Sběr informací k přípravě možných protiopatření EU na zvýšení US cel na výrobky z oceli a hliníku

Evropská komise shromažďuje vstupy od dotčených soukromých subjektů o dopadech zvýšení amerických dovozních cel na určité výrobky z oceli a hliníku a o možných dopadech obchodněpolitických protiopatření EU.

Vstupy pomohou Komisi vyhodnotit nezbytnost a parametry možných opatření. Bližší informace jsou dostupné na webu MPO.

USA s účinností od 8. 2. 2020 uvalily stávající navýšená cla na dovoz oceli a hliníku i na další výrobky z oceli a hliníku. Změní-li se zacházení se zbožím z EU způsobem, který poškozuje zájmy unijních vývozců, je EU na základě objektivních kritérií oprávněna přijmout vyrovnávací obchodněpolitická protiopatření.

Vybrané položky amerického vývozu, na něž by EU mohla uvalit vyrovnávací opatření, jsou uvedeny v přiloženém dokumentu (ocelové tyče, zapalovače, hrací karty, plastové příslušenství nábytku). Evropská komise vyzývá jednotlivé podnikatelské subjekty na území členských států EU, aby do 13. března 2020 (12:00 CET) zaslaly vyplněný přiložený formulář na adresu TRADE-REG-654-2014-INFOGATHERING@ec.europa.eu.

• Teritorium: Spojené státy americké
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme