Salvador přidělí prostředky na zalesnění suchých oblastí

  • Země:
    SV – Salvador,
    MX – Mexiko
  • Datum zveřejnění: 06.05.2019

Celková investice bude v hodnotě 127,7 milionu dolarů. Zahrnuje dotaci jak ze státních fondů, tak ze Zeleného klimatického fondu, což je hlavní globální fond na financování akcí boje proti změně klimatu.
V poslední době organizace OSN pro výživu a zemědělství spolu se Světovým potravinovým programem (WFP) varovaly před potravinovou krizí v důsledku loňských extrémních klimatických událostí v suchých oblastech Střední Ameriky, kam patří východní Salvador. V loňském roce měla země 40 po sobě jdoucích dnů bez deště a v Salvadoru 90 % zemědělství závisí na dešti. Salvador je jednou ze zemí, které nejméně přispívají ke klimatickým změnám, ale je v první desítce zemí, kde se silně projevují dopady, to lze vidět právě na suchém koridoru. Malá země, která nevytváří emise, ale dopady jsou zde fatální.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City
Zdroj: El Economista

Pravidelné novinky e-mailem