Rwanda má zájem o nukleární technologie k rozvoji hospodářství

Podle rwandského ministerstva pro infrastrukturu plánuje Rwanda v příštích pěti letech zásadně zintenzivnit mezinárodní spolupráci v oblasti rozvoje jaderných technologií s cílem uplatnění těchto technologií v hospodářské praxi.Rwanda se nyní zaměřuje na rozvoj měkkých dovedností a budování fyzické infrastruktury, která by připravila cestu k využití jaderné energie v různých oblastech, jako jsou zemědělství, lékařství, vzdělávání či výroba elektřiny. Právní a politický rámec má připravit cestu pro výstavbu centra výzkumu, přičemž technologie by měly být využity v oblastech zdravotnictví, zemědělství či energetiky.
 
Rwanda chce rovněž zavést studijní programy, které pomohou Rwanďanům získat pokročilé znalosti v jaderných vědách. Univerzita ve Rwandě proto chystá rozšíření studijních programů (bakalář, magisterské stadium až po program doktorandského studia).
 
V rámci svých ambicí v oblasti rozvoje jaderných technologií Rwanda podepsala dohodu o spolupráci týkající se využití atomové energie pro mírové účely nejen s Ruskem, ale zajistila si rovněž technickou podporu od Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA). Její odborníci v současné době hodnotí, jak může Rwanda využívat jaderné technologie například ke zvýšení odolnosti zemědělských plodin či uplatnit výsledky výzkumu v oblasti zdravotnictví.
 
Z pohledu Rwandy je jaderná energie zároveň spolehlivým a dostupným zdrojem energie; proto doporučuje, aby ji africké země zařadily do svých energetických strategií. Dle oficiálních vyjádření nemůže Rwanda hovořit o udržitelném rozvoji bez využití jaderných technologií.
 
Rwanda bere budování svých znalostí a aplikování jaderných technologií pro civilní užití vážně. Země je však stále na samém začátku této cesty. Pro příštích pět let však plánuje zásadně zintenzivnit mezinárodní spolupráci. Pro české firmy, které mají zkušenosti s jadernými technologiemi, jejich komercionalizací či technologickým transferem, by tak Rwanda mohla představovat vhodného partnera k uplatnění těchto technologií v rámci východní Afriky. 

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Nairobi (Keňa). Autor: M. Minčev, obchodní rada.

• Teritorium: Afrika | Rwanda | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme