Růst dubajské ekonomiky

Dubajská ekonomika vykázala v první polovině roku 2019 růst o 2,1 %. V tom samém období dosáhlo HDP vyjádřené v běžných cenách hodnoty 58 mld. USD.

Na zachování růstu ekonomiky emirátu Dubaj se podílela předně skladba hospodářských sektorů a flexibilita, a to i přes jisté zpomalení okolních trhů. Růst byl podpořen také stabilním velkoobchodním a maloobchodním segmentem, spolu s vybudováním silné obchodní infrastruktury, která přispěla k posílení reexportů, nejen s okolními státy, ale celosvětově.

Samotný velko- a maloobchod vykázaly růst o 3,3 %, byl podpořen vyšším zahraničním obchodem a reexportem, který se zvýšil v porovnání s rokem 2018 o 3 % a dosáhl hodnoty 52 mld. USD za první pololetí tohoto roku. Jen velko- a maloobchod se podílejí 25,5 % na tvorbě HDP Dubaje ve sledovaném období.

Sektor dopravy rostl o 6,2 % a hraje významnou úlohu v udržení si přední pozice obchodního Hubu v teritoriu. Obchodní aktivity související se sektorem hotelnictví a pohostinství rostly o 2,7 % a podílí se z 5,1 % na celkovém HDP Dubaje. V první polovině roku 2019 navštívilo emirát Dubaj na 8,4 mil. turistů, což představuje růst o 3,2 % v porovnání se stejným obdobím roku 2018.

Výroba, která se podílí na HDP z 9,5 % rostla v porovnání s loňskám rokem nevýznamně, jen o 0,3 %. O 1,4 % klesl sektor Oil & Gas, vodohospodářství, bankovnictví a finančnictví, ICT a zemědělství. Tyto sektory generují 17 % HDP Dubaje.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Dubaji
Zdroj: https://www.arabianbusiness.com

• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme