Salvador zahájí komerční zpravodajský systém

Ministerstvo hospodářství uvedlo, že nový nástroj usiluje o rozšíření národních výrobních kapacit a zvýšení nabídky salvadorských výrobků. Kromě toho umožní identifikovat široké tržní příležitosti na národní i mezinárodní úrovni. Tento systém obsahuje integrované a systematizované statistické údaje o tarifech národního a mezinárodního obchodu, podrobnosti o obchodních dohodách, studie a profily odvětví a trhů, informace o veletrzích, událostech a relevantní zprávy v globálním měřítku.
Rovněž představuje metodiku pro identifikaci konkurenčního potenciálu výrobků vyvážených Salvadorem, jakož i identifikaci potenciálu trhů. S tímto systémem, který je zaměřen na podnikatele, odbory a vývozce se očekává, že přispěje k hospodářskému růstu a vytvoření pracovních míst.
Ekonomika středoamerické země zaznamenala v roce 2018 růst hrubého domácího produktu o 2,5 %; v roce 2017 to bylo 2,3 %. K růstu přispěl dynamický růst stavebnictví, těžby nerostných surovin a služeb.


  • Země: SV – Salvador, MX – Mexiko
  • Datum zveřejnění: 18.05.2019

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City
Zdroj: El Economista

 

Souborové přílohy

• Teritorium: Amerika | Mexiko | Salvador | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme