S podzimem začíná v Kuvajtu sezóna veletrhů

Ačkoliv kuvajtská nabídka co do velikosti a úrovně nemůže konkurovat vyhlášeným veletrhům a kongresům v Dubaji, pro aktivní české firmy může být účast na veletrhu v Kuvajtu vstupní branou na trh Blízkého východu. České velvyslanectví v Kuvajtu vytipovalo několik zajímavých akcí z oblasti energetiky, potravinářství, turismu a lázeňství, obranného, bezpečnostního a leteckého průmyslu.Hned koncem října se uskuteční konference a veletrh s názvem Kuwait Smart Grid Conference & Exhibition se zaměřením na současný stav a budoucí vývoj technologií chytrých sítí, obnovitelných zdrojů energie, energetickou účinnost a smart metering v regionu Perského zálivu. Jednodenní akci, kterou 30. 10. 2019 oficiálně zahájí kuvajtský ministr energetiky a ropy, Dr. Khalíd Al Fadel, organizuje ve spolupráci s kuvajtskou asociací inženýrů nezisková organizace EU-GCC Clean Energy Technology Network.

Komerční subjekty se akce účastní buď v roli sponzorů konference, kteří aktivně vystoupí v některém z panelů, či účastníků konference, kteří si zakoupením konferenčního balíčku za 1500 KWD zajistí výstavní stánek o velikosti 3 x 3 m2 a logo na marketingových materiálech konference. Více informací o akci je k dispozici na webu veletrhu, případně u organizátora (tel.: 00965/22462212, e-mail: talal@promediakw.com).

Další akcí v sektoru energetiky je Kuwait Downstream Summit (KDS), což je konference věnovaná rafinérskému sektoru a distribučním sítím. Panelisté promluví k tématům očekávaných výzev a nadcházejících proměn tohoto sektoru, finančních nástrojů a investičních příležitostí pro firmy jak v regionu, tak konkrétně v Kuvajtu.

Organizátoři konference, která se uskuteční ve dnech 6.–7. 4. 2020, nabízejí v jejím rámci delegátům možnost uspořádání bilaterálních obchodních jednání se zástupci firem působících na místním a regionálním trhu, kteří na konferenci budou vystupovat. Účastnický poplatek je pro firemní delegáty 1499 dolarů na osobu (1299 USD při rezervaci prostřednictvím zastupitelského úřadu). Více informací o akci je k dispozici na webu veletrhu, případně u organizátora (tel.: 00968/24788476, e-mail: robert@wpsummits.com).

V listopadu mají čeští tour operátoři, cestovní kanceláře a provozovatelé lázeňských či zdravotnických zařízení příležitost se prezentovat potenciálním kuvajtským partnerům v rámci akce Middle East Road Show 2019. Jak napovídá již samotný název akce, jedná se o turné po Saúdské Arábii, Kuvajtu a Spojených arabských emirátech, pořádané národními turistickými agenturami visegrádských zemí (Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko). Prezentace a B2B seminář v Kuvajtu se uskuteční dne 4. 11. 2019. Více informací o akci může poskytnout organizátor akce, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Zájemci se musí registrovat u paní Moniky Čóriové (e-mail: monika.coriova@mindop.sk, tel.: 00421/259494321).

V prosinci se českým výrobcům z oblasti branně-bezpečnostních technologií a leteckého průmyslu naskýtá příležitost navštívit akci s názvem GDA 2019 – Gulf Defense and Aerospace Exhibition, která se uskuteční ve dnech 10.–12. 12. 2019 v prostorách kuvajtského mezinárodního výstaviště v Mishrefu. Největší a nejvýznamnější akce svého druhu v Kuvajtu pod záštitou kuvajtského ministerstva obrany, ministerstva vnitra a kuvajtské národní gardy v dvouletém intervalu pravidelně přitahuje mnoho účastníků z Evropy, USA, Blízkého východu a jihovýchodní Asie.

Naposledy se v roce 2017 podle údajů organizátora akce zúčastnilo 8529 delegátů z 20 zemí světa, kteří měli na výstavní ploše o celkové výměře 21 tisíc m2 příležitost prezentovat své firmy a produkty zástupcům obranného a bezpečnostního sektoru zejména z Kuvajtu a ostatních států GCC. Účast je pro návštěvníky bezplatná po registraci na portále akce. V případě, že chce firma na veletrhu vystavovat, musí zaplatit za individuálně dojednaný balíček, který obsahuje pronájem stánku a další marketingové a organizační služby. Více informací o akci je k dispozici na webu veletrhu, případně u organizátora (tel.: 0040/213276651, e-mail: adelina@tntexpo.com).

Měsíc po GDA 2019 se pak v Kuvajtu ve dnech 15.–18. 1. 2020 uskuteční přehlídka aviatického průmyslu Kuwait Aviation Show 2020, což může být příležitost pro české výrobce nejen letadel, ale například i technologií letového provozu či radarových systémů. Zastupitelský úřad ČR v Kuvajtu bude mít na akci svého zástupce a organizátor zve k účasti rovněž české společnosti. Účastnický poplatek pro firemní delegáty činí dle organizátora 6000 USD za osobu a firemní stánek o rozměrech 3 x 3 m2, včetně veškerého servisu a loga společnosti na propagačních materiálech. Více informací o akci je k dispozici na webu veletrhu, případně u organizátora (tel.: 00965/22433765, e-mail: n.hussien@kuwaitaviationshow.com).

Pro české producenty potravin a zemědělských technologií pak může být zajímavým veletrhem Kuwait International Agro Food Expo (KIAFE) 2020, který se uskuteční ve dnech 1.–2. 4. 2020 v prostorách kuvajtského mezinárodního výstaviště v Mishrefu pod záštitou kuvajtské Public Authority for Agriculture Affairs and Fish Resources (PAAFR) a Public Authority for Food and Nutrition (PAFN). Pořadatel v komunikaci se zastupitelským úřadem přislíbil českým firmám nabídnout stánek o rozměrech 3 x 3 m2 za zvýhodněnou cenu 2500 USD, oproti běžně účtovaným 3900 USD. Více informací o akci je k dispozici na webu veletrhu, případně u organizátora (tel.: 0091/8105007568, e-mail: kabir@pineex.com).

V případě zájmu o účast na některém z veletrhů je možné kontaktovat obchodně-ekonomického diplomata zastupitelského úřadu, který může poskytnout další informace a případně doprovodit firemního zástupce na akci. Tento příspěvek byl zpracován na základě údajů z marketingových materiálů a pozvánek obdržených zastupitelským úřadem, informací získaných od pořadatelů a z veřejných zdrojů. Příspěvek má sloužit jako praktická a užitečná úvodní informace o příležitostech na kuvajtském trhu pro české exportéry, nikoliv ke komerční propagaci výše uvedených akcí.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Kuvajtu (Kuvajt). Autor: Jakub Jaroš, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Asie | Kuvajt | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme