Potenciál technologií na uskladnění energie v Salvadoru roste

Technologie na uskladnění energie by mohly urychlit vstup nekonvenční zdrojů energie, jakou je na příklad i solární energie.

Na rok 2020 jsou plánovány různé projekty týkající se energie z obnovitelných zdrojů: má vzniknout větrná elektrárna o výkonu 50 MW, solární elektrárna o výkonu 126 MW a bioplynová elektrárna o 1,55 MW. Větrné a sluneční zdroje energie jsou co se do produkce týče velmi nestálé, a proto si země uvědomuje, že musí zavést takové technologie, aby byla tato nejistota zmírněna.

Například jsou již požadovány energetické generátory, které uchovávají energii „pro horší časy“. Dále jsou nové projekty výstavby „zelených“ elektráren opatřeny bateriemi, které slouží ke stejné funkci. Takovým projektem je i Capella solar – nová sluneční elektrárna, kterou buduje francouzská společnost Neoen.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City
Zdroj: El Economista

• Teritorium: Salvador
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme