Satelitní data EU otevírají dveře k filipínské vědě

Filipíny a EU zahájily spolupráci na unijním programu Copernicus zaměřený na využívání satelitních dat. Projekt s rozpočtem 10 mil. eur má zlepšit práci s daty z družic v různých oblastech přínosných pro Filipíny.

Filipíny jsou první země regionu ASEAN, která se do programu Copernicus zapojila. Spolupráce EU s touto asijskou zemí byla zahájena letos v dubnu, na projektu Copernicus Capacity Support Action Programme for the Philippines (CopPhil)se podílejí zástupci EU, Filipínské vesmírné agentury (PhilSA) a filipínského Ministerstva vědy a technologií

Ilustrační fotografie

Copernicus je stěžejní program EU pro pozorování Země, který poskytuje údaje o životním prostředí a klimatu odvozené z družic řady Sentinel, které monitorují naši planetu a její četné ekosystémy 24 hodin denně. Program koordinuje a řídí Evropská komise. Realizuje se ve spolupráci s členskými státy EU, Evropskou kosmickou agenturou (ESA), Evropskou organizací pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT), Evropským střediskem pro střednědobé předpovědi počasí (ECMWF) a dalšími agenturami.

Filipíny neustále čelí přírodním katastrofám a jsou zranitelné vůči dopadům klimatických změn. CopPhil se proto snaží pomáhat filipínským institucím při vývoji vnitrostátních systémů, které budou využívat údaje z družic EU při zmírňování dopadů přírodních katastrof, pro přizpůsobení se změnám klimatu a také při tvorbě strategií pro zabezpečení potravinové bezpečnosti. PhilSA plánuje využití datových souborů Sentinel rovněž pro mapování krajiny, monitorování akvakultury a sledování hospodaření v lesích a povodích na Filipínách. Účast Filipín na programu Copernicus může pomoci českým odborníkům podílet se na vývoji a aplikaci těchto technologií.

ExportMag.cz: Španělsko chce vyslat vlastní raketu do vesmíru

Filipínci mají zájem i o české nápady

I když je filipínský vesmírný program teprve v počátcích, tak přesto existuje zájem o spolupráci s českou vědeckou a výzkumnou komunitou, která má značné renomé i v rámci unijních vesmírných programů. Svědčí o tom také účast ředitele PhilSA Joela Marciana na konferenci Czech Space Week v Praze v roce 2022.

Další příklad možné vědecké a výzkumné spolupráce mezi Českem a Filipínami představuje startup numer8, působící v Praze při inkubátoru EUSPA, který nabízí spolupráci Batangas State University se záměrem implementovat projekt využívající satelitní technologie při lovu ryb.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Manile (Filipíny). Autor: Maroš Guoth, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Asie | Filipíny | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Kosmický průmysl

Doporučujeme