Salvador přidělí prostředky na zalesnění suchých oblastí

Celková investice bude v hodnotě 127,7 milionu dolarů. Zahrnuje dotaci jak ze státních fondů, tak ze Zeleného klimatického fondu, což je hlavní globální fond na financování akcí boje proti změně klimatu.
V poslední době organizace OSN pro výživu a zemědělství spolu se Světovým potravinovým programem (WFP) varovaly před potravinovou krizí v důsledku loňských extrémních klimatických událostí v suchých oblastech Střední Ameriky, kam patří východní Salvador. V loňském roce měla země 40 po sobě jdoucích dnů bez deště a v Salvadoru 90 % zemědělství závisí na dešti. Salvador je jednou ze zemí, které nejméně přispívají ke klimatickým změnám, ale je v první desítce zemí, kde se silně projevují dopady, to lze vidět právě na suchém koridoru. Malá země, která nevytváří emise, ale dopady jsou zde fatální.

  • Země:
    SV – Salvador,
    MX – Mexiko
  • Datum zveřejnění: 06.05.2019

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City
Zdroj: El Economista

• Teritorium: Amerika | Mexiko | Salvador | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme