Sasko rozděluje peníze na rozvoj uhelných regionů

V rámci druhé vlny tzv. „Projektů spolupráce“ se v Sasku se otevírají brány pro financování malých regionálních projektů, určených pro rozvoj uhelných regionů. Stát rozdělí na jejich podporu prostředky v celkové výši 3,2 milionu EUR. Příležitosti se mohou chopit i české firmy, které se o oblast těžebních revírů Lužice a Středního Německa hlouběji zajímají a mají ideu, jak zkvalitnit život místních obyvatel.

Plánované ukončení těžby uhlí a restrukturalizace dotčených oblastí představují pro saské hospodářství velkou výzvu. Vláda si je vědoma, že bez její pomoci regiony rychle zchudnou a je připravena velkoryse finančně podpořit iniciativy vedoucí k budování lepšího života a nových pracovních míst. Šanci má jakýkoliv projekt, směřující k budoucímu rozvoji, zvýšení atraktivity země pro turisty nebo propojení občanů a jejich lepšímu životu.

Již podruhé nyní přichází vláda se soutěží nápadů „Projektů spolupráce“, v níž mohou občané či místní spolky předložit nejrůznější projekty, vedoucí k lepší budoucnosti uhelných regionů. V minulé vlně se sešlo více než 1 500 nápadů a 613 z nich bylo finančně podpořeno.

Jednalo se o nápady nejrůznějšího typu, od nové cyklostezky a rekonstrukce dětského hřiště po výstavbu kulturního domu nebo nákup elektromobilů, které budou dány k dispozici turistům, aby lépe dojeli z nádraží do města. Podpořeny byly i nové turistické ukazatele nebo ozvučení tramvaje, připomínající turistům krásy místní přírody. Nadšení z první vlny vyjádřil například ředitel zoologické zahrady ve Zhořelci, který díky jednoduchosti konceptu žádostí předložil hned 6 nápadů, z nichž 4 byly schváleny a zafinancovány.

Druhá vlna „Projektů spolupráce“ nedávno odstartovala a předpokládá se, že po jejím ukončení bude iniciována vlna třetí. České firmy nemohou sice návrhy projektů podávat přímo, mohou se ale spojit s místními partnery (občany či občanskými spolky) a navrhnout jim realizaci konkrétního nápadu, který bude prospěšný pro region a jeho obyvatele. Bližší informace k „Projektům spolupráce“ naleznete na stránkách Mitmachfonds.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Drážďanech (Německo). Autorky: Markéta Meissnerová, Lenka Konšelová.

• Teritorium: Německo
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme