Rychlejší a transparentnější vyřízení celních dokumentů v Egyptě pro importéry a dopravce

Egyptské ministerstvo financí oznámilo povinnost pro všechny importéry dovážející zboží do Egypta, od července 2021 používat elektronický systém předběžné registrace – Advance Cargo Information system/ACI.

ACI je nový elektronický celní systém, který vyžaduje po dovozcích nahrání všech potřebných dokumentů na stanovený portál minimálně 48 hodin (některé zpravodajské servery uvádějí 24 hod. – bude upřesněno v průběhu testovací fáze) před vysláním nákladu z domovského přístavu/letiště/či jiné platformy. Elektronický systém umožní egyptským úřadům monitorovat zboží a aplikovat systém řízení rizik.

Při registraci na ACI získají dovozci jedinečné předběžné registrační číslo. ACI zavazuje společnosti, aby při importu do země předložily kódy identifikující prodejce, přístav a zemi původu (formulář EURO1), popis nákladu, formulář č. 4 pro platbu celních poplatků a další příslušné informace.

V současnosti probíhá testovací fáze systému ACI, která byla spuštěna 1. dubna 2021. Ostrá fáze systému má být zprovozněna 1. července 2021. Systém ACI je spravován na veřejném webovém serveru NAFEZA, tzv. Národní jednotné okno pro zprostředkování zahraničního obchodu (National Single Window for Foreign Trade Facilitation), je informační platforma, která má za cíl integrovat veškeré strany zapojené do celního řízení v Egyptě a umožňuje importérům a exportérům nahrávat veškeré potřebné dokumenty k přeshraničnímu pohybu zboží – tedy právě do systému ACI.

V rámci testovací fáze je stále ještě zapotřebí při dopravě zboží do Egypta předložit originály všech povinných dokumentů. Zástupci egyptské celní právy však slibují, že od července 2021 bude již portál zcela funkční a nahradí veškeré papírové dokumenty. Zároveň plánují zapojit v průběhu vývoje platformy další státní instituce, které mají přeshraniční pohyb zboží na starosti. V tuto chvíli se nový portál třeba netýká certifikátů kvality, které požaduje GOEIC (General Organisation for Export and Import Control) na vybrané produkty podle ministerského nařízení 43/2016. 

Na webových stránkách NAFEZA, které jsou k dispozici v arabském a anglickém jazyce, najdou importéři návod k přihlášení a instrukce k nahrání dokumentů. Podle všech informací umožňuje portál také elektronický podpis dokumentů.

Zastupitelský úřad ČR vyzývá veškeré české subjekty, které by měly s novým elektronickým systémem jakékoliv potíže, aby kontaktovali obchodní oddělení ZÚ ČR v Káhiře na e-mailu commerce_cairo@mzv.cz. Pouze v případě, že se egyptským úřadům dostane zpětné vazby o chybovosti portálu či následném celním řízení na místě, bude možné společně s dalšími státy EU žádat egyptské partnery o nápravu. 

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Káhiře (Egypt). Autorka: Ludmila Leškovská, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Afrika | Egypt | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme