Rychlý rozvoj sektoru automotive v Bulharsku je příležitostí pro investice českých firem

Sektor automotive v zemi produkuje cca 5 % HDP a tento podíl rychle roste. Do výroby automobilových dílů v zemi investuje řada zahraničních výrobců, kteří zde zakládají své výrobní závody. Bulharsko si v tomto směru i v nejbližších letech udrží komparativní výhody, kterou je zejména dobrý poměr mezi operativními náklady a produktivitou práce.V zemi je ještě stále možné najít dostupnou a relativně levnou pracovní sílu, jakkoliv se i zde situace na trhu práce pro zaměstnavatele zhoršuje. To představuje možnost i pro větší české výrobce autodílů, kteří by sem mohli přenést svoji výrobu. O založení prvního závodu v zemi na výrobu kompletních automobilů uvažuje skupina VW (pravděpodobně by šlo o přenesení výroby z ČR).

V sektoru automotive se zatím vyrábějí jenom autodíly. V zemi byl v roce 2012 založen závod čínské Great Wall, který kompletoval automobily ve městě Loveč. Po pěti letech však zkrachoval, aniž by jeho produkce přesáhla několik desítek tisíc automobilů ročně.

V odvětví pracuje více než 40 tisíc zaměstnanců ve více než 170 firmách. Celkové příjmy sektoru v roce 2017 představují 3,5 mld. EUR, přičemž z 90 % jsou tvořeny vývozem. Dle průzkumu Colliers a PwC má 85 % výrobců v sektoru v plánu dále rozšiřovat výrobu. Počet zaměstnanců by se v nejbližších čtyřech letech měl zdvojnásobit. 40 % představuje podíl firem s vlastní vývojovou základnou. V zemi působí firmy jako Yazaki (3 závody), VOSS, Leoni, Witte, Sa-ba a další.

Bulharské instituce pokládají rozvoj sektoru za prioritní a snaží se co nejvíce podpořit investice do této oblasti. Kromě toho v zemi existují standardní investiční pobídky. Zvýhodněny jsou investice do nejzaostalejších regionů země, zejména na severu, kde je zároveň možné najít více volné pracovní síly, včetně i v sídlech o velikosti kolem 100 tis. obyvatel. Lákadlem pro investory je i rovná 10 % daň z příjmů. Bližší informace k situaci v sektoru je možno získat u Automotive Cluster Bulgaria.

Prudký nárůst produkce sektoru se výrazně projevuje i ve vzájemné obchodní výměně mezi Českem a Bulharskem. Díly a součásti pro automobilový průmysl tvoří největší položku bulharského vývozu do ČR Naopak v českém vývozu do Bulharska jsou nejvíce zastoupeny dopravní prostředky, a to zejména osobní automobily Škoda. Česká značka je dlouhodobě jednou z nejprodávanějších mezi osobními automobily, v roce 2018 se umístila za Dacií a Renaultem na třetím místě, s více než 8% podílem na trhu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Sofii (Bulharsko). Autor: Jaroslav Kamas, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Bulharsko | Evropa | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme