SAE – Nové povinnosti při platebním styku

Při realizaci bezhotovostního platebního styku do SAE je nutné věnovat pozornost novým podmínkám. Nedodržením se vystavíte zbytečným bankovním poplatkům.

Nově je nutné při platbách do SAE uvádět důvod, z jakého je platba realizována. Jednotlivé kódy je nutné vybrat z  tohoto seznamu. V platebních příkazech, které se týkají úhrad do Spojených arabských emirátů, musí být jako účel úhrady zadán tzv. /PURP/CODE/XXX, přičemž namísto XXX je zadáno trojmístný kód příslušné transakce, který je pro každou jednotlivou uveden v daném seznamu.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Dubaji
Zdroj: https://www.csas.cz

Doporučujeme