Šanghaj usiluje o zlepšení podmínek pro zahraniční investory, slibuje rovný přístup

Vláda Šanghaje i provincií Če-ťiang, Ťiang-su a An-chuej přijímá řadu kroků ve snaze obnovit pověst oblasti delty řeky Jang-c’-ťiang jako ideální lokality pro směřování investic a zahraničního kapitálu.

Vládní plán poskytuje zahraničním firmám informace pro jejich podnikání v Číně. Město Šanghaj tvoří jádro oblasti delty řeky Jang-c’-ťiang, jednoho z nejvýznamnějších ekonomických a finančních center v Číně.

Ilustrační fotografie

Šanghaj lze bezesporu považovat za nejvíce kosmopolitní město Číny, kde se soustředí značná část zahraničních pracovníků a firem. I zde je ale nyní patrné skomírající tempo růstu zahraničních investic reflektující snížení zájmu o Čínu jako investiční destinaci.

Vláda Šanghaje i provincií Če-ťiang, Ťiang-su a An-chuej tomuto trendu věnuje velkou pozornost a přijímá řadu kroků k jeho zvrácení ve snaze obnovit pověst oblasti jako ideální lokality pro směřování investic a zahraničního kapitálu. Nové kroky vychází z nedávného stanoviska Státní rady k „další optimalizaci prostředí pro zahraniční investice, zlepšení práce v oblasti podpory investic a navýšení intenzity lákání zahraničních investic“, jehož text lze nalézt na webu v čínském jazyce.

ExportMag.cz: Čipy a jízdní kola. V čem ještě exceluje malý velký Tchaj-wan?

Formy podpory investic

Politika místních vlád se bude v oblasti podpory zahraničních investic soustředit zejména na zvýšení úrovně a kvality využití zahraničních investic, zajištění rovnějšího zacházení pro podniky se zahraničními investicemi, posilování ochrany podniků se zahraničními investicemi, usnadnění obchodních operací, či navyšování finanční a daňové podpory. Níže jsou vybrané body plánu, které si zaslouží zvýšenou pozornost:

 • Zintenzivnit úsilí o přilákání zahraničních investic do klíčových odvětví.
 • Urychlit realizaci zahraničních investičních projektů v biofarmaceutickém sektoru, povzbudit podniky se zahraničními investicemi, aby v Číně dle zákona prováděly klinické zkoušky léků pro buněčnou a genovou terapii, a optimalizovat proces registrace výrobních léků, které byly převedeny ze zámoří do Číny.
 • Zabezpečit podnikům se zahraniční investicí účast na vládních zakázkách v souladu se zákonem. Urychleně zavést příslušná opatření k dalšímu objasnění konkrétních norem pro „vyrobeno v Číně“.
 • Provádět zvláštní kontroly s cílem zajistit rovné podmínky pro účast podniků se zahraniční investicí na veřejných zakázkách, v souladu se zákonem vyšetřovat a řešit nezákonné a neregulérní jednání rozdílného zacházení vůči podnikům se zahraniční investicí.
 • Zajistit, aby se podnikům se zahraniční investicí dostávalo stejné podpory. Nevylučovat ani nediskriminovat podniky se zahraniční investicí a jejich produkty a služby pod záminkou omezování používání zahraničních značek, pokud neexistují jasná ustanovení v zákonech a předpisech nebo obavy související s národní bezpečností.
 • Zlepšit mechanismus ochrany práv a zájmů podniků se zahraniční investicí. Zejména rázně zasahovat proti zlovolným operacím, které porušují legitimní práva a zájmy podniků se zahraniční investicí prostřednictvím zveřejňování a šíření nepravdivých a neoprávněných informací online, vyšetřovat příslušné odpovědné organizace a jednotlivce a jednat s nimi přísně v souladu se zákonem.
 • Posílit administrativní ochranu práv duševního vlastnictví. Zlepšit správní systém rozhodování ve sporech o porušení patentů.
 • Optimalizovat zásady pro pobyt zahraničních zaměstnanců podniků se zahraniční investicí. Poskytovat kvalifikovaným podnikům se zahraniční investicí možnost, aby požádaly o trvalý pobyt pro zahraniční zaměstnance z vyššího managementu a technického personálu.
 • Koordinovat a optimalizovat kontroly u podniků se zahraniční investicí a dále snížit podíl a četnost kontrol u podniků se zahraniční investicí s nízkým úvěrovým rizikem.
 • Posílit financování na podporu zahraničních investic, zvýšit podporu projektům s přelomovým významem.
 • Podporovat podniky se zahraničními investicemi, aby reinvestovaly na domácím trhu. Implementovat zásady dočasného odpuštění daně z příjmu ze zisků reinvestovaných v Číně zahraničními investory.
 • Implementovat příslušná daňová zvýhodnění pro podniky se zahraničními investicemi. Vést a pomáhat cizincům využívat preferenční politiky osvobození od daní pro dotace na bydlení, poplatky za jazyková školení, školné pro děti atd. v souladu s příslušnými národními předpisy.

České firmy by výše zmíněným bodům měly věnovat pozornost. Realizace vytyčených cílů by mohla mít pozitivní dopady na jejich působení a investice v Číně. Současně se také přinejmenším jedná o cenné informace o tom, jakých podmínek se mohou na místním trhu dožadovat, pokud by jim nebyly poskytovány automaticky.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Šanghaji (Čína). Autor: Lukáš Svatek, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Investice

Doporučujeme