Schválená Strategie správy rádiového spektra umožní rozšíření rychlého internetu

Daní za uvolnění frekvencí pro datové služby bude přesunutí televizního vysílání do standardu DVB-T2. Domácnosti i podnikatele s moderními plochými obrazovkami tedy opět čeká investice do výměny přijímačů nebo nákupu set-top boxů.Schválení Strategie správy rádiového spektra českou vládou vytvořilo v tuzemsku podmínky pro další rozvoj vysokorychlostního internetu a mobilních služeb. Dokument vypracovaný Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ) uvádí plánovaná opatření, která mají vytvořit předpoklady pro naplnění cílů státní politiky Digitální Česko.

Strategie počítá s opatřeními k podpoře a zlepšení přístupu k vysokorychlostnímu internetu, včetně dalších aplikací poskytovaných vysokorychlostními sítěmi mobilní i pevné povahy. Navržené kroky povedou především k rozšíření dostupnosti dalších částí rádiového spektra pro tyto služby, a to jak pro jeho licencované, tak i bezlicenční využití širokopásmovými přístupovými sítěmi.

„ČTÚ při zpracování této strategie, která je první v historii úřadu, nastínil střednědobý výhled, kam má nakládání s rádiovým spektrem směřovat,“ řekl předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák.  

Podobný materiál přitom v Česku dosud chyběl. „Jde o první strategický dokument tohoto druhu u nás. Stát jeho prostřednictvím dává všem zainteresovaným subjektům najevo, jaké jsou jeho záměry v jednotlivých kmitočtových pásmech. Pokud se v nich počítá se změnami, umožňuje strategie dotčeným operátorům se na tyto změny dostatečně dopředu připravit,“ doplnil mluvčí ČTÚ Martin Drtina.

Jistota pro podnikatele

„Věřím, že strategie, tak jak byla schválena, přispěje k větší právní jistotě podnikatelského sektoru, který využívá rádiové spektrum pro poskytování služeb občanům České republiky, ať již se jedná například o šíření televizního vysílání nebo datové služby,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. To jinými slovy znamená, že například telefonní operátoři nebudou investovat do technologií v pásmech, s nimiž se dlouhodobě počítá pro šíření televizního signálu.

Mobilním operátorům dokument poskytuje důležitou oporu pro jejich dlouhodobé investice. „Společnost T-Mobile především věří, že Strategie správy rádiového spektra vytvoří prostředí pro další efektivní rozvoj vysokorychlostního přístupu k internetu zajištěním dostupnosti dalšího rádiového spektra pro tyto služby,“ vysvětluje Alice Selby, senior manažerka regulace společnosti T-Mobile.

„Právě toto je totiž jedním z jejích strategických cílů s a my doufáme, že tento cíl bude rovněž politickou reprezentací realizován také v praxi,“ dodává Alice Selby. Podobně se vyjadřují i další operátoři. „Vodafone vítá transparentnost vlády a dokument tohoto typu, který nám umožňuje lépe plánovat strategické kroky na delší období,“ konstatuje mluvčí Vodafone Markéta Kuklová.

Dokument například stanovuje, jaká pásma budou mobilním operátorům poskytnuta do budoucna. „V této souvislosti nejde pouze o již avízované aukce pásem 1800/2600 MHz a pásma 3700 MHz, ale především o zcela unikátní pásmo 700 MHz, tedy tzv. Digitální dividendu II,“ vypočítává Alice Selby.

Uvolnění tohoto pásma předpokládá migraci televizního vysílání na standard DVB-T2. „Jako vhodný časový rámec vidíme uvolnění pásma pro vysokorychlostní mobilní internet do roku 2020. Právě závazné časové milníky pro uvolňování jednotlivých pásem ve strategii postrádáme,“ zdůraznila Alice Selby.

Televize: Znovu přijde set-top box

Nutnost přejít na nový standard televizního vysílání podpoří také výrobce a prodejce elektroniky. První generace plochých televizorů schopných přijímat digitální signál si totiž s novým standardem neporadí. Lidé si tak budou muset zakoupit nové televizory nebo alespoň set-top boxy. Podobně, jako před několika lety při přechodu z analogového na digitální systém.

Do peněženky budou muset sáhnout nejenom domácnosti, ale také například restauratéři či hoteliéři, kteří mají ve svých podnicích televizory pro návštěvníky.  Naopak mobilní operátoři by měli v dlouhodobém horizontu finanční prostředky ušetřit. Vláda totiž chystá zlevnění poplatků za užívání radiového spektra.

„Velmi jsme uvítali záměr strategie zrevidovat poplatkovou politiku za užívání spektra. První krok revize byl již téměř splněn. Jedná se o změnu nařízení vlády, kterým jsou stanoveny poplatky za využívání spektra, která spočívá ve snížení poplatků pro pásma nad 2 GHz. Podle našich informací by tento návrh změny nařízení vlády měl být poslán během srpna na Úřad vlády ke schválení,“ konstatuje Alice Selby.

Druhým krokem, který strategie navrhuje, je revize poplatků také pro pásma nad 1 GHz. „Doufáme, že i tento cíl bude realizován v dohledné době,“ uzavírá Alice Selby.

Dalibor Dostál

• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme