Plastia: S truhlíky na designérský Olymp

Potřebujeme nový impulz, pojďme dělat věci jinak, řekli si před pěti lety v české rodinné firmě Plastia. Výrobce na první pohled nepříliš „sexy“ výrobků jako květináče, truhlíky či zahradní konve se poté zařadil mezi přední české inovátory a dočkal se významného světového ocenění za design.Jak složité bylo dojít z garáže na Vysočině, kde firma před dvaadvaceti lety začínala s jediným vstřikovacím lisem, až mezi designérskou elitu?

Rozhoduje vox populi

PlastiaPodle spolumajitelky a jednatelky Plastia Lenky Novotné je nejdůležitější přesně vědět, co potřebují a po čem touží zákazníci. Právě koncoví uživatelé jsou pro firmu tím největším zdrojem inspirace.

„Mě osobně hodně motivuje a inspiruje hledání potřeb a problémů našich zákazníků, které ještě nikdo před námi neřešil. Znamená to jít hodně do hloubky a hledat. Velkým zdrojem informací je internet, blogy a videa uživatelů či poznatky našich zákazníků. Někdy tím trávím celý večer,“ říká spolumajitelka firmy.

Ještě výstižněji charakterizují její filozofii následující slova: „Už dobře víme, že kvůli poznání zákazníka se musíme přimět k tomu, abychom jakoby chodili v jeho botách, nosili jeho kalhoty a poznali jeho domov.“ Pokud už víte, co lidé chtějí, můžete jim každý výrobek ušít na míru, říká Lenka Novotná. A každá novinka je kamínkem do mozaiky, jež utváří vztah kupujícího k vaší značce a posouvá vás kupředu.

„Na každé zahraniční dovolené vyrazíme nejméně do dvou místních zahradních center, to už je takový náš rituál. Na své terase pak mám spousty květin a nádob, a nové poznatky se hned snažím vyzkoušet ‚na vlastní kůži‘ nebo spíš ‚vlastní rostlině‘. To je ale samozřejmě jedna fáze, důležitá je pak také interní firemní debata o nápadech, pečlivé sledování trendů a změn v celém oboru. A také vlastní výzkumy v terénu či návštěvy veletrhů,“ popisuje inovátorka z Vysočiny, která se prý snaží dívat se kolem sebe zvědavýma očima.

Často pomůže náhoda

Novotná_PlastiaFirma Plastia vznikla už v roce 1993 jako čistě rodinný podnik. Zkušenosti manželů Novotných s podnikáním byly tehdy minimální, přestože krátce provozovali prodejnu se spotřebním zbožím a oblečením.

„Oba dva jsme byli čerstvě po škole, moc zkušeností jsme neměli. Po zmíněném maloobchodu následoval velkoobchod, který nám dal možnost nahlédnout, které zboží na českém trhu chybí a dalo by se vyrábět. Plasty jsou, jak už to v životě chodí, shodou okolností a náhod. Zjistili jsme totiž, že na trhu chybí plastové rozprašovače a květináče,“ prozrazuje Lenka Novotná.

Začátky v nevelké garáži nebyly jednoduché. „Zlomovým momentem bylo zakoupení pozemku v Novém Veselí a výstavba vlastní skladové a výrobní haly. Od té doby se postupně rozrůstáme a přistavujeme podle možností nové haly. Důležitým mezníkem bylo také pořízení vlastní nástrojárny, většina forem je vyráběna u nás v závodě v Novém Veselí,“ doplňuje.

Plastia dnes vyrábí květináče, truhlíky, nádoby pro smuteční floristiku, zahradní konve, rozstřikovače a další příslušenství pro péči o rostliny. V současné době zaměstnává asi 100 lidí. Loni dosáhl její roční obrat 160 milionů korun. Každopádně je ve svém oboru v tuzemsku inovátorem číslo 1 a její výrobky znají v několika desítkách zemí světa.

Spásná krize

Skutečný revoluční kvas, který firmě přinesl dynamický rozvoj, paradoxně nastal až po nedávné ekonomické krizi. Nebýt jí, možná by se Plastia cestou inovativního podnikání ani nevydala. Sama spolumajitelka označuje těžké období za příležitost k novému začátku.

Tím, čemu se říká strategický rozvojový nástroj, se stal pro Plastii design. Svou roli zřejmě sehrál i fakt, že je Lenka Novotná původní profesí návrhářkou oděvů.

Dnes je pro Plastii spolupráce s designéry, a to nejen externími, naprosto klíčová. „Jeden rok jsme si vyzkoušeli práci s in-house designérem, a byla to zkušenost velmi pozitivní. Jakmile budeme mít nové kanceláře, chystáme se designéry začlenit do našeho vývojového oddělení,“ prozrazuje. 


„Myslím, že k finálnímu rozhodnutí asi přispěla ta fantastická možnost vymýšlet nové, zajímavé výrobky, které mohou pomoci zlepšit životy velkému množství lidí. Moc nás také nebavilo bojovat s konkurencí jenom cenou výrobku. To je vyčerpávající a frustrující,“ dodává spolumajitelka.

výroba pLastia

Zacíleno na člověka

Ani manželé Novotní nemohli na počátku vědět, zda se více než patnáct let po vzniku firmy vydali správným směrem. Lenka Novotná absolvovala roční vzdělávací program pro design manažery v Nizozemsku u společnosti Park.

„Určitě to byl obtížný začátek, protože jsme se pouštěli do věcí, které jsme neuměli. A dělali jsme chyby. Nicméně kromě znalostí jsem si z Nizozemska přivezla způsob uvažování mých kolegů studentů, kteří ve firmách využívají design jako strategický nástroj. A také vhled do příběhů výrobních či obchodních firem jako Lego či Decathlon, které řízeně využívají design při vývoji, a jimž pomohl k úspěchu. Design management jsme nakonec po zvážení pro i proti implementovali do firmy jako proces a stal se součástí řízení.“

Dobrý designér by se měl umět vcítit do potřeb zákazníka, ale zároveň také firmy, pro níž výrobky navrhuje. Nakolik se dají oba přístupy sladit?

„Designéři bývají již na škole dobře trénování k empatii, ale mají někdy problém s dalšími důležitými aspekty. Občas nechtějí slyšet, že dobrý design se musí také dobře prodávat. A musí přinášet hodnotu. Všem, kdo se na jeho tvorbě podíleli, a především uživatelům,“ uvědomuje si spolumajitelka.

To, že v případě firmy z Nového Veselí funguje spolupráce s designéry na výbornou, dokazuje zisk mimořádně prestižního světového ocenění Red Dot Design Award 2012 za květináč Calimera od Jana Čtvrtníka a stojany od studia Boadesign.

Ptáte se, co se dá vymyslet na obyčejném truhlíku či květináči? V případě Plastie platí, že prakticky každý výrobek je originálem.

„Takzvaný Human Centered Design je pro Plastii klíčová metoda při vývoji výrobků. Je definován právě skloubením potřeb uživatelů, technologickými možnostmi firmy a schopností produktu uplatnit se na trhu,“ doplňuje ještě Lenka Novotná.

Plastia, dílna

Relax a životní filozofie

V posledních letech se v Česku zvedá nová vlna zájmu o pěstování rostlin, ať už na zahradě či na balkónech. „Lidé si uvědomují význam živé přírody pro naše fyzické i psychické zdraví. Pěstovat a sklízet je nejen hobby, ale také forma odpočinku a životní filozofie. To se projevuje hlavně ve městech, kde vznikají takzvané městské komunitní zahrady. Snažíme se jak začínajícím tak zkušeným pěstitelům usnadnit jejich práci a vyrábíme pro ně nejrůznější typy samozavlažovacích nádob a truhlíků,“ uvádí spolumajitelka Plastie.

Samozavlažovací nádoby nabízejí komfort pro pěstitele a zároveň pro rostliny, které mají optimální přísun vody v optimálním čase. A nabízejí také příležitost pro šikovné designéry, kteří se soustřeďují nejen na to, aby měl výrobek líbivý kabát, ale především na jeho dokonalou funkčnost.

kvetinaceVýrobky firmy dobře znají i za hranicemi. „Vyvážíme v současné době do 42 zemí světa, včetně takových zajímavých destinací jako je Island či Japonsko. S naším novým výrobkem, vermikompostérem, bychom rádi v příštím roce pronikli na trh v USA. První ohlasy z veletrhu jsou pozitivní,“ doplňuje Lenka Novotná.

Jedním z nejdůležitějších zahraničních trhů je pro firmu z Vysočiny Německo. Na něj se snaží směřovat úsilí při vývoji a prodeji výrobků. I proto musí zástupci firmy dobře znát potřeby německých zákazníků. Perličkou je v této souvislosti nedávno uskutečněný průzkum na německých – a nejen německých – hřbitovech.

„Při vývoji nového produktu hrobní vázy Roseta jsme potřebovali prozkoumat oblast smuteční floristiky, zahradnictví a uživatelských zvyklostí, u nás i v zahraničí. Kromě prohlížení časopisů věnovaných pohřebnictví jsme také sedli do auta a objeli hřbitovy, ať už v Německu či v Rakousku a Švýcarsku. To jsou totiž země, se kterými máme velmi podobnou historii a kulturu v pohřebnictví a péči o hroby. Takováto zkušenost přímo v terénu se nedá ničím nahradit,“ prozrazuje ještě Lenka Novotná.

Spolupráce s CzechTrade

Firma z Nového Veselí, která je zaměřena na export, oceňuje podporu státu. „Se státní agenturou pro podporu exportu CzechTrade máme dlouhodobou pozitivní zkušenost. První spolupráce proběhla již před více než deseti lety, při našich vstupech na různé zahraniční trhy. Tenkrát to byla konkrétně asistence při vstup na francouzský trh. Před osmi lety jsme využili také služby designéra z Adresáře designérů CzechTrade,“ říká Lenka Novotná.

V roce 2011 nominoval Czechtrade Plastii do soutěže Design Management Award. „Vyhlašování ceny proběhlo v Estonském Talinu a odvezli jsme si tenkrát nejen Honourable Mention, ale také cennou zkušenost a inspiraci, jak se dá využívat design v průmyslu a výrobě spotřebního zboží.“

O možnostech a přínosech designu v průmyslové výrobě informuje CzechTrade také prostřednictvím odborných seminářů. V loňském roce se v rámci projektu „Design pro konkurenceschopnost“ konaly čtyři kurzy na téma průmyslový design jako součást komplexního brandingu.

„Význam v takových projektech vidím veliký. Když podnikáte a váš menší nebo střední podnik se rozvíjí, musíte se osobně starat o spoustu důležitých oblastí, jako jsou finance, provoz, personalistika, marketing či obchod,“ upřesňuje jednatelka firmy.

Péče o design a estetiku je podle ní nadstavba, jíž můžete věnovat jen limitovaný objem času. „Dobře postavený seminář, který ukáže možnosti, nabídne know-how či propojí s dobrými kontakty na firmy nebo designéry může hodně pomoci. Nám v začátcích pomohl program Design pro export agentury CzechTrade, který nám dodal odvahu práci s designérem zkusit,“ doplňuje ještě Novotná.

Zkušenosti v oblasti podpory průmyslového designu CzechTrade zúročil v navazujícím projektu „Design pro konkurenceschopnost 2013-2014“ a plánuje jeho pokračování až do roku 2018.

Jakub Procházka

• Oblasti podnikání: Design

Doporučujeme