SAR Macao – vývoj hospodářství a bilaterálních obchodně-ekonomických vztahů v roce 2018

Ekonomika Macaa zaznamenala v prvních třech čtvrtletích roku 2018 přírůstek, avšak růst měl sestupnou tendenci. Hospodářství je závislé zejména na příjmech z herního průmyslu, jehož dominantní postavení se vláda snaží omezit diverzifikací ekonomiky. Článek se věnuje i zahraničnímu obchodu Macaa, včetně obchodu s ČR.Vývoj hospodářství v SAR Macao v roce 2018

Za první tři čtvrtletí roku 2018 zaznamenala místní ekonomika přírůstek 5,6 %, ovšem trajektorie růstu má sestupnou tendenci, což dokládají údaje o přírůstku HDP po jednotlivých kvartálech: 9 %, 6 % a ve 3. čtvrtletí už jen 1,6 %. Domácí poptávka za stejné období poklesla o 0,9 % a zahraniční poptávka vzrostla o 11 %.

Růst hospodářství je závislý především na příjmech z herního průmyslu, které za leden až září 2018 vzrostly o 17 % ve srovnání se stejným obdobím minulého roku a dosáhly objemu 225 mld. MOP, zatímco celý HDP činil 321 mld. MOP (pozn.: 1 MOP – Macanese Patace je zhruba 2,8 CZK). Nezaměstnanost se na konci října 2018 mírně snížila na hodnotu 1,8 %, zatímco inflace vzrostla na 3,25 %.

Vývoj hospodářství odráží informace o investicích, které se po jednotlivých kvartálech stále propadaly. V 1. kvartálu to bylo -1,9 % oproti stejnému období minulému roku, ve 2. kv. již -11,9 % a ve 3. kv. dokonce -20,1 %, kdy privátní investice zaznamenaly propad o -17,8 % a státní dokonce o -32,7 % v důsledku snížení objemu veřejných staveb téměř o polovinu v souvislosti s dokončením infrastrukturálních staveb jako je nadzemní kolejová dopravní páteř nebo silniční síť.

Celkový dovoz za leden až září 2018 dosáhl objemu 65,8 mld. MOP (růst o 21,5 % oproti minulému roku) a dovoz objemu 9,1 mld. MOP při záporném saldu zahraničního obchodu -56,7 mld. MOP. V dovozu je na prvním místě Čína (34 % z celkového dovozu), na druhém místě státy EU (25 %) a na třetím Hongkong (8 %).

Ve vývozu má prvenství Hongkong (62 %), druhá Čína (17 %) a třetí USA (1 %). Mezi nejdůležitější vývozní položky patří: stroje a zařízení, hodinky, textil a oděvy, elektronické komponenty, diamanty a šperky. V dovozu jsou na prvním místě potraviny a nápoje a následují šperky ze zlata, palivo, oděvy a obuv, hodinky, mobilní telefony, kabelky a peněženky.

Fiskální pozice země je i v roce 2018 stabilní a opět s vysokými rezervami. Země nemá žádný dluh a devizové rezervy činily na konci září 154,8 mld. MOP, což je pro zemi s 663 tisíci obyvatel vč. 186 tis. zahraničních pracovníků výjimečný údaj. Platební bilance za rok 2017 dosáhla kladné bilance 1,5 mld. MOP (o rok dříve dokonce 3,5 mld. MOP), stejně jako finanční účet 113,0 mld. MOP.

Záporné saldo měla obchodní bilance se zbožím ve výši -78,7 mld. MOP, kterou eliminovalo kladné saldo obchodu se službami v hodnotě 270,0 mld. MOP, takže výsledná bilance běžného účtu měla kladné saldo 134,5 mld. MOP. Čistý příliv zahraničních investic v roce 2017 poklesl o 20 % na 3 mld. MOP. Důvodem byly omezené nové investice a výplata dividend zahraničním investorům v herním sektoru. Na konci roku 2017 činily kumulované přímé zahraniční investice v zemi 227 mld. MOP, tedy za uplynulý rok pokles o 7,3 %.

Dlouhodobým cílem vlády je diverzifikace hospodářství a snížení dominance herního průmyslu a posílení sektoru výstavnictví, kongresové turistiky, turistického ruchu, kreativního průmyslu, finančních a obchodních služeb. K tomu má dopomoci zapojení země do iniciativy Greater Bay Area a v říjnu otevřený nejdelší most na světě spojující Hongkong, Macao a Zhuhai.

Vzájemná výměna zboží ČR – Macao

Vzájemná výměna zboží za období leden–říjen 2018 dosáhla objemu 128,4 mil. CZK (127. místo na světě v českém zahraničním obchodě), vývoz činil 114,8 mil. CZK (117. místo) a dovoz 13,6 mil. CZK (138. místo). Kladná bilance zahraničního obchodu činila 101,2 mil. CZK.

Zhruba 61 % českého vývozu tvoří skupina zboží č. 7 podle SITC „Stroje a dopravní prostředky“, 19 % skupina zboží č. 8 „Průmyslové spotřební zboží“ a po 10 % tržní výrobky tříděné podle materiálu a chemikálie. Z konkrétních komodit je možno uvést elektrická zařízení a svítidla. Tyto dodávky souvisí zejména s vybavením hotelů a kasin. V českém dovozu 82 % tvoří rovněž zboží skupiny č. 8 a z komodit je možno jmenovat zejména oděvy, prádlo a obuv.

Firemní report

Mezi nejznámější české firmy dodávající do teritoria patří výrobci svítidel Preciosa a Lasvit nebo firma Petrof se svými pianiny. Rovněž čeští výrobci herních automatů jsou na místním trhu aktivní.

V roce 2018 generální konzulát připravil dvě účasti na veletrzích v SAR Macao:

Česká účast na ekologickém veletrhu MIECF 12.–14. dubna 2018

Česká expozice na 11. ročníku Macao International Environmental Co-operation Forum & Exhibition zahrnovala tři informační stánky v rámci pavilonu EU. Fyzicky byli přítomni zástupci Generálního konzulátu v Hongkongu a firem BAC Group a United Green Power Praha.

V rámci stánku konzulátu se představila firma Silvaplana SE, která dodává protipovodňové bariéry, a katalogově další čtyři firmy. Společnost GEOtest Brno zajišťující poradenství v celém spektru ekologických aktivit zastoupila firma United Green Power, která dodává ekologické čisticí prostředky. Na dalším informačním stánku firma BAC Group prezentovala ekologické odmašťovače pro průmysl a výrobky ABITEC s.r.o., konkrétně bioenzymické přípravky na stabilizaci podmínek vody pro chov ryb a mobilní čističky vody firmy envi-pur.

Veletrh Macao International Trade and Investment Fair 18.–20. října 2018

Generální konzulát zajistil informační stánek na veletrhu, který se soustředil na hospodářskou spolupráci s Greater Bay Area zahrnující Hongkong, Macao a provincii Guangdong. Český stánek představil aktivity státní agentury CzechInvest a dále prezentoval katalogy českých firem z oblasti životního prostředí a potravinářského průmyslu (Gumotex, Silvaplana, Contechin, Czech Water Aliance, Smart Heating Technology, Transroll).

Bilaterální obchodní vztahy EU–Macao

Stejně jako v předchozím roce je EU i v roce 2018 na druhém místě v dovozu zboží do SAR Macao s podílem zhruba 25 % na celkovém dovozu; na prvním místě je kontinentální Čína. Naopak vývoz z Macaa hraje ve statistikách EU marginální úlohu. Podle macajských statistik za leden až říjen 2018 dovoz z EU do SAR Macao činil 18 473 mil. MOP/ 2 020 mil. EUR a vývoz do EU 163 mil. MOP/18 mil. EUR.

Místní trh má rostoucí trend zejména v segmentu evropského luxusního zboží (kožené zboží, oděvy, hodinky a šperky, potraviny a nápoje a automobily). Perspektivy EU–Macao obchodních vztahů jsou v turistice, herním průmyslu, stavebním průmyslu, energetice a dopravě, což souvisí s probíhající a plánovanou výstavbou řady infrastrukturálních projektů.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Hongkongu (Čína).

Doporučujeme