SAR Hongkong – vývoj hospodářství a bilaterálních obchodně-ekonomických vztahů za 2. pololetí 2018

Ekonomika Hongkongu za první tři čtvrtletí roku 2018 rostla o více než 3 %, vláda předpokládá růst i po zbytek roku. Rostoucí tendenci má také zahraniční obchod. Vláda investuje do výzkumu, vývoje, inovací a technologií. Očekává se, že výdaje na výzkum a vývoj se během pěti let od roku 2017 zdvojnásobí.Vývoj hospodářství Hongkongu

Vládní předpověď hospodářského vývoje Hongkongu za celý rok 2018 předpokládá růst HDP o 3,2 % a nárůst inflace na 2,4 %. Zatím se ekonomika Hongkongu vyvíjí podle předpovědí a za prvních 9 měsíců roku HDP zaznamenal přírůstek o 3,7 %, inflace dosáhla 2,3 % a nezaměstnanost zůstává na 2,8 %. Přírůstky HDP mají v jednotlivých kvartálech tohoto roku sestupnou tendenci.

Nejvyšší růst ekonomiky byl dosažen v 1. kvartále s hodnotou 4,6 %, ve druhém kvartále došlo k růstu o 3,5 %, zatímco 3. kvartál zaznamenal nejnižší přírůstek o 2,9 % HDP. Jedním z důvodů je probíhající obchodní válka mezi USA a Čínou, kdy velká část obchodu mezi oběma zeměmi probíhá přes Hongkong. Související pokles obchodního toku má za následek i snížení objemu jak logistických tak i další s obchodem spojených služeb.

Výsledky zahraničního obchodu za leden–říjen 2018 mají rovněž rostoucí tendenci. Celkový obchodní obrat se zbožím se zvýšil o 10,5 %, jenom export vzrostl o 9,8 % a dovoz dokonce o 11,1 %, což mělo za následek zápornou obchodní bilanci. V hodnotovém vyjádření obchodní obrat se zbožím dosáhl úctyhodné částky 945,9 mld. USD, celkový export měl hodnotu 443,1 mld. USD, z toho domácí vývoz 4,9 mld. USD a reexport 438,2 mld. USD, zatímco dovoz se vyšplhal na 502,8 mld. USD. Výsledná obchodní bilance dosáhla deficitu v hodnotě -59,8 mld. USD. Za prvních 9 měsíců export služeb dosáhl objemu 84,8 mld. USD a dovoz jen 59,9 mld. USD, takže výsledná kladná bilance v hodnotě 24,9 mld. USD pomohla zmírnit deficit z obchodu se zbožím.

Teritoriální orientaci zahraničního obchodu se zbožím na kontinentální Čínu dokazují údaje za rok 2017, kdy 58 % reexportů pocházelo z Číny a 54 % reexportů směrovalo do Číny. Stejně tak i v exportu služeb je na první příčce Čína s 40 % a na druhém místě USA se 14 % z celkového exportu služeb v roce 2016. Z komoditního hlediska 66 % exportu tvořily elektronické výrobky (údaje za rok 2017).

V polovině roku 2018 vláda snížila běžnou korporátní daň z 16,5 % na 8,25 % u firem se ziskem do 2 mil. hongkongských dolarů/HKD (zhruba 5,8 mil. CZK). Cílem opatření je podpořit start-upy a malé a střední podniky.

Místní vláda nic neponechává náhodě a do výzkumu, vývoje, inovací a technologií včetně výchovy nových talentů investuje značné částky a dotváří již existující velmi dobrou materiální i institucionální infrastrukturu pro rozvoj technologií a vybraných oborů. Výdaje na výzkum a vývoj se během pěti let od roku 2017 zdvojnásobí na 1,6 % HDP; jen v roce 2016 činily 20 mld. HKD/58 mld. CZK, ale v rozpočtu pro finanční rok 2018–2019 už byla na inovace a technologie vyčleněna částka 50 mld. HKD/146 mld. CZK.

Pětina této sumy půjde do Inovačního a technologického fondu a stejná částka je vyčleněna na vznik výzkumných klastrů pro zdravotnické technologie, umělou inteligenci a robotiku. Oba klastry jsou základem nové vládní iniciativy s názvem InnoHK, jejímž cílem je vytvořit z Hongkongu globální centrum spolupráce ve výzkumu. To odpovídá i záměru Pekingu udělat z této zvláštní administrativní oblasti centrum pro rozvoj mezinárodní spolupráce v inovacích a nových technologiích a pro styk se zahraničím pro celou Čínu.

Inovační a technologický fond zahrnuje dvě desítky programů a schémat na podporu výzkumu a vývoje včetně aplikovaného výzkumu, start-upů, aktivit univerzit, zavádění technologií, poskytování stipendií. Programů se mohou zúčastnit i zahraniční/české subjekty za předpokladu registrace podnikání v Hongkongu, což není složitý proces.

Další prostředky podpoří Cyberport – středisko pro start-upy a finanční technologie a celých 40 % financí určených na inovace a technologie bylo rezervováno na první fázi výstavby nového Hong Kong – Shenzhen inovačního a technologického parku v Lok Ma Chau Loop na hranici s kontinentální Čínou. Jedná se o projekt, který bude dokončen jako společná investice Hongkongu a Pekingu v roce 2021 a rozsahem bude čtyřnásobný oproti současnému vědecko-technologickému parku v městské části Shatin.

Inovace a technologie jsou prioritou místní vlády. To dokládá v říjnu 2018 zveřejněné vládní prohlášení pro rok 2019 s dislokaci dodatečných 20 mld. HKD (58 mld. CZK) do nadačního fondu pro výzkum a 4 mld. HKD (11,6 mld. CZK) na re-industrializaci směrem k „smart production“ a k využívání pokrokovým technologií.

V posledním období se perspektiva hospodářské spolupráce v regionu umocnila dvěma iniciativami čínské vlády, které mají až globální přesah. Jedná se o propojení ekonomické oblasti „Greater Bay Area“, která zahrnuje Hongkong, Macao a přilehlou čínskou provincii Guangdong. K rozvoji ekonomických vazeb v oblasti napomůže dne 24. října 2018 otevřený nejdelší most na světě spojující Hongkong s Macaem a čínským městem Zhuhai nebo zahájení provozu rychlovlaku z Hongkongu do Kantonu ve stejném měsíci. Hongkong k rozvoji projektu přispívá svojí technologickou a výzkumně-vývojovou kapacitou a systémem podpory inovativních procesů.

Další iniciativou je Nová hedvábná stezka (Belt & Road), která spojuje Čínu s Evropou po souši přes Střední Asii a po moři přes Hongkong a Suez. Hongkong má v iniciativě význam nejen logistický, ale zejména jeho postavení finančního a bankovního centra má být katalyzátorem pro zapojení firem z různých koutů světa.

Dne 26. listopadu 2018 proběhla v sídle WTO v Ženevě pravidelná prověrka obchodního režimu Hongkongu. Příští prověrka se uskuteční podle nové metodiky až za 5 roků.

Firemní report

V průběhu 2. pololetí i celého roku 2018 generální konzulát nezaznamenal zahájení činnosti žádné nové české firmy v Hongkongu. Mezi nejdůležitější české firmy registrované v teritoriu patří pobočky sklářských firem Lasvit, Preciosa a San Souci. V průběhu 2. pololetí 2018 měly zájem o pronikání na místní trh zejména firmy z oblasti potravinářského průmyslu, ICT a oblasti ochrany životního prostředí, viz aktivity na podporu českých firem v další části zprávy.

V průběhu rok 2018 pokračovaly se zvýšenou měrou žádosti českých firem o prověření subjektů z Hongkongu a žádosti o součinnost při podezření na podvodné chování firem z teritoria. To byl i případ z listopadu 2018, kdy český subjekt oznámil hackerský útok na jeho komunikaci s čínským dodavatelem a přesměrování částky 31 tis. USD na účet v Hongkongu.

GK Hongkong ihned instruoval český subjekt, jak oznámit případ místní policii (návod je zveřejněný na webstránce konzulátu od března 2018) a dále do řešení zapojil útvar kriminální policie v Hongkongu a mezibankovní komisi pro řešení podvodů. S členy obou útvarů ekonomický diplomat navázal spolupráci během podnikatelské mise v oblasti kybernetické bezpečnosti v listopadu 2017. Výsledkem je bezprecedentní úspěch a během 4 dní navrácení přesměrované částky z Hongkongu na účet českého subjektu v Praze.

Aktivity na podporu českých firem v 2. pololetí 2018

Projekty ekonomické diplomacie

Podnikatelská mise do Hongkongu v oblasti Smart City ve dnech 12.–14. listopadu 2018

Misi tvořilo sedm odborníků ze čtyř českých institucí a partnerem jim byly čtyři desítky místních specialistů ze dvaceti firem a institucí. Státní sféru reprezentovali zástupci Technologické agentury ČR a Vysokého učení technického v Brně a privátní sektor ředitelé firem Silvaplana SE a HIGH TECH PARK a.s. Praha.

Třídenní program zahrnoval osm seminářů a kulatých stolů s hospodářskou komorou, s úřadem Drainage Services Department, s Radou pro rozvoj obchodu, s Hong Kong Internet of Things Alliance, agenturou InvestHK a s konzorciem pro Smart City. Z vládních institucí bylo setkání s úřadem pro informatiku a oblast Smart City a jednání na Komisi pro inovace a technologie s komisařkou paní Annie Choi. Poslední část programu probíhala v Hong Kong Science and Technology Park.

Poté podnikatelská mise pokračovala do sousedního Shenzenu na technologický veletrh HiTech China Fair 2018. Mezi nejdůležitější výstupy patří rozhovory o spolupráci v oblasti IoT při péči o stárnoucí populaci, jednání o využití českých protipovodňových bariér, zájem Smart City Consortium uzavřít memorandum o spolupráci s VUT Brno i technologickým parkem z Prahy a jednání s Komisí pro inovace a technologie o programu mezinárodní spolupráce Delta.

Festival českého piva a vína v hotelu Renaissance Harbour View dne 17. srpna 2018

Festival proběhl za účasti zástupců 10 českých výrobců piva, vína a lihovin. Pozitivní odezvu dokládá přítomnost stovky místních odborníků z řad dovozců, distributorů či nákupčích. V úvodu festivalu vystoupili s krátkým proslovem generální konzul Jan Juchelka s náměstkyní ministra zemědělství Vierou Šedivou. Poté viceprezidentka Českého svazu vinařů Liana Hrabálková představila česká a moravská vína. Vlastní ochutnávka českých produktů probíhala v režii českých firem za doprovodu dua českých muzikantů pod vedením Václava Marka.

Festival se uskutečnil jako podpůrná akce k oficiální české účasti na mezinárodním potravinářském veletrhu FoodExpo 2018, kterou pořádalo Ministerstvo zemědělství ČR. Osobně se zúčastnili zástupci firem BlueTouch, Budějovický Budvar, Marlenka International, PMS Přerov, Royal Czech Beer, Rudolf Jelínek a Vinařství Ludwig. Další firmy zastupovali místní distributoři: Pivovary Lobkowicz Group, Karlovarská Becherovka, Pilsner Urquell a Kozel. Následující firmy byly představeny formou katalogové a výrobkové prezentace: pivo Fat Cat, nápojové sady Halama Glass, kondenzované mléko z Mlékárny Hlinsko a cereálie firem EMCO a Semix Pluso.

V 1. pololetí 2018 proběhly 2 projekty ekonomické diplomacie: incomingová mise do ČR v oblasti kybernetické bezpečnosti (12.–16. března 2018) a prezentace českých dodavatelů zdravotnické techniky na veletrhu v Hongkongu spojená se seminářem (7.–9. května 2018).

Ostatní aktivity na podporu českých firem

Veletrh ECO Expo ve dnech 25.–28. října 2018

Na českém stánku, poskytnutém konzulátu zdarma organizátory veletrhu, se představila firmu Smart Heating Technology, která jako jediná reagovala na široce publikovanou výzvu k účasti. Firma prezentovala jednotky pro přežití při živelných událostech a zařízení na energetické využívání biomasy. Dále byly představeny katalogy vybraných českých firem a agentur.

Koktejl na podporu českých vinařů dne 9. listopadu 2018

Generální konzulát ČR zorganizoval na podporu českých vystavovatelů na mezinárodním veletrhu Wine & Spirits v rezidenci generálního konzula koktejl za účasti tří desítek zástupců českých firem a jejich hongkongských partnerů včetně vedení Hong Kong Wine and Spirits Association. Z českých firem byli přítomni zástupci Vinařství Ludwig, Víno J. Stávek, firmy Bluetouch, Rajzl Export Import a Trebitsch Holding.

Informační stánek na veletrhu SmartBiz ve dnech 5.–7. prosince 2018

Na stánku se představily dvě české firmy: Smart Heating Technology s technologií na ekologické využívání biomasy a s obydlím Smart Cabin pro případ mimořádných přírodních událostí a firma Angee s inteligentním zařízením na ochranu bytu před vniknutím a poškozením.

Vzájemná výměna zboží mezi ČR a Hongkongem (v mil. Kč)

Rok

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

2012

7 906

2 063

9 970

5 843

2013

7 793

3 279

11 071

4 514

2014

7 544

3 980

11 524

3 565

2015

7 907

4 341

12 248

3 566

2016

6 844

4 105

10 949

2 739

2017

8 083

2 973

11 056

5 110

1–10/2018

7 069

2 257

9 326

4 812

Zdroj: ČSÚ ČR

Hlavní položky českého vývozu za období leden–říjen 2018: kondenzátory, integrované obvody, telefonní přístroje a jejich části, skleněné výrobky, transformátory a měniče, zařízení k ochraně el. obvodů, stroje pro automatické zpracování dat, optické přístroje, hračky a stavebnice, el. vodiče.

Hlavní položky českého dovozu za období leden–říjen 2018: elektrické motory a generátory, telefonní přístroje, integrované obvody, stroje pro automatické zpracování dat, optické přístroje, transformátory, šperky, hodinky, formy na plasty a kaučuk, nábytek a kaučuk.

Podobnost komoditní struktury ve vývozu i dovozu naznačuje existenci globálních dodavatelských řetězců, které realizují zejména nadnárodní firmy působící v obou teritoriích.

Vztahy Hongkong – EU

V pořadí již 12. strukturovaný dialog mezi EU a Hongkongem se uskutečnil dne 7. prosince 2018 v Bruselu. Bylo zdůrazněno, že EU je druhým největším obchodním partnerem Hongkongu po kontinentální Číně a naopak Hongkong je 17. největším partnerem v obchodu se zbožím a klíčovým partnerem v obchodu se službami pro EU. EU je 3. největším investorem v Hongkongu a Hongkong je na 2. místě mezi asijskými investory hned za Japonskem (podle údajů za rok 2016).

Zhruba 2200 firem z EU podniká v Hongkongu a polovina z nich využívá teritorium jako regionální centrálu. Kromě jiného byla během strukturovaného dialogu projednána témata jako cirkulární ekonomika nebo věda, výzkum a inovace. Na okraj strukturovaného dialogu proběhla technická jednání k finančním službám.

V roce 2017 vzájemná obchodní výměna EU s Hongkongem dosáhla podle evropských statistik objemu 48,0 mld. EU, což je zhruba pokles o 10 % oproti roku 2016. Vývoz dosáhl objemu 36,8 mld. EUR (nárůst o 4,9%), ale u dovozu došlo k rapidnímu propadu o 38,5% na 11,2 mld. EUR. V exportu byl Hongkong na 13. místě a v dovozu na 32. místě na seznamu obchodních partnerů EU.

Podle hongkongských statistik vývoz z EU do Hongkongu za leden až září 2018 dosáhl objemu 18,5 mld. EUR (přírůstek o 12,6 %), zatímco dovoz do EU z Hongkongu objemu 19,4 mld. EUR (přírůstek o 10,2 %) a celkový obrat objemu 37,9 mld. EUR při mírném obchodním přebytku ve prospěch Hongkongu.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Hongkongu (Čína).

Doporučujeme