SAE nadále dominují stavebnímu boomu v hotelovém sektoru

Na Středním východě SAE nadále domunují v počtu započatých projektů hotelové výstavby. Postaveno má být v blízké budoucnosti jen v SAE na 54 500 nových hotelových pokojů

Dle posledních analýz je na Sředním východě aktuálně v různém stádiu výstavby na 124 000 hotelových pokojů v rámci realizovaných 427 projektů. Z toho 54 538 je ve výstavbě pouze v SAE což představuje 31 % již existující kapacity, násladevoné Saúdskou Arábií, kde je ve výstavbě na 41 000 hotelových pokojů, což představuji 41 % již existujíccí kapacity.
Nezaostává ani Omán, který má aktuálně ve výstavbě na 4 500 hotelových pokojů, což představuje 25 % jeho celkové hotelové kapacity. Střední východ každoročně roste tempem 2,1% v počtu nově uvedených hotelových pokojů do plného provozu.
Z regionu dále přicházejí zprávy o dalších 30 000 hotelových pokojích ve fázi finálního plánování a na 45 000 pokojů v rané fázi plánování. Zahraniční kancelář CzechTrade Dubai je připravena být nápomocna v nalezení vhodných potenciálních obchodních partnerů v tomto segmentu.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Dubaji
Zdroj: https://www.arabianbusiness.com

Doporučujeme