Saldo zahraničního obchodu Ukrajiny opět pozitivní a další novinky ze zemědělského sektoru

Pozitivní saldo bilance zahraničního obchodu Ukrajiny v lednu až červnu 2021 činilo 413,6 mil. USD ve srovnání se záporným saldem 1 049 mil. USD v lednu až březnu 2021.

Podle výsledků z první poloviny roku 2021 činí vývoz zboží a služeb z Ukrajiny 34,8 mld. USD, což je o 25,5 % více než ve stejném období roku 2020. Dovoz se zvýšil o 27,6 % na 34,4 mld. USD.

Další zajímavosti z oblasti zemědělství a potravinářství na Ukrajině

Cena pšenice na Ukrajině stále roste, počínaje 1. červencem vzrostla o 1,5 tis. UAH/t a v srpnu o 1 tis. UAH/t z důvodu problémů s kvalitou i rychlého růstu cen ruské pšenice. Kvůli dlouhotrvajícím dešťům na Ukrajině bude podíl potravinářské pšenice nižší než loni, kdy činil 80 %. Rozdíl mezi cenami za potravinářskou a krmnou pšenicí se tak zvýšil na 300–320 UAH/t, zatímco loni to bylo 50 UAH/t.

K 13. srpnu 2021 bylo na Ukrajině uzavřeno 6 572 dohod v rámci trhu s pozemky. Celková plocha prodané půdy činila 13,5 tis. hektarů.

Soukromý podnik NVF Tiras rozšiřuje odrůdové portfolio ozimých obilovin (konkrétně pšenice, ječmen, řepka a hrách). Společnost usiluje o výhradní práva na distribuci některých odrůd. Tiras byla prvním a v současnosti je i největším distributorem českých obilovin z Osevy na Ukrajině.

Program „Dostupné úvěry 5-7-9 %“ má usnadnit přístup malých a středních podniků k financování. V současnosti zúčastněné banky poskytly 21,8 tis. úvěrů v celkové výši 57,6 mld. UAH.

Ministerstvo agrární politiky a výživy Ukrajiny přijímá do 31. srpna žádosti o zvláštní rozpočtovou dotaci (grant) na chov krav. Je nevratná a poskytuje se příjemcům, kteří vlastní alespoň pět krav označených a evidovaných v souladu se zákonem. Od 1. července tohoto roku bude za každou krávu vyplaceno 5 000 UAH, ale ne více než 250 000 UAH.

V lednu až červenci 2021 bylo na Ukrajině vyprodukováno 8,64 mld. vajec, což je o 14,4 % méně než ve stejném období loňského roku.

Nedostatek profesionálních agronomů na Ukrajině každým rokem roste. Hlavními důvody jsou nízké mzdy, které nelákají mladé lidi, odliv migrujících pracovníků do zahraničí a nedostatek personální rezervy. Až 50 % uchazečů o zaměstnání v zemědělství jsou muži starší 45 let a pouze 11 % mladých agronomů je ve věku do 30 let. I přes riziko nedostatku zaměstnanců však zemědělské podniky se zvyšováním mezd nespěchají. 42 % zaměstnavatelů tak nabízí plat 15 až 17 tis. UAH, dalších 34 % je ochotno zaplatit od 17 do 36 tis. UAH a pouze 7 % zemědělských společností nabízí více než 37 tis. UAH.

Autor: Yegor Reshetnyk. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Evropa | Ukrajina | Zahraničí

Doporučujeme