Sběr dešťové vody a lepší skladování. To jsou cíle jihoafrických farmářů

Farmáři by měli začít lépe nakládat s dešťovou vodou.

Zpráva je jasná: pokud jde o kvantitu i kvalitu vody ubývá v JAR a je potřeba využívat specializovaných zařízení, aby se co nejlépe využilo každé kapky.

Těžká omezení vody v celé zemi, spolu s rozpadající se městskou infrastrukturou, vysilujícím suchem a znečištěním vodních rezerv, zanechala mnoho farmářů před otázkou, jak co nejlépe využít vodu, kterou mají. Hospodaření s půdou, sběr dešťové vody a správné skladování vody ovlivňují účinnost zemědělců při využívání vodních zdrojů. Zatímco zemědělství spotřebuje přibližně 75 % srážek v Jižní Africe, 60 % je využíváno v přírodní vegetaci, 12 % v produkci suchých plodin a 3 % při zavlažování. Je proto nezbytné, aby byl déšť používán optimálně a srážky byly dobře využity.

V Jižní Africe jsou průměrné roční srážky 495 mm. To je méně než polovina světového průměru 1033 mm. Hylton Cruse, obchodní zástupce společnosti Rainbow Reservoirs, říká, že zemědělci by měli zhodnotit své potřeby vody a zajistit zásobní kapacitu před deštivým obdobím. Říká, že nejlepším místem pro zahájení sběru dešťové vody jsou střechy budov. Dům nebo přístavba s plochou střechy 1500 m² může ušetřit 1500 litrů vody z každého milimetru srážek.

Cruse také poznamenává, že dešťová voda neobsahuje chemikálie a její optimální použití na farmách snižuje spotřebu spádových nádrží, snižuje poptávku po podzemních vodách a pomáhá předcházet erozi půdy snížením maximálního odtoku dešťové vody. A nejlepší ze všeho – je to zdarma.

Studie provedené Komisí pro výzkum vody zjistily, že Jihoafrická republika ztratila čtvrtinu kapacity skladování vody kvůli sedimentaci. Mnoho přehrad ztratilo svou schopnost zachytávat vodu. Odborník Cruse říká, že z tohoto důvodu je důležité zajistit, aby vodní nádrže zůstaly bez sedimentů: „Zvažte instalaci nádrží s filtračními systémy, které udržují písek mimo nebo umožňují odstranění jakýchkoli usazenin. Tyto nádrže mají vypouštěcí žlaby ve tvaru kuželu.“ I když hráze podzemní vody mají výhodu objemu, jejich odpařovací plocha je větší a přehrada zabírá na farmě více prostoru, který mohl být použit k pěstování plodin. „Zásobníky jsou výhodné v tom, že můžete rychle zvýšit kapacitu skladování vody. Zakryté nádrže také minimalizují odpařování a tvorbu řas. Výhodou kryté nádrže je to, že podšívka není vystavena slunečnímu záření, takže vydrží déle. Řasy nemohou růst ve tmě, takže je méně pravděpodobné, že se zavlažovací systém ucpe,“ říká Cruse. Dodává, že zemědělci by měli systematicky nahrazovat betonové hráze ocelovými nádržemi, aby z dlouhodobého hlediska ušetřili vodu a náklady, neboť ocelová stěna nemůže prasknout a praskání je největší příčinou úniku v cementových přehradách.

Kromě množství je důležitá i kvalita vody, na farmách se však málokdy zvažuje. Dr. Heinz Meissner, programový ředitel pro výzkum a vývoj v Milk South Africa, poznamenává, že je důležité, aby byla zavedena účinná opatření, která zajistí, že voda nebude obsahovat kontaminanty. „Zkoušky na vodu by měly být prováděny pravidelně na mikrobiologický a chemický obsah, aby se zajistilo, že voda vyhovuje specifikacím.“ Měly by být vyzkoušeny všechny vodní zdroje, jako jsou vrtné, říční a kanálové vody. „Pokud je voda na místě chlorována, měl by být zaveden běžný postup kontroly. Akumulační nádrže a nádrže na vodu musí být zakryty, aby se zabránilo kontaminaci ptáky, hlodavci a organickými nebo anorganickými látkami. Větrací otvory by také měly být odolné vůči hmyzu a hlodavcům.“

Zemědělec, který chce využívat dešťovou vodu, by měl zajistit, aby nedocházelo k nadměrnému odtoku, protože to má za následek erozi půdy a špatnou infiltraci vody. Ve smíšených zemědělských systémech, kde chovatelé chovají také plodiny, by se minimální orba měla stát normou, protože zajišťuje více organické hmoty, což vede k lepšímu zachycování a využití vody.

Zdroj: farmersweekly.co.za
Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade Johannesburg.

• Teritorium: Jihoafrická republika

Doporučujeme