Salvador: touha po inovaci

Před Salvadorem, stejně jako před dalšími zeměmi, stojí obrovská výzva – digitální revoluce. Inovace nespočívá v pouhém zavedení průmyslu 4.0, ale sledování tendrů udržitelného rozvoje, rozvoji infrastruktury aj. Dle Ukazatele elektronického obchodu 2018 Salvador obsadil 96. pozici ze 151 světových ekonomik. Co se týče Ukazatele globální konkurenceschopnosti 4.0 za rok 2018, se umístil na 98. příčce. V případě Ukazatele světové inovace za stejný rok Salvador obsadil 104. pozici z celkových 126. Téměř polovina mladých lidí mezi 18 až 29 lety nedokončí středoškolské vzdělání a 17 % obyvatel nemá přístup k internetu.


  • Země: SV – Salvador, MX – Mexiko
  • Datum zveřejnění: 19.06.2019

Dle odborníků potřebuje Salvador strategický plán, který bude následovat aktuální trendy ve světě technologie a podnítí růst technologického sektoru a průmyslu. Dále musí podporovat technické studijní obory v závislosti na aktuálních světových trendech v oblasti průmyslu a modernizace infrastruktury. Na 1. až 5. července byl vyhlášen Innovation Week 2019, pět dní nabitých konferencemi, na nichž vystoupí lokální i zahraniční odborníci, budou organizovány různé prezentace firem ze světa technologie aj.  

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City
Zdroj: El Economista

Souborové přílohy

• Teritorium: Amerika | Mexiko | Salvador | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme