Růst výrobních cen v srbském zemědělství

Srbský Republikový statistický úřad uvedl, že v červnu 2021 v Srbsku vzrostly výrobní ceny v zemědělství a rybářství v průměru o 30,2 % v porovnání se stejným měsícem loňského roku.

Největší vliv na tento nárůst měly ceny průmyslových rostlin (například: slunečnice, řepka, cukrová řepa), které vzrostly o 53,4 %, a cena žita, která vzrostla o 35,7 %.

Vlna vysokých teplot, která postihla Srbsko, má také dopad na očekávanou úrodu kukuřice.

Odhaduje se, že Srbsko, které je jinak tradičním vývozcem kukuřice, nebude mít z letošní úrody kapacity na vývoz a je otázka, zda sklizené množství bude stačit alespoň pro domácí spotřebu.

Tato skutečnost se pravděpodobně projeví v dalším navýšení cen nejen u kukuřice, ale i dalších plodin, které se používají do krmných směsí pro dobytek. Zvyšování nákladů na výživu zvířat spolu se zatím přetrvávajícími nízkými cenami masa může mít dopad na snižování počtu chovaného dobytka, a to se může projevit i nižšími nákupy jalovic z České republiky.

Autor: Vladimír Váňa. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme