Sasko chystá výstavbu elektrárny na zelený vodík

V Sasku probíhá v současné době realizace řady inovativních projektů v oblasti vodíkových technologií, které představují rovněž zajímavé obchodní a investiční příležitosti pro české podnikatele.

Zatím posledním přírůstkem v této oblasti se v blízké budoucnosti stane elektrárna na zelený vodík. Projekt, označovaný jako významná reference v oblasti trvale udržitelné výroby elektrické energie, bude realizován v průmyslové zóně „Schwarze Pumpe“, která se rozkládá na pomezí spolkových států Sasko a Braniborsko. Zahájení provozu elektrárny je plánováno na rok 2025.

Ilustrační fotografie

Na konci února se v průmyslové zóně „Schwarze Pumpe“ konal slavnostní ceremoniál, během kterého předal vicekancléř a spolkový ministr pro hospodářství a ochranu klimatu Robert Habeck certifikát o přiznání finančního příspěvku ve výši 28,5 milionu eur na vybudování elektrárny na zelený vodík v tomto průmyslovém areálu. Slavnosti se zúčastnil rovněž Thomas Schmidt, saský státní ministr pro regionální rozvoj. Příjemcem tohoto příspěvku, určeného na aplikovaný výzkum a vlastní realizaci projektu, je konsorcium pěti firem a výzkumných institucí.

Refork je Vizionářem roku 2022. Jak začal příběh startupu, který vyvinul alternativu za plasty?

Zatím nebyl uveden plánovaný výkon nové elektrárny, která by měla zahájit provoz v roce 2025. Dle dosud dostupných informací zde bude vyráběn zelený vodík elektrolýzou vody pravděpodobně za použití elektřiny, vyrobené ve větrné elektrárně. Součástí projektu je také technologie umožňující následné skladování vodíku.

Nově vybudovaná elektrárna se má stát referenčním projektem pro realizaci dalších obdobných elektráren na zelený vodík, v souladu se saskou národní strategií rozvoje vodíkových technologií z roku 2021. Saský ministr Schmidt při této příležitosti uvedl, že pro další rozvoj vodíkové energetiky v Sasku bude důležitý vznik potrubní infrastruktury, umožňující v budoucnu ekonomicky rentabilní přepravu zeleného vodíku na delší vzdálenosti.

Transformace Lužice

Nová vodíková elektrárna bude rovněž významným příspěvkem k programu transformace Lužice a dalších dosud hornických regionů v Německu v souvislosti s připravovaným ukončením těžby hnědého uhlí a jeho využití pro výrobu elektrické energie. Rozvoj výroby elektřiny na bázi zeleného vodíku přispěje i k následné transformaci Lužice v moderně strukturovaný region plný zajímavých investičních příležitostí.

Lužice systematicky pracuje na vybudování image lukrativního moderního průmyslového regionu, který by svými možnostmi a vstřícností k podnikání mohl přilákat nové investory z Německa i ze zahraničí, včetně ČR.

Webová platforma lausitz-invest.de je efektivním nástrojem zdejšího Centra investiční podpory, které představuje jednotlivé územní celky (Budyšín, Zhořelec atd.) z pohledu investiční atraktivity. Tato webová platforma může představovat zajímavý zdroj informací i pro potenciální české investory v Lužici nebo pro české firmy, které se o tuto oblast zajímají jako dodavatelé zboží a služeb.

Ilustrační fotografie

Přiláká vodíkové centrum české firmy?

V blízké budoucnosti není vyloučeno ani zapojení českých firem do projektů rozvoje vodíkové energetiky v Lužici a v ostatních oblastech Saska. Základní dokument Operační program ČR-Svobodný stát Sasko pro léta 2021–2027 totiž výslovně uvádí spolupráci ve vědě, výzkumu a inovacích jako jednu z priorit česko-saské spolupráce. Impulzem pro praktickou realizaci tohoto záměru se může stát například nedávné rozhodnutí spolkové vlády, na jehož základě získalo saské město Chemnitz statut jednoho z německých vodíkových center (Wasserstoffzentrum).

Na druhé straně hranic buduje Ústecký kraj jedno z „evropských vodíkových údolí“ – tímto termínem je označována integrace celého vodíkového cyklu na jednom místě, kdy se v dané lokalitě odehrává proces výroby, ukládání a distribuce vodíku až po jeho spotřebu koncovými zákazníky. Důkazem, že české firmy jsou již připraveny aktivně se zapojit do zahraničních projektů rozvoje vodíkové energetiky v Sasku i jinde, je například účast české energetické společnosti Solek Holding na realizaci projektu výstavby elektrárny na zelený vodík v chilském přístavu Puerto San Antonio.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Drážďanech (Německo). Autor: Jozef Špánik, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Evropa | Německo | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme