Samotná letecká firma nemá šanci uspět v zahraničí bez podpory státu

Česko udělalo důležitý krok k prodeji ultralehkých letadel v Číně. Roz jíždí se také projekt partnerství Číny a EU v oblasti letectví, na němž se mohou podílet i české firmy. V Číně je pro ně každopádně důležitá podpora státu, podotýká Jan Fridrich, viceprezident Letecké amatérské asociace ČR.Jak byste zhodnotil aktuální stav spolupráce v letectví, zejména ve všeobecném letectví, kterým se zabýváte?
Po návštěvách prezidentů obou zemí v průběhu minulých dvou let a dalších návštěvách na úrovni premiéra či rezortních ministrů a náměstků jsme se v oblasti bilaterálních vztahů posunuli ve srovnání s dobou před třemi čtyřmi roky výrazně dopředu. Významnou roli sehrál také projekt ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR, který se cíleně zaměřil na budování vztahů s Úřadem civilního letectví Číny.

Dnes díky tomu nemáme problém hovořit se zodpovědnými pracovníky tohoto úřadu a přímá praktická spolupráce se na dané úrovni rychle rozvíjí. Je podepsána dohoda o validaci typových certifikátů ultralehkých letadel, což je první krok na cestě k reálnému prodeji českých ultralightů v Číně, jednáme také o uznávání UL pilotních průkazů. Samozřejmě že je před námi ještě spousta práce, ale pomalými krůčky otvíráme další a další možnosti spolupráce.

V čem konkrétně pomáhají příslušné české rezorty v přístupu na trh a jak důležitá je podpora státu?
Domnívám se, že jeho podpora je naprosto zásadní. Čínské orgány zodpovědné za letectví jsou státní a ty preferují jednání se státem. Samotná firma nemá šanci bez podpory státu uspět. Z mého pohledu se v Číně daří přímo ukázková spolupráce českého státu reprezentovaného zejména velvyslanectvím v Pekingu, zástupci agentury CzechTrade, Ministerstva dopravy ČR, českými výrobci, naší asociací, Asociací leteckých výrobců a Čínsko- českým leteckým spolkem. Za ty čtyři roky jsme si již vytvořili takové osobní vazby, že nerozlišujeme, kdo z kterého rezortu pochází, ale jako celek reprezentujeme zájmy ČR. To je z mého pohledu nejcennější.

Čím může Česká republika přispět Číně v legislativní oblasti? Je možné, aby zkušenosti tak malého státu byly přínosné pro čínskou stranu?
Myslím si, že právě v oblasti všeobecného letectví může Česká republika nabídnout Číně nejvíce. Před 27 lety bylo všeobecné letectví v Česku ve velmi podobné situaci, jako je v Číně všeobecné letectví dnes. Přestože si to spousta lidí neuvědomuje, prošla Česká republika v uplynulém období v oblasti letectví úspěšnou transformací a dnes v oblasti všeobecného letectví patříme ke světové špičce. To jsou zkušenosti, které mnoho zemí na světě nemá. Troufám si říci, že naše zkušenosti jsou v této oblasti jedinečné a jsme ochotni se o ně podělit.

Čína na jaře tohoto roku publikovala nový plán pro rozvoj všeobecného letectví. Jak konkrétně se mohou české firmy zapojit?
Nový plán pro rozvoj všeobecného letectví dále uvolňuje prostor pro podnikání v oblasti všeobecného letectví, české firmy mohou v duchu programu A-Z řešení nabídnout své zkušenosti v oblasti infrastruktury pro řízení letového provozu, vybavení letišť, výcviku pilotů či transferu technologií.

Na jaře byl také spuštěn projekt APP (Aviation Partnership Project), tedy projekt v oblasti letectví mezi EU a Čínou. Jak je do něj zapojena Česká republika? Je prostor pro účast českých firem?
Česká republika se projektu účastní již od samého počátku, protože jsme se podíleli na přípravné fázi již od poloviny roku 2013. Jeho tvorba a schvalování trvaly více než dva roky. Iniciační fáze APP proběhla v únoru letošního roku. Zúčastnil jsem se jí jako expert na všeobecné letectví a pomáhal jsem definovat cíle pro tuto oblast.

V prosinci by měla v Pekingu proběhnout konference o všeobecném letectví, na jejíž přípravě se Česká republika bude podílet. V rámci jednotlivých aktivit je určitě prostor pro účast českých firem, ale musejí pečlivě sledovat jednotlivé výzvy APP tak, aby své odborníky mohly do jednotlivých aktivit vyslat. Konkurence je i mezi evropskými výrobci značná, ale prostor pro české firmy určitě je.

Čínou se zabýváte již více než čtyři roky. Co byste po svých zkušenostech s čínským leteckým trhem doporučil českým firmám při jednání s partnery?
V první řadě bych jim doporučil trpělivost a vytrvalost. Základní podmínkou úspěchu v Číně je nalezení dobrého partnera. A to zvláště v oblasti letectví není nic jednoduchého. Přestože se, doufejme, blýská na lepší časy. Například dochází k dlouho slibovanému otevření spodního vzdušného prostoru. Jde každopádně o běh na dlouhou trať a viditelné výsledky se dostaví spíše v řádu let, nikoli měsíců.

To by si měl každý zájemce uvědomit spolu s faktem, že letectví je svázáno řadou předpisů a dohod na úrovni, která je mnohdy pro firmy z jejich pozice neovlivnitelná. Proto všem doporučuji, aby se včas informovali o již získaných zkušenostech v oblasti letectví – jak na Velvyslanectví ČR v Pekingu, u zástupců agentury CzechTrade nebo u Letecké amatérské asociace ČR.

Převzato z časopisu E15 Český export, přílohy deníku E15 a týdeníku Euro, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a agenturou CzechTrade. Autor článku: Klára Jurčová, zástupkyně velvyslance, Velvyslanectví ČR v ČLR, foto: LAA ČR.

• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme