Moskva přerušuje lety do Prahy. Nákaza se šíří rychleji

Počet nakažených koronavirem covid-19 vzrostl v Rusku k 30. březnu na více než 1800. Devět lidí lidé nemoci podlehlo. V posledních dnech se nákaza v zemi šíří rychleji. Nejvíce zasaženou oblastí je Moskva, nákaza ale už byla potvrzena v drtivé většině regionů země. Na pomoc firmám jdou desítky miliard rublů.

Prezident Vladimir Putin 25. března představil zásadní opatření. Do 5. dubna vyhlásil na celém území Ruské federace placené volno (výjimku mají zdravotníci, úředníci, pracovníci MHD a obchodů). Cílem je samozřejmě omezit rozšíření epidemie.

Ekonomická injekce

Ruská vláda koncem března rozšířila seznam oblastí ekonomiky, kde podniky jako první dostanou státní podporu kvůli pandemii covid-19 (původně se plánovala podpora MSP, dopravy a cestovního ruchu).

Prvotní pomoc firmám je ve výši 100 miliard rublů. Kompletní seznam oborů, kde mají podniky nárok na státní podporu:

 • společnosti letecké přepravy, provozovatele letišť, společnosti autodopravy, přístavy;
 • společnosti kulturního odvětvi;
 • společnosti ze sféry sportovní činnosti;
 • cestovní ruch;
 • hoteliérství;
 • podniky veřejného stravování, společnosti, které poskytují služby doplňujícího vzdělání a nestátní vzdělávací instituce;
 • společnosti, které se zabývají organizací výstav a veletrhů;
 • společnosti, které poskytují služby obyvatelstvu (kadeřnictví, čistírny, kosmetické salony atd.).

  Přijatá vládní opatření na pomoc hospodářství:
 • šestiměsíční odklad v odvodech všech daní (kromě DPH);
 • šestiměsíční odklad placení pojistného do státních mimorozpočtových fondů pro mikro podniky;
 • půlroční odklad splacení úvěrů pro MSP;
 • další opatření k stabilnímu úvěrování reálného sektoru ekonomiky, včetně státních garancí;
 • šestiměsíční moratorium na žádosti věřitelů k vymáhání pokut;
 • odklad v splátkách nájemného za federální majetek pro MSP;
 • rozšíření úvěrových možností MSP se zvýhodněnou sazbou – max. 8,5 %;
 • moratorium na konání plánovaných i neplánovaných kontrol firem.

I váleční veteráni dostanou podporu s předstihem

Veškerá již zavedená sociální podpora obyvatelstva se musí automaticky prodloužit o dalších šest měsíců. Finanční podpora veteránů k 75. výročí vítězství ve II. světové válce musí být proplacena do konce dubna, jedná se o 50 až 75 tisíc rublů pro každého veterána.

Rodinám, které mají právo na takzvaný „mateřský kapitál“, se bude vyplácet měsíčně navíc pět tisíc rublů na každé dítě ve věku do tří let. Podpora mladých rodin je v Rusku poměrně výrazná, v současné době stát vyplácí matkám při narození prvního dítěte 467 tis. RUB, na druhé dítě v závislosti od data narození od 467 nebo 617 tis. RUB, na třetí a další dítě 617 tis. RUB.

Finanční podpora rodinám, které mají děti ve věku 3-7 let, se bude vyplácet od června (původně se počítalo, že až od července 2020). Podpora v nezaměstnanosti se zvýší do výše minimální mzdy.

Dividendy, které budou vyváděny na zahraniční účty, budou nově zdaněny 15 % (doposud dvě procenta).

Týká se mnohých firem se zahraniční účastí, záměrem tohoto kroku je aby se kapitál nevyváděl, ale refinancoval. Pro osoby, které investovaly do obligací více než milion rublů, se zavádí 13procentní zdanění výnosů z těchto obligací.

Hlasování o změnách ústavy Ruské federace, jež se mělo konat 22. dubna a které mělo umožnit doživotní prezidentství Vladimíra Putina, bylo odloženo na pozdější termín.

Nemoc prý přivezli Rusové z cest po Evropě

Většina nově infikovaných pobývala v minulých týdnech v zahraničí, většinou se jednalo o evropské státy (Itálii, Francii, Španělsko, Nizozemsko, Pobaltí). Všechny tyto státy patří mezi oblíbené destinace Rusů, kam létají trávit i kratší dovolené na pár dní.

Poměrně velké množství Rusů se právě v minulých dnech ze zahraničí vrátilo, stále jich ale za hranicemi zůstávají desítky tisíc. Vzhledem k zavedeným omezením v letecké dopravě se tito lidé již nedostanou zpět do Ruska regulérními lety a vláda pro ně většinou vysílá speciály, respektive organizuje další náhradní řešení. Všichni občané, kteří se vracejí ze zahraničí, musí povinně na 14 dní do domácí karantény.

V Moskvě vyroste speciální nemocnice

Lidé nakažení nemocí covid-19 jsou automaticky umístěni do speciálních infekčních nemocničních zařízení. V moskevské oblasti je pro tyto účely vyčleněna nová infekční klinika „Kommunarka“, jejíž kapacita je více než 500 lůžek.

Stát uklidňuje: Potravin je dost

Obecně lze situaci v Rusku popsat jako poměrně klidnou, nedochází k žádným extrémním situacím, zásobování obchodní sítě probíhá vcelku bez problému. Obyvatelstvo se samozřejmě předzásobilo některými trvalými potravinami (těstoviny, mouka, luštěniny), což vyvolalo na některých místech krátkodobý nedostatek, který byl ale ve většině případů operativně vyřešen. Státní úředníci uklidňují obyvatelstvo, aby nepodléhalo zbytečné panice, že zásoby všech důležitých potravin jsou zajištěny v dostatečném množství a je pouze otázkou logistiky jejich včasné dodání a doplnění do regálů.

Co se týče zásobování lékařskými ochrannými prostředky, prioritně jsou zásobeny lékařská zařízení a stát má údajně poměrně velké rezervy ve svých skladech.

Celkově lze konstatovat, že vláda i místní orgány samosprávy operativně připravují důležitá opatření a situaci mají pod kontrolou. Bez jakýchkoliv omezení funguje vnitrostátní letecká i pozemní doprava, městská hromadná doprava včetně metra, kompletně obchodní síť. Pro případ zhoršení epidemiologické situace má Moskva i ostatní velká města připraven plán uzavření měst a zavedení zákazu vycházení.

Letecké spojení s Českem končí zatím na měsíc

Poslední pravidelná linka Aeroflotu z letiště Šeremetěvo do Prahy odletěla v pátek 20. března. Obnovení pravidelného leteckého spojení do Prahy Aeroflot prozatím plánuje na 23. dubna. Bylo ještě uskutečněno několik letů Ural Airlines z letiště Žukovskij do Prahy. Letecké společnosti Smart Wings dočasně přerušily letecké spojení s Ruskem už 15.března.

Ministerstvo vnitra povolilo prodloužení víz občanům EU, kteří zůstanou v Rusku a platnost víza jim vyprší po zastavení letecké dopravy se zeměmi EU.

Co se týče dalších aktuálních opatření, ruské školy jsou v současnosti zavřeny. Jsou zakázány všechny hromadné akce, při nichž je počet osob vyšší než 50. Dočasně jsou uzavřena všechna muzea, divadla a zrušeny sportovní a kulturní akce. Vláda doporučila zavést pro státní zaměstnance práci z domova, tam kde to bude možné. Důchodcům bylo rovněž doporučeno izolovat se ve svém domě a zbytečně nevycházet na ulici. Rusko mimo jiné stejně jako Čína vyslala na pomoc Itálii letecký speciál se zdravotnickými pomůckami a vybavením nemocnic.

Další opatření na podporu ruské ekonomiky

 • Ruská vláda zřizuje protikrizový fond, v němž bude částka 300 miliard rublů (to je asi 96 miliard korun). Tyto peníze budou určeny především na pomoc leteckým společnostem, turistickým operátorům, menším podnikatelům a firmám z nejvíce postižených oblastí ekonomiky.
 • Centrální banka nebude penalizovat pozdní splátky hypoték občanům, u kterých se projevila nákaza covid-19. Centrální banka prohlásila, že má dostatek rublové i valutové likvidity, rekordní devizové rezervy převyšující 560 miliard dolarů.
 • Ruská centrální banka ponechala základní úrokovou sazbu na stejné výši – šest procent.
 • Na hranicích je otevřen „zelený koridor“ pro kamiony s potravinami, léky, zdravotnickými pomůckami.
 • Je zrušeno clo na některé léky, zdravotnické pomůcky a zboží denní potřeby.

Historie přijatých opatření

Ruské ministerstvo obrany staví po vzoru Číny v urychleném režimu celkem šestnáct zdravotnických zařízení, výstavba těchto nemocnic probíhá současně v různých regionech Ruska od Kaliningradu až po Vladivostok.

Tyto objekty mají být vybudovány v průběhu několika dní, první nemocnice v regionu Nižního Novgorodu bude předána do užívání 20. dubna. Má jít o plnohodnotné nemocnice s operačními sály , vybavené novou progresivní technikou. Celková kapacita v těchto objektech je 1600 lůžek.

Šíření epidemie mají zpomalit: uzavírka statní hranice RF, zrušení mezinárodních leteckých spojů, omezení vnitrostátních spojů, „samoizolace“ občanů Moskvy a Moskevské oblasti (toto opatření bylo doporučeno aplikovat i v dalších městech regionech), atd.

Vláda schvaluje balíčky na podporu firem a ekonomiky. Podrobněji o těchto krocích níže:

23. března

 • Rusko ruší většinu leteckých spojů se zahraničím. Zůstávají pouze lety z Moskvy do několika hlavních měst dalších zemí a charterové lety pro evakuaci Rusů ze zahraničí.
 • Vláda Moskvy a Moskevské oblasti nařídily do 14. dubna karanténu pro občany starší 65 let a pro občany, kteří trpí některým z chronických onemocnění (vycházet je možné pouze v případech nezbytně nutných – zdravotní pomoc, pro potraviny, pro léky). Pro tuto skupinu obyvatel je zajištěn dovoz potřebných potravin, léků. Byla jim poskytnuta okamžitá podpora ve výši čtyř rublů.
  Ruský premiér Mišustin doporučil ostatním regionům Ruska, aby se inspirovali na příkladu Moskvy a Moskevské oblasti.
 • Do odvolání jsou uzavřeny školy, ruší se slevy v MHD pro studenty a žáky
 • Do odvolání pozastavena činnost nočních klubu, zábavních center apod.
 • Pozastavena celostátní dispenzarizace dospělého obyvatelstva RF.

24. března

 • Vláda schválila první baliček opatření na podporu byznysu:
  – prodloužení lhůty výplat některých daní za první čtvrtletí 2020 (majetkové a pozemkové daně pro podniky v oboru veřejného stravování, turismu, kultury, sportu, zábavy a hoteliérství) do konce roku
  – zrušení nájemného pro firmy, které musely zastavit svoji činnost z důvodu epidemie, platí pouze pro firmy, které si pronajímají prostory od města Moskvy (jen firmy podnikající v kultuře, sportu, výstavnictví, zábavní a vzdělávací činnosti);
  – pro hotely, podniky veřejného stravování a firmy z oblasti cestovního ruchu zajistit odklad splacení nájemného za měsíce duben, květen a červen do 31.12.2020
  – snížení nájemného o 50 % podnikatelů a firmám, které mají své provozovny v podchodech a vstupních halách metra.

25. března

 • Ruské státní železnice RŽD zrušily několik vnitrostátních vlakových spojů, včetně spoje Moskva – Petrohrad.
 • Stomatologům v Moskvě doporučeno řešit pouze akutní případy.

26. března

 • Rusko plošně ruší letecké spojení se zahraničím. Zůstávají pouze lety pro evakuaci občanů RF ze zahraničí.
 • V návaznosti na vyhlášení prezidentem Putinem v termínu 31.03.-05.04. na celém území RF placeného volna a za účelem omezení rozšíření epidemie COVID-19, nařídil starosta Moskvy v termínu 28.03.-05.04. dočasné uzavření všech restaurací a míst rychlého občerstvení (jídlo je možně si objednat s sebou nebo využít službu rozvozu). V Moskvě jsou uzavřena všechna obchodní centra, obchody (kromě potravin a lékáren), kadeřnictví a kosmetické salony, parky a další místa, kde docházelo k masovému shromažďování lidí.

27. března

 • Za účelem omezení cestování občanů budou do 1. června zavřeny všechny statní lázně, sanatoria, apod.
 • Státní zkoušky pro studenty středních škol jsou posunuty z 25.5. do 8.6..
 • Prezident RF Putin podepsal zákon, který umožňuje vládě stanovovat po vyhlášení výjimečného stavu maximální ceny na některé druhy zboží
 • Zdravotníci, kteří bojují proti koronaviru, budou dostávat měsíční příplatky: lékaři – 50 tisíc rublů, zdravotní sestry – 30 tisíc, mladší zdravotnický personál – 10 tisíc rublů.
 • Ruské závody Volkswagen do 10.4. zastavují výrobu z důvodu nedostatku dílů a komponentů dodávaných především od evropských subdodavatelů.

28. března

 • Rusko uzavírá první města: do 11. dubna jsou uzavřeny pro vstup město Apatity a město Kirovsk v Murmanské oblasti RF; v Čečensku do odvolání uzavřeno město Groznyj. Ve všech případech výjimky tvoří místní obyvatele, lidi, které dojíždějí do těchto měst za práci či zásobují města.

29. března

 • Ruský premiér Mišustin nařídil plošně uzavřít všechny hraniční přechody. Výjimku mají diplomati, řidiči kamionů, posádky letadel, lodí, vlaků..
 • Vláda vyhlásila moratorium na pokuty pro malé a střední podniky, které bude platit do 31.12.2020.
 • V rámci motivace občanů zůstat doma a omezit pohyb na ulici budou operátoři mobilní sítě nabízet svoje služby zdarma nebo s výraznou slevou.

30. března

 • Vláda RF nařizuje uzavření státní hranice Ruska
 • Zavedena „samoizolace“ pro občany Moskvy a Moskevské oblasti, pravidla chování občanů v průběhu samoizolace – omezit pohyb na ulici, pouze nákup potravin, léků, vyvenčit domácí zvířata v bezprostřední blízkosti obydlí. Zavedení podobných kroků se doporučuje i pro ostatní velká města a regiony

V průmyslovém Jekatěrinburgu je situace lepší

Nákaza se Jekatěrinburgu v oblasti Uralu dosud vyhýbala, to však může být zapříčiněno snahou úřadů zatajovat informace před veřejností nebo tím, že bylo v podstatě velmi složité nechat se otestovat na přítomnost koronaviru v těle. Dříve se objevovaly informace o větším počtu nemocných, které však byly neoficiální. Před několika dny byl zaznamenán případ nemocného muže z Jekatěrinburgu, který se však nechal otestovat až v Moskvě, takže se do statistiky města pod Uralem nepočítá.

První případ byl ve městě zaznamenán až 17. března. Šlo o nákazu u ženy, která přijela z Itálie. Hned další den bylo bylo potvrzeno pět onemocnění. Gubernátorem oblasti byl ihned zaveden režim zvýšené pohotovosti a do 12. dubna zakázal organizaci akcí nad 50 osob.

Podle zkušeností z dalších zemí se dá očekávat, že počet nakažených poroste, nicméně je otázkou, jaká budou oficiální čísla. V současné době je na tom Jekatěrinburg co do počtu nakažených lépe než Moskva, ve které již byla přijata významnější restriktivní opatření. Dá se však očekávat, že Jekatěrinburg čeká s několikadenním zpožděním obdobný scénář.

Virové onemocnění se bohužel objevilo v době, kdy se na základě sporů v OPEC snížila cena ropy a rubl se tím významně oslabil. Pokud dojde ve spojitosti s koronavirem k oslabení produkce, může mít celá situace velmi negativní vliv na celou ruskou ekonomiku.

Obchodní mise zatím platí

Situace dopadá i na české firmy, které mají v Rusku obchodní aktivity. V současné době jsou pozastaveny lety mezi Českem a Ruskou federací. Dopady jsou i jiné. Například jedna česká firma měla mít v Jaketěrinburgu setkání se zástupcem místního podniku, nicméně schůzka byla zrušena s odkazem na nařízení, že mají zaměstnanci zakázán osobní styk s cizinci.

V červnu má proběhnout oborová mise na Ural. Zatím se s realizací počítá. Pokud by byla zrušena, budou firmy informovány. Se stěžejním veletrhem Innoprom v červenci prozatím kancelář CzechTrade také počítá, nicméně o případném zrušení nebo přesunutí bude rozhodnuto až v dubnu. Situace je komplikovaná i tím, že hlavním partnerem veletrhu má být Itálie, jejíž stěžejní průmysl je alokován právě na nejvíce postiženém severu.

V říjnu bude akce se Svazem výrobců skla a bižuterie, s realizací se počítá.

Další aktuální informace lze nalézt na ruském webovém portálu o epidemii koronaviru.

Zdroj: Zahraniční kanceláře CzechTrade v Moskvě a v Jekatěrinburgu

Aktuální informace přímo z teritoria Vám poskytnou zahraniční kanceláře CzechTrade Moskva a Jekatěrinburg

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

Pravidelné novinky e-mailem