Růst mezd komplikuje nábor zaměstnanců především menším firmám

Výrazný růst mezd v posledních letech komplikuje situaci především menším firmám, chtějí nabírat pracovníky, ale další zvyšování mezd si často již nemohou dovolit. Zaměstnanci jim tak odcházejí do velkých firem. Vyplynulo to z pravidelného šetření s názvem Komorový barometr realizovaného na přelomu srpna a září mezi 564 respondenty.Zatímco 19 % firem hlásí v letošním prvním pololetí pokles zaměstnanců, 20 % firem se počet pracovníků zvýšil (viz Graf 1). Vzhledem ke stále rekordně nízké nezaměstnanosti je patrné, že ti zaměstnanci, kteří opustili své zaměstnání (byli propuštěni či odešli ze své vůle), byli okamžitě nabráni jinde. Trh práce tak zůstává z pohledu zaměstnavatelů nadále vyčerpaný.

Značnou roli zde přitom hraje přetahování zaměstnanců mezi firmami na vyšší mzdu a lepší pracovní podmínky včetně vyšších benefitů, případně predátorské praktiky, se kterými měla v posledních letech přímou zkušenost celá řada firem.

Podle prognózy Hospodářské komory zůstane nezaměstnanost v letošním roce na stejné úrovni jako vloni, tj. na 2,2 % (metodika ČSÚ). V příštím roce se nezaměstnanost v podstatě nezvýší a dosáhne 2,3 %. Oproti loňskému roku je patrné, že menší firmy jsou rychlými nárůsty mezd v posledních letech hodně finančně vyčerpané a často si již jednoduše nemohou dovolit zvyšovat mzdy. Velké firmy tak na úkor malých přetahují zaměstnance a menší firmy tím trpí.

(Kliknutím graf zvětšíte)

Firmy chtějí dále nabírat

Ochota firem nabírat pracovníky neoslabí ani ve druhé polovině letošního roku (viz Graf 2). Neznamená to ale, že náborové plány firem budou realizovány. Vzhledem k situaci na trhu práce je velmi pravděpodobné, že se firmám nepodaří zaměstnat tolik lidí, kolik by potřebovaly. Zkušenosti firem se také projevují v jejich postojích, řada z nich si nedělá naděje, že by pracovníky našla, a v rámci šetření tak odpovídaly, že se počet jejich zaměstnanců nezmění. To je časté především u malých firem, které již často nemohou přidávat na mzdách, aniž by to ohrozilo jejich existenci.

Situace je tím horší, že nabírat v druhé polovině roku chtějí firmy všech velikostí. Problém rostoucích nákladů práce v kombinaci s nedostatkem pracovníků je přitom intenzivnější v případě menších firem a představuje reálnou hrozbu pro jejich další vývoj.

Komorový barometr

Hospodářská komora se již od roku 2009 pravidelně dvakrát ročně dotazuje svých členů v rámci šetření Komorový barometr. Jedná se především o otázky na hodnocení minulého období a na vyhlídky na následující měsíce, a to například z hlediska zakázek, obratu, investic, náboru zaměstnanců nebo celkové situace firmy.

Výsledky využívá Hospodářská komora při celé řadě činností ve vztahu k orgánům státní správy, evropským podnikatelským reprezentacím a také k představitelům Evropské komise. Data z Komorového barometru jsou rovněž zásadní pro tvorbu Komorové národohospodářské prognózy, tedy kvartální predikce hlavních makroekonomických čísel.


Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Karina Kubelková

• Oblasti podnikání: Služby | Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme