Rychlé přehledy: Prostudujte si souhrny o duševním vlastnictví v kontextu evropského práva

Zájemci si mohou prostudovat vybrané publikace, takzvané přehledy základních skutečností (Fact Sheet) z produkce Evropského IP Helpdesku. 

Jde o krátké a srozumitelně napsané publikace, které byly vytvořeny s důrazem na využití v prostředí malých a středních firem především jako rychlý a přehledný zdroj informací o jednotlivých způsobech ochrany a komerčního využití různých práv k duševnímu vlastnictví.

Soudcovské kladívko, Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Užitečné informace v nich naleznou také manažeři výzkumných organizací nebo specialisté z akademických organizací. Publikace jsou volně dostupné k nekomerčnímu využití. Překlad do češtiny z originálních anglických textů byl zajištěn pracovníky sítě Enterprise Europe Network ČR.

Publikace jsou rozděleny podle tématu do níže uvedených kategorií

Oceňování duševního vlastnictví

K oceňování hodnoty nehmotných statků se na trhu běžně používá několik postupů. V publikaci jsou vysvětleny různé metodiky a uvedeny příklady situací, v nichž mohou být využity. 

Obchodní využití duševního vlastnictví: interní vývoj výrobků

Publikace se zabývá interním vývojem výrobků. Ať již firma vyvíjí software nebo podniká v oblasti módního průmyslu nebo navrhuje a prodává nábytek či technologická zařízení, vytváří přitom vždy jisté nehmotné statky.

Význam duševního vlastnictví v mezinárodním podnikání

Publikace přiblíží, jak lze v rámci internacionalizačních procesů nakládat s předměty duševního vlastnictví a jaké hlavní kroky je třeba podniknout, aby mohla firma účinně řídit své duševní vlastnictví, pokud na zahraniční trh vstoupí.

Jak nakládat s duševním vlastnictvím na veletrzích
Cílem publikace je připravit firmy na situace, kdy jsou ohrožena jejich práva k duševnímu vlastnictví nebo naopak jsou obviněny z porušování práv k duševnímu vlastnictví během mezinárodních veletrhů. Publikace nabízí souhrn preventivních i okamžitých kroků, jež by firma měla podniknout, včetně určitých specifických přístupů na území Evropské unie.

Účinné a hospodárné patentové strategie pro malé a střední podniky

Efektivní strategie ochrany a nakládání s duševním vlastnictvím nemusí obnášet obvyklé vlastnění práv k duševnímu vlastnictví, ani případné související soudní spory s cílem nepustit konkurenční firmu na daný segment trhu a uchránit si tak vlastní konkurenční výhodu (tzv. ofenzivní strategie). Existují i alternativní nízkonákladové IP strategie. Veškerou problematiku rozebírá tato publikace.

Publikovat nebo patentovat?
Publikace pojednává o různých způsobech šíření informací (patentové přihlášky, publikace v časopisech, tzv. obranné publikování a publikování v systému tzv. volného přístupu) a zaměřuje se na různé potřeby a cíle výzkumných organizací, universit a malých a středních podniků. Při výběru správného postupu obecná pravidla neexistují – každý z nástrojů slouží různým účelům a lze je používat i souběžně. 

Ilustrační fotografie

Obchodní tajemství: Účinný nástroj ke zvýšení konkurenceschopnosti

Publikace ozřejmuje, jak je obchodní tajemství v podnikání důležité a přináší bližší informace o ochraně obchodních tajemství, jež může být přínosná zejména pro malé a střední podniky.

Rešerše průmyslového designu

Publikace podává hlavní charakteristiky designových rešerší. Ty představují formu nejlepší praxe, umožňující firmám, aby držely krok s nejmodernějšími trendy na trhu a aby si vlastními silami vyhledávaly informace o těch designech, jež by jim mohly zabraňovat v získání ochrany pro jejich vlastní výrobky nebo jež by mohly porušovat práva jiných designových tvůrců.

Vymáhání práv k duševnímu vlastnictví: jak uplatňovat svá práva

Publikace ilustruje, jak je pro podnikatele a výzkumné organizace vymáhání práv k duševnímu vlastnictví důležité. Nabízí přehled hlavních donucovacích opatření a také informace o nejnovějším vývoji a iniciativách Evropské komise v této oblasti. 

Nehmotné statky a průmyslová práva, jejich ochrana, oceňování a komerční využití
Srozumitelně napsaná kniha autorského kolektivu Technologického centra AV ČR poskytuje základní orientaci v hlavních způsobech ochrany průmyslových práv a při volbě vhodných ochranných strategií pro firmy. 

Patent Teaching Kit – pomůcka pro vyučující
Soubor podrobných a kvalitních presentací ve formátu PowerPoint lze využít při výuce o duševním vlastnictví jak v českém, tak i v anglickém jazyce. Prezentace jsou určeny k nekomerčnímu využití.

Dotazy k problematice ochrany duševního vlastnictví směřujte na: V. Suchý (TC AV ČR), +420 234 006 163, email: suchy@tc.cz

Právní poznámka: Tyto webové stránky mají pouze informativní charakter a nenahrazují právní poradenství. Zpracovatel tedy nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které by mohly vzniknout při aplikaci uváděných informací a doporučení v praxi.

Zdroj: Enterprise Europe Network

• Teritorium: Česká republika | Evropa | Zahraničí

Doporučujeme