do 14. dubna karanténu pro občany starší 65 let a pro občany, kteří trpí některým z chronických onemocnění (vycházet je možné pouze v případech nezbytně nutných – zdravotní pomoc, pro potraviny, pro léky). Pro tuto skupinu obyvatel je zajištěn dovoz potřebných potravin, léků. Byla jim poskytnuta okamžitá podpora ve výši čtyř rublů.
  Ruský premiér Mišustin doporučil ostatním regionům Ruska, aby se inspirovali na příkladu Moskvy a Moskevské oblasti.
 • Do odvolání jsou uzavřeny školy, ruší se slevy v MHD pro studenty a žáky
 • Do odvolání pozastavena činnost nočních klubu, zábavních center apod.
 • Pozastavena celostátní dispenzarizace dospělého obyvatelstva RF.

Zpět na začátek

Další aktuální informace lze nalézt na ruském webovém portálu o epidemii koronaviru.

Zdroj: Zahraniční kanceláře CzechTrade v Moskvě a v Jekatěrinburgu

Archiv zpráv ke koronaviru v Rusku a k mimořádným opatřením na webu CzechTrade

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

Pravidelné novinky e-mailem