Rychle rostoucí trh s potřebami pro domácí mazlíčky v Číně

Čínský trh s potřebami pro domácí mazlíčky se momentálně nachází ve fázi rychlého rozvoje. Čínské importy krmiv pro psy a kočky se v roce 2020 oproti roku předchozímu více než zdvojnásobily.

Trh s potřebami pro domácí mazlíčky dosáhl v roce 2020 hodnoty 206 miliard RMB, což představuje 2% nárůst oproti roku 2019. Hlavní segment tohoto trhu představují potřeby pro chov koček a psů, kde šlo v meziročním srovnání vypozorovat zajímavé změny.

Zatímco trh s potřebami pro chov koček vzrostl o 13,3 % na hodnotu 88,4 mld. RMB, trh s potřebami pro chov psů se zmenšil o 5,1 % na hodnotu 118 mld. RMB. Z těchto dat vyplývá, že přestože si potřeby pro chov psů zatím stále drží dominantní pozici, situace se může v nadcházejících letech obrátit.

Tento trend je s ohledem na místní podmínky pochopitelný. Chovatelé psů musí v Číně čelit větším administrativním překážkám, například v podobě zákazu chovu plemen větších psů v širších centrech velkých měst a vysokých správních poplatků.

V průběhu pandemie a s ní spojených karantén se chov psů také ukázal jako náročnější oproti chovu koček. Celkový počet psů a koček chovaných v urbánních oblastech v loňském roce vzrostl o 1,7 % na 100,8 milionu, významný byl však nárůst počtu koček o 10,2 % na 48,6 milionu doprovázený poklesem počtu chovaných psů o 5,1 % na 52,2 milionu. V současnosti představují psi 51 % všech domácích mazlíčků chovaných v Číně, zatímco kočky 46 %.

Hlavní části tohoto trhu představují krmiva pro zvířata v zájmovém chovu (35,9 %), pamlsky (17,8 %), veterinární péče (16,2 %) a různé pomůcky a hračky (13,6 %). Trh s krmivy dosáhl hodnoty téměř 113 mld. RMB (17,4 mld. USD). Čínské importy krmiv pro psy a kočky se v roce 2020 oproti roku předchozímu více než zdvojnásobily. Jednalo se převážně o klasická granulovaná krmiva (79 %).

Státy, které do Číny vyvezly nejvíce krmiv, byly Kanada, USA, Nový Zéland a Thajsko, avšak na osmém místě se nachází i Česká republika. Podobně jako u jiných produktů v Číně, preferují místní spotřebitelé do jisté míry importované značky před domácími, avšak rozdíl není tak markantní a domácí značky rostou značným tempem.

Data čínských e-commerce platforem ukazují, že nákupy krmiv přes internet preferují zejména majitelé koček. 57 % online nákupů krmiv představovaly krmiva pro kočky a 43 % pro psy, avšak na některých platformách je rozdíl ještě výraznější. Očekává se, že objem prodejů přes tyto kanály bude nadále stoupat, výrobci by tedy měli věnovat větší pozornost digitálnímu marketingu. Spotřebitelé kladou větší důraz na složení produktu, reputaci značky, design balení a vzhled samotného krmiva.

Důležité je i blíže se podívat na demografické složení chovatelů koček a psů. V současnosti platí, že 89,5 % představují ženy. Přes 74 % chovatelů je pak narozených v 80. a 90. letech a 68 % dosáhlo určitého stupně vysokoškolského vzdělání. Největší nárůst počtu majitelů mazlíčků byl zaznamenán mezi lidmi s příjmy od 4 000 do 10 000 RMB, kteří představují 47,6 % všech chovatelů. Nejvíce jich žije v méně rozvinutých, ale stále velmi lidnatých, městech tzv. druhé úrovně (second tier cities; 41,8 %), kde mnohdy nejsou pro chovatele stanoveny tak přísné podmínky jako ve městech první úrovně.

Když měli čínští majitelé domácích mazlíčků popsat, jakou roli jim přisuzují, přes 57 % jich uvedlo, že jsou pro ně jako děti. Tento trend může být znepokojivý pro čínskou vládu usilující o zvýšení porodnosti a zvrácení zpomalování populačního růstu. V nedávné době si takto došlápla na sektor soukromého vzdělávání, které vnímala jako významnou finanční zátěž pro rodiny s dětmi odrazující je od pořízení si dalšího potomka. Existují obavy, že by se její pozornost mohla obrátit i na tento segment trhu.

Autor: Ondřej Plaček, zemědělský diplomat velvyslanectví ČR v Pekingu. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme