Růst nizozemské populace

Klesající mortalita a stoupající pracovní migrace

Příliv migrantů a nižší mortalita způsobila rychlejší nárůst populace než v první polovině roku 2018, zveřejnil Nizozemský statistický úřad (Centraal Bureau voor de Statistiek, www.cbs.nl).
Nárůst pracovních imigrantů je oproti loňskému roku o 12 000 osob, tedy evidovaných 113 000 za první polovinu roku 2019. Velkou část tvoří pracovní migranti především z Polska a Indie. Ekonomové zdůrazňují více než dvojnásobný počet vzdělaných imigrantů z Indie ve srovnání s rokem 2012. Indové pracují zejména v IT sektorech a technologických sektorech a nejčastěji se usazují v regionech, kde se na tyto obory zaměřují – na příklad okolí města Eindhoven, kde má mimo jiné sídlo třeba koncern Phillips.
Ačkoli pracovních migrantů z Indie, kteří v zemi působí dlouhodobě, neustále přibývá, nejpočetnější skupinou stále zůstávají polští pracovníci. Ti nejčastěji přicházejí za sezónními pracemi v zemědělství, stavebnictví nebo službách. Ti však do Nizozemska přicházejí pouze na krátkou dobu – v průměru šest z deseti pracovníků zemi opustí do 5 let.
Za zmínku stojí počet pracovních migrantů z Velké Británie. Do brexitu v roce 2016 bylo číslo Nizozemců, kteří odešli za prací na ostrovy vyšší, než Britů příchozích do Nizozemska – nyní je situace zcela opačná.
Nizozemská populace v roce 2019 prozatím vzrostla o 46 000 osob. „Výhledově očekáváme výrazný nárůst populace v Nizozemsku – v roce 2029 by měl počet obyvatel přesáhnout 18 milionů, přičemž imigranti budou tvořit dvě třetiny tohoto nárůstu“, řekl hlavní ekonom CBS. K 13. srpnu 2019 žije v Nizozemsku 17 344 295 obyvatel.

Zdroj:  Volkskrat, str. 4; www.cbs.nl
Sestavil kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Benelux

• Teritorium: Evropa | Nizozemsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme