Růst produkce drůbežího masa v Kazachstánu a další novinky ze sektoru zemědělství

Průměrné náklady na produkci drůbežího masa činí v této zemi 2 EUR za kilogram, což je o 17 % více oproti loňskému roku.

V prvním měsíci letošního roku se v Kazachstánu vyrobilo více než 8 tisíc tun čerstvého drůbežího masa (tj. o 0,5 % více než v lednu 2021). Nárůst zaznamenala výroba mraženého drůbežího masa (téměř o 10 % a činila necelých 12 tisíc tun).

Ilustrační fotografie

Mezi oblasti s největší produkcí čerstvého masa patří oblast Akmola, region Almaty a region východního Kazachstánu. Celkově se v této zemi za rok 2021 vyrobilo přes 110 tisíc tun čerstvého a téměř 130 tisíc tun mraženého drůbežího masa. Oproti tomu v roce 2020 bylo vyprodukováno 100 tisíc tun čerstvého a 112 tisíc tun mraženého masa.

V roce 2021 byli kazašští výrobci schopni pokrýt domácí poptávku o něco více než ze 60 %, zatímco v roce 2020 činil tento podíl 56 %. Dovoz v roce 2021 činil 37 %, tj. o 7,5 % méně oproti roku 2020. Celkově prodej kuřat v Kazachstánu vzrostl o více než 5 %.

Situace s cukrem

Podle oficiálních údajů z ledna 2022 se v zemi vyrobilo 17 tisíc tun cukru, což je o 26,7 % méně oproti loňsku. Největší objem výroby 13,7 tisíc tun připadl na oblast Zhambyl. Podíl regionu na celkové produkci kazašského cukru se zvýšil na 81 % oproti 76 % z minulého roku.

Za rok 2021 dosáhla celková produkce cukru 276,9 tisíc tun, tj. o 58 % více oproti loňsku. Podíl dovozu se tak odpovídajícím způsobem snížil ze 74,9 % na 57,9 %. Do země bylo dovezeno 308,5 tisíce tun cukru, což představuje meziroční snížení o 25,8 %. Závislost trhu na dovozu cukru je však v zemi proměnlivá.

Ilustrační fotografie

Produkce cukru v Kazachstánu a míra soběstačnosti jsou nestabilní a segmenty závislé na dovozu vždy zůstávají „úzkým hrdlem“ každé ekonomiky. V roce 2021 Kazachstán dovezl ze zemí SNS 311,6 tisíc tun cukru a sacharózy, tj. o 25,8 % méně oproti roku 2020. Hlavní objem dovozu připadl na Rusko: 275,9 tisíc tun,  ze zemí mimo SNS bylo dovezeno 195,3 tisíce tun cukru. Největší podíl zaujímala Brazílie (164,6 tisíc tun).

V únoru letošního roku se na pultech obchodů a trhů Kazachstánu prodal kilogram cukru v průměru za 0,5 EUR za kilo, tj. o 14,7 % více než o rok dříve. Po informaci o sankcích vůči Rusku, které Kazachstánu dodává nemalé objemy cukru, vypukla v zemi nervozita. Ministerstvo zemědělství se situaci snažilo uklidnit prohlášením, že zásoby cukru ve skladech obchodních řetězců a stabilizačních fondů vydrží minimálně tři měsíce a výroba a dovoz cukru pokračuje, tedy zásoby se doplňují.

V zemi tak neexistuje skutečný deficit, ale uměle vytvořený. Rusko svým zákazem vyvážet cukr do zemí Euroasijské ekonomické unie způsobí změnu kvótových pravidel pro dovoz cukru do země. Může to však znamenat šanci pro české exportéry.

Autor: Artyom Lukashov, místní zástupce ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Almatě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Kazachstán | Zahraničí

Doporučujeme