SAE nadále investují do rozvoje ekonomiky

Celkem 36 projektů v hodnotě více než 2,7 mld. USD má přispět k dalšímu rozvoji ekonomiky SAE. Finanční prostředky budou investovány do řady státní projektů.

V souvislosti s projektem podpory rozvoje SAE vyhlášeného na léta 2017–2021 bylo nově vyhlášeno na 36 projektů, zaměřených na dosažení trvalého růstu ekonomiky SAE a zabezpečení vlastního chodu SAE. Projekty budou zaměřeny na posílení výstavby infrastruktury a údržby stávající v hodnotě 1,2 mld. USD, výstavbu 6 nových zdravotnických center, kam bude investováno celkem 95 mil. USD.
Dále bude značná část finančních prostředků věnována na rekonstrukce a údržbu vládních budov, na tyto projekty je alokováno celkem 1,8 mld. USD. Ani projekty zaměřené na podporu vzdělávání nebudou opomenuty, proinvestováno bude 163 mil. USD při výstavbě čtyř nových školských center. Projekty budou realizovány v různých regionech SAE tak, aby byl zajištěn rozvoj i aktuálně méně rozvinutých oblastí v SAE, k čemuž mají tyto projekty přispět.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Dubaji
Zdroj: https://www.arabianbusiness.com

• Teritorium: Spojené arabské emiráty

Doporučujeme