Sasko usiluje o příchod nových investorů

Hnědouhelná těžba v sasko-braniborském regionu Lužice spěje nezadržitelně ke svému konci. Přerod kraje těžkého průmyslu těžebních hlubin a obřích uhelných elektráren v moderně strukturovaný region plný zajímavých investičních příležitostí je dlouhodobou a zásadní politickou prioritou Saska.

Pochopitelně – je nutné najít nová pracovní místa v nových společnostech pro tisíce lidí, kteří byli dosud zaměstnáni v oblastech spojených s těžbou. Majákem pro firmy, které se začínají o Lužici zajímat, se má stát Centrum investiční podpory.

Lužice systematicky pracuje na vybudování image lukrativního moderního průmyslového regionu, který by svými možnostmi a vstřícností k podnikání mohl přilákat nové investory z Německa i ze zahraničí. Svazy hospodářského rozvoje obou spolkových zemí (Wirstschaftsförderung Sachsen GmbH, Brandeburg) nyní spojily síly a vytvořily koncept centrálního poradenského místa, které poskytne potenciálním investorům komplexní podporu jejich podnikatelského záměru.

Webová platforma lausitz-invest.de (jazyky němčina, angličtina, polština) je prvním a již funkčním elementem Centra investiční podpory. Představuje jednotlivé územní celky (Budyšín, Zhořelec atd.) z pohledu investiční atraktivity a přiřazuje k nim konkrétní poradce, které je možno oslovit.

Základním stavebním kamenem Centra se má v dohledné době stát Showroom situovaný v areálu průmyslového parku hnědouhelné elektrárny Schwarze Pumpe u města Cottbus. Bude to místo prvních schůzek investorů s místními experty a možnými partnery, odtud budou také vyrážet na obhlídku předem vytipovaných podnikatelských lokalit. Vše za asistence a plné technické podpory zaměstnanců svazů hospodářského rozvoje.

Třetím pilířem podpory se má stát informační databanka „Lausitz-Investor-Guide“, v níž naleznou investoři přehledné údaje potřebné pro analýzu svého možného businessu v Lužici.

Jedním ze strategických lákadel, jak přitáhnout do regionu inovativní a perspektivní společnosti, je drážďanská Technická univerzita s renomovaným titulem excelence, která právě v oblasti nových technologií produkuje jeden úspěšný start up za druhým. Strukturální změna v Lužici je tématem několika jejích velkých projektů, a to zejména na poli digitalizace.

Jak uvádí vedoucí skupiny technologického transferu prof. Ronald Tetzlaff, vědkyně a vědci Technické univerzity jsou připraveni podílet se na vzniku nových společností v Lužici, které budou čerpat z výzkumných poznatků univerzity. Financí je dostatek, nyní jde o to, spojit peníze a vědu tak, aby pomohly vzniku životaschopných a zajímavých společností v kraji, který se co nevidět stane modelovým pro mnoho dalších oblastí v Německu i za jeho hranicemi.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Drážďanech (Německo). Autorka: Lenka Konšelová, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Evropa | Německo | Zahraničí
• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Investice

Doporučujeme