S Albáncem je třeba jednat jako rovný s rovným

V historii patřili Albánci k národům s tradičním talentem pro obchod. To ale poznamenala diktatura Envera Hodži, která volnému obchodu nepřála. K perspektivním oborům v zemi dnes patří turistický průmysl nebo obnovitelné zdroje energie.Současný rychlý růst albánské ekonomiky, která si loni polepšila o více než čtyři procenta, může ohrozit vnitropolitická situace. Aktuální ostrý spor mezi vládou a opozicí je rizikem i pro otevření přístupových rozhovorů Albánie s Evropskou unií.

Ekonomicky je největší výzvou pro růst albánského hospodářství přilákání zahraničních investic, a to zejména do výrobního a zpracovatelského průmyslu. Mezi sektory s dobrými vyhlídkami do budoucna patří také zemědělství a turismus. Zemědělství je ale zatím stále rozdrobené a neefektivní, přestože zaměstnává téměř polovinu populace. Naopak turistický průmysl utěšeně roste, jeho podíl na albánské ekonomice tvoří zhruba 14 procent. Počet zahraničních turistů loni přesáhl šest milionů a jejich přírůstek činí v průměru přes 12 procent ročně.

Kabely rozhýbaly vzájemný obchod

Trh už otestovali někteří čeští byznysmeni. Úspěšnou investicí je albánská větev společnosti Forschner, která má český management (ovšem německý kapitál). Je to ale v současnosti bohužel jediná úspěšná investice takového objemu. Společnost v Albánii vyrábí kabelové svazky a přístroje pro dopravní vozidla a stále více svých produktů dodává českým odběratelům v automotive průmyslu. Tím skokově zvedla albánský vývoz do ČR. Tato investice je příkladem, že se v Albánii dá dobře podnikat.

V energii vsadila země na obnovitelné zdroje

Problematickou zkušenost naopak udělala energetická společnost ČEZ. Do Albánie vstoupila s velkými plány, ale posléze tam přišla o licenci na distribuci elektřiny a dostala se do sporů se státem. Nakonec se ČEZ s albánskou vládou dohodl na finančním vyrovnání, kdy Albánie vykoupí zpět prodané akcie.

Albánie se v současnosti snaží více zužitkovat vodní elektrárny a další obnovitelné zdroje energie.

V oblasti energetiky dnes Albánie sází na obnovitelné zdroje. Momentálně běží výstavba řady vodních elektráren. Země také plánuje stavbu větrných a solárních parků s výkonem v řádu stovek megawatt. To je samozřejmě příležitost i pro české dodavatele a investory.

Nepodceňovat partnera

Albánci mají v některých ohledech jinou mentalitu než národy bývalé Jugoslávie. V historii vždy vynikali v obchodních dovednostech. V moderní době se ale bohužel projevil tvrdý dopad dlouholeté diktatury Envera Hodži, která mentalitu Albánců poznamenala a rozvoji obchodního ducha nepřála. Každopádně dnes platí, že v posledních letech se v obchodu přístup Albánců příliš neliší od ostatních národů Balkánu. Je důležité jednat s Albánci vždy jako s rovnocennými partnery a nikdy se nesnažit ukazovat jakoukoliv formu nadřazenosti.

Je důležité jednat s Albánci vždy jako s rovnocennými partnery 
a nikdy se nesnažit ukazovat jakoukoliv formu nadřazenosti.

Velkým problémem Albánie je nezaměstnanost mladých, kterých nepracuje 30 procent. To je důvodem jejich masivní emigrace do vyspělých zemí. Stejně jako v případě Bosny a Hercegoviny lze ovšem i v Albánii chápat množství nezaměstnaných jako potenciální zdroj relativně levné pracovní síly.

Převzato z časopisu Export a podnikání, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Autor článku: Izudin Gušmirović, ředitel kanceláře CzechTrade Podgorica.
Rubrika časopisu na euro.cz

• Teritorium: Albánie | Evropa | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme