Saúdská strategie pro udržitelný Rijád obchodní příležitostí

Saúdská Arábie v posledním roce představila dvě zásadní zelené iniciativy, a sice Green Saudi a Green Middle East. Klíčovou kapitolou iniciativy Green Saudi pak byl plán zazelenění Rijádu.

Na právě proběhnuvším summitu Green Saudi Initiative pak korunní princ Muhammad bin Salmán představil Strategii pro udržitelný Rijád, která rozpracovává a konkretizuje další kroky.

Na implementaci strategie má být vynaloženo 92 mld. USD a tvoří ji 68 iniciativ v pěti pilířích: energetika a klimatická změna, kvalita ovzduší, vodohospodářství, odpadové hospodářství a biodiverzita/přírodní zóny. Cílem je, aby uhlíkové emise v Rijádu klesly o 50 %.

V oblasti vodohospodářství se počítá s úpravou veškerých odpadních vod a jejich použití k zavlažování (v současné době pouze 11 %) Na tento projekt je vyčleněno 8 mld. USD. V oblasti odpadového hospodářství je známa alokace 15 mld. USD s cílem využití 94 % odpadu k výrobě elektrické energie (waste to energy), čímž by se také mělo výrazně omezit skládkování.

Postupně se také pracuje na systému veřejné hromadné dopravy v Rijádu (dlouhodobě stavěné metro a zavádění pravidelných autobusových linek). Do roku 2030 by se mělo použití MHD zvýšit z 5 % na 20 %. Očekává se tím snížení použití vozidel až o jeden milion denně. Zároveň by mělo dojít ke zvýšení podílu elektrických vozidel na 30 %.

Strategie také,v souladu s dříve oznámeným projektem Zelený Rijád počítá s vysázením 15 mil. stromů ve 43 velkých parcích a 3300 menších zelených plochách.

Změnit by se také měl energetický mix města, kdy do roku 2030 by až 50 % jeho elektrické energie mělo pocházet z obnovitelných zdrojů.

Vedle lepší kvality vzduchu, lepšího veřejného zdraví a zvýšení obecné kvality života ve městě by strategie ve svém důsledku měla přispět až 40 mld. USD do místní ekonomiky a vytvořit 350 000 pracovních míst. Více detailů je možné nalézt na webových stránkách Královské komise pro město Rijád.

Příležitosti pro české firmy je možné spatřovat zejména v dodávkách technologií pro úpravu odpadních vod, zpracování a recyklaci odpadů, stejně jako plánování veřejné dopravy nebo řešení pro zavlažování a údržbu městských zelených ploch.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Rijádu (Saúdská Arábie). Autor: Vojtěch Hromek.

• Teritorium: Asie | Saúdská Arábie | Zahraničí

Doporučujeme