Ruský severozápad se probouzí z „pandemického spánku“

V Sankt Peterburgu a dalších regionech ruského severozápadu zprávy o pandemii postupně nahrazují informace o aktuálních a připravovaných rozvojových projektech.

Generální konzulát ČR připravil informace k ekonomické situaci v regionu a k některým záměrům v oblasti zdravotnictví, léčebné turistiky a dopravní infrastruktury v Sankt Peterburgu, které mohou inspirovat české firmy. Z důvodu pandemií urychlených tendencí regionalizace a protekcionizmu budou mít větší šance na úspěch zavedené firmy s podporou silného ruského partnera.

Ekonomická situace v regionu

Přesto, že regiony ruského severozápadu překonaly v roce 2020 těžké pandemické období lépe, než se původně předpokládalo, některá průmyslová odvětví byla nepříznivě postižena. Průmyslová výroba se v regionu snížila o 3 %, bytová výstavba o téměř 6 %. Největší ztráty utrpěly ropné těžařské společnosti v Komijské republice a Něneckém autonomním okruhu. S problémy se potýkají rovněž podniky automobilového průmyslu v Kaliningradské oblasti a Sankt Peterburgu.

Z jedenácti subjektů ruského severozápadu byly za rok 2020 u průmyslové výroby zaznamenány kladné výsledky pouze ve Vologodské oblasti a Republice Karélie, kde působí silné těžařské společnosti a metalurgické podniky skupiny Severstal (např. Čerepovecký metalurgický kombinátKarelski Okatysh).

V Sankt Peterburgu se lépe dařilo potravinářským, farmaceutickým a loďařským společnostem (např. Baltijskij závod nebo petrohradské podniky Sjednocené loďařské korporace). Ke konci roku 2020 dosáhla inflace v regionu 4,8 % a úroveň nezaměstnanosti 4,4 %.

Farmaceutický průmysl směřuje k rozšíření výrobních kapacit

Společnost PHARMASYNTEZ-NORD ukončuje v Sankt Peterburgu výstavbu nového farmaceutického podniku (investice ve výši cca 45 mil. EUR). Podnik bude prioritně pokrývat požadavky na vakcínu proti koronaviru „Sputnik V“. Zahájení výroby se plánuje ve druhém čtvrtletí 2021, do konce roku se předpokládá měsíční výroba v objemu 4 mil. vakcín, a tím i zvýšení exportního potenciálu společnosti.

Společnost Acticomp otevřela v prosinci 2020 ve městě Puškin nedaleko Sankt Peterburgu nový farmaceutický podnik na výrobu aktivních farmaceutických substancí potřebných pro výrobu lékařských preparátů. Další výrobní kapacitu bude společnost budovat na podzim 2021 s cílem zdvojnásobit současný objem výroby na 500 tun substancí. Hlavním záměrem je rozšířit spektrum výrobního programu z 60 na 100 substancí potřebných pro výrobu léků v RF.

Rozvojovými projekty se zabývají rovněž další významné ruské a mezinárodní farmaceutické podniky  působící v Sankt Peterburgu, např. společnosti WERTEX, Polysan, BIOCAD nebo NOVARTIS

Záměry Sankt Peterburgu v oblasti léčebné turistiky

Sankt Peterburg je třetím nejvýznamnějším ruským regionem (po Moskvě a Moskevské oblasti), do kterého směřují pacienti z jiných ruských oblastí. Z důvodů zvýšených respiračních komplikací vyvolaných pandemií koronaviru se v roce 2021 očekává nárůst vnitřní příjezdové léčebné turistiky do Sankt Peterburgu o 20–23 %.

Rehabilitační a lázeňská sanatoria se z těchto důvodů začala ve větší míře orientovat na odpovídající ozdravné programy. Možnosti mezinárodní léčebné a rehabilitační turistiky budou do značné míry limitovány omezením mezinárodního cestovního ruchu. Budoucí využití tohoto potenciálu bude jednou z důležitých priorit města Sankt Peterburg. Na platformě městské Agentury léčebné turistiky Sankt Peterburgu byl za tímto účelem zřízen první v RF on-line akcelerátor léčebné a rehabilitační turistiky. 

Projekty modernizace městské a dopravní infrastruktury

Zlepšení podmínek financování záměrů modernizace městské dopravní infrastruktury by měla přinést privatizace podniku městské elektrické dopravy Sankt Peterburgu GUP “Elektrotrans“. Podnik spravuje více než 500 km tramvajových tratí, z čehož 150 km vyžaduje generální opravy. Městská doprava aktuálně požaduje 500 nových tramvají a 250 trolejbusů.

Transformace podniku na akciovou společnost by měla otevřít nové možnosti přípravy a financování modernizace technické dopravní infrastruktury (např. s využitím nástrojů partnerství veřejného a soukromého sektoru) a zajistit nové podmínky provozování dopravních linek.

Aktuálně se sankt peterburgský dopravní podnik připravuje na nákup vagonů pro petrohradské metro. O získání zakázky se zřejmě utkají společnosti Sinara-Škoda, které patří do investiční skupiny Sinara Group a TMH (Transmašholding). Mělo by se jednat celkem o 12 souprav po 8 vagonech s termínem dodání v období do roku 2023. Objem zakázky se předběžně odhaduje na 9,5 mld. RUB (přibližně 107 mil. EUR).

Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum 2021

Témata ekonomické situace, rozvojových projektů a mezinárodní spolupráce budou předmětem XXIV. Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra. Po vynucené roční „pandemické“ přestávce by se mělo uskutečnit ve dnech od 2. do 6. června 2021. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších ekonomických kongresových událostí v RF se zaměřením na nejdůležitější ekonomická témata RF v národním a mezinárodním kontextu.

Na základě optimistických prognóz je v tomto roce snaha akci uspořádat ve standardním formátu s možností prezenční účasti delegátů za přísných preventivních hygienicko-epidemiologických opatření.

Možnosti účasti zahraničních firem na realizaci nových projektů do značné míry ovlivní pandemií urychlené tendence k upřednostňování regionálních výrobců a protekcionizmu v mezinárodním obchodě. K dříve zavedeným mechanizmům náhrady importu a lokalizace výroby přibyl tlak na bezpečnost a soběstačnost ve farmaceutickém sektoru.

Pro české a zahraničních společnosti bude důležitá nejen dobrá orientace v rychle se měnících podmínkách, ale zejména určitá forma přítomnosti na trhu, nejlépe s podporou místního partnera. I přes to je pravděpodobné, že u řady projektů vzniknou požadavky na nákup zařízení, které není na trhu k dispozici. Dlouhodobá omezení cestování z RF mohou vyvolat poptávku po zahraničních turistických, léčebných a rehabilitačních destinacích.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Sankt Peterburgu (Rusko). Autor: Luboš Laštůvka, ekonomický konzul.

• Teritorium: Evropa | Rusko | Zahraničí

Doporučujeme