Růst nebo šetřit? Je čas strategických rozhodnutí. Jak je dělají rodiny vlastníků firem?

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) realizovala v pátek 27. listopadu 2020 online kulatý stůl zástupců rodinných firem, který se zaměřil na dvě hlavní témata – jak dál rozvinout své podnikání v době koronaviru a jak využít nových šancí. Každé řešení má své pro i proti.

Virtuální kulatý stůl se konal jako poslední v letošní sérii těchto akcí pro majitele rodinných firem. Společným znakem těchto setkání je, že rodinné firmy se učí od majitelů jiných rodinných firem a porovnávají svoje vlastní zkušenosti. Debatu řídil místopředseda představenstva AMSP ČR a majitel rodinné firmy LIKO-S a.s. Libor Musil, který k akci uvádí: „Jako témata k diskusi u kulatého stolu si majitelé rodinných firem vybrali, zda nyní soustředit všechnu sílu do hlavního předmětu podnikání a zda se snažit přečkat krizi pouze šetřením nákladů, anebo právě nyní zavelet do frontálního útoku. Už z minulosti víme, že v rodinných firmách není na nic jednotný vzorec a každá rodina má k něčemu blíže než jiná. Otevřeným porovnáváním zkušeností majitelů je možné tento jedinečný postoj vylepšit nebo změnit.”

Mnoho firem je úzce zaměřených na jednu oblast, která ze dne na den přestala fungovat. Nyní přehodnocují svoje strategie a chtějí svoje výrobky, služby a investice rozšířit do jiné oblasti. Naopak jsou také firmy, které soustředí svoje úsilí do jednoho předmětu podnikání a vědí, že koncentrací na své činnosti se právě nyní mohou dostat do špice v oboru. Který z těchto přístupů je lepší?

Nestačí jenom šetřit

Všechny trhy se za dnešní situace mění. Jedná se o historickou restrukturalizaci podnikání na celém světě, a to i našim firmám přináší nové příležitosti. Problémem je, že nové šance přicházejí v době, kdy mnoha firmám ubývá finanční síla. Nestačí jenom šetřit a čekat, že tím se krize přežije. Je třeba zvednout i obchodní, vývojové, marketingové, obchodní a výrobní obrátky, a právě nyní dosáhnout větších podílů na trhu a vyjít z krize jako vítěz. Jak na to jdou majitelé našich rodinných firem?

Jednoznačným závěrem kulatého stolu rodinných firem bylo zjištění, že všechny se zaměřují na svůj hlavní byznys a snaží se jej maximálně vylepšit, zvýšit kvalitu a dostat se na špici v oboru.

Součástí debaty okolo těchto dvou důležitých témat bylo i téma, jak se tato důležitá strategická rozhodnutí schvalují v rodině majitelů. Tím navazuje kulatý stůl na Národní cenu ČR za kvalitu v rodinném podnikání v rámci aktivit Rady kvality ČR, kde jsou letos poprvé v novodobé historii podnikání porovnávány rodinné firmy podle toho, jak funguje rozhodování v rodinách majitelů. Metodiku hodnocení vypracovala univerzitní platforma AMSP ČR složená ze zástupců Vysoké školy ekonomické v Praze, Technické univerzity v Liberci a Vysoké školy finanční a správní, které se dlouhodobě zabývají tématem rodinného byznysu z akademického pohledu.

Vícegenerační povaha rodinných podniků posiluje stabilitu hospodářství, neboť mají větší schopnost přečkat složitá období recese a stagnace. Díky vyšší míře důvěry mezi členy rodiny jsou rodinné podniky velmi flexibilní a schopny rychle se přizpůsobit změnám v ekonomicko-sociálním prostředí. Hrají zásadní úlohu v regionálním rozvoji, kde vytvářejí trvalá pouta se zaměstnanci, zákazníky, dodavateli a místními komunitami,“ uvedl ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání a 1. místopředseda Rady kvality ČR Pavel Vinkler.

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Koronavirus | Rodinné firmy

Doporučujeme