Šanghaj chce nalákat nové společnosti, investice a posílit výzkum a inovaci

Šanghaj nedávno oznámila soubor 24 opatření na podporu investic, včetně maximální odměny 100 milionů CNY (14,54 milionu USD) za významné investiční projekty, které mají do města přilákat nové společnosti.

Jedním z nejzajímavějších opatření je poskytování pobídek pro špičkové průmyslové projekty s maximální podporou až 100 milionů CNY, která bude poskytnuta při realizaci projektu. Město navíc poskytne dotaci až 10 milionů CNY na nákup nebo pronájem nemovitostí pro založení centrály firmy.

Ilustrační fotografie

Šanghajská vláda se také zavazuje využít výhody přítomnosti řady finančních institucí, integrovat a využívat různé průmyslové investiční fondy v celkovém rozsahu 100 miliard CNY. To zpřístupní investiční a finanční kanály pro průmyslová odvětví a umožní investicím přilákat projekty.

S cílem přilákat investice do klíčových průmyslových odvětví, vědy a výzkumu, se nová opatření také zaměřují na poskytování finanční podpory vysoce kvalitním projektům ve třech hlavních průmyslových odvětvích: integrovaných obvodech, biomedicíně a umělé inteligenci.

ExportMag.cz: Čipy a jízdní kola. V čem ještě exceluje malý velký Tchaj-wan?

V sektoru integrovaných obvodů bude kladen důraz na přilákání investic do klíčových článků řetězců. Velkým projektům bude poskytnuta podpora až do výše 100 milionů CNY.

V oblasti biomedicíny budou vysoce kvalitní společnosti podporovány v zakládání různých typů centrál, výzkumných a vývojových center či výrobních základen v Šanghaji. Podpora až 30 milionů CNY bude poskytnuta inovativním farmaceutickým projektům a projektům zaměřeným na výzkum a vývoj lékařského vybavení.

V oblasti umělé inteligence bude vynaloženo úsilí na urychlení přilákání projektů v oblastech inteligentních čipů, základních algoritmů, operačních systémů a dalších a na urychlení jejich implementace. Klíčovým technologickým projektům umělé inteligence bude poskytnuta podpora až 20 milionů CNY.

Zároveň Šanghaj také zveřejnila následující pobídky ke zrychlení investic ve čtyřech nově vznikajících oblastech: inteligentní terminály, zelené nízkouhlíkové technologie, digitální ekonomika a metaverse.

  • Inteligentní terminály: zaměřeno na vysoce kvalitní projekty nových energetických a inteligentních vozidel, inteligentních robotů a inteligentního oblečení. Klíčovým investičním projektům bude poskytnuta podpora až do výše 30 milionů CNY.
  • Zelené nízkouhlíkové technologie: zaměřeno na vysoce kvalitní projekty čisté energie, nízkouhlíkové suroviny a funkční materiály. Demonstrační projekty budou podpořeny částkou až 50 milionů CNY.
  • Digitální ekonomika: zaměřeno na velkokapacitní projekty digitálních průmyslových klastrů. Demonstrační benchmark projekty obdrží až 8 milionů RMB.
  • Metaverse: urychlení zavádění klíčových projektů trojrozměrné grafiky, obrazového enginu a digitálního modelování. Klíčové inovativní projekty obdrží podporu až 20 milionů CNY.
Ilustrační fotografie

Přilákání zahraničních investic pro inovativní společnosti, výzkumná a vývojová centra je pro Čínu zásadní strategií pro modernizaci její průmyslové struktury a posílení synergií mezi domácími a mezinárodními trhy a zdroji. Představuje také rozhodující součást vládní strategie pro efektivnější čerpání globálních zdrojů na svém trhu a k umožnění hlubší integrace do mezinárodního inovačního řetězce.

Podpora firem a snahy o posílení spolupráce v oblasti vědy výzkumu a inovací ze strany šanghajské vlády nabízejí příležitosti i pro české firmy. Výraznou podporu mohou získat především firmy působící v preferovaných odvětvích, v některých případech je možné získat podporu a preferenční podmínky od subjektů na celé řadě úrovní, od té centrální, přes provinční, městskou až po podporu ze strany vedení místního distriktu, či průmyslové zóny. Českým firmám nicméně současně doporučujeme postupovat obezřetně a věnovat dostatečnou pozornost ochranně svých technologií a duševního vlastnictví.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Šanghaji (Čína). Autor: Lukáš Svatek, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme