Sdílená pracovní místa a zkrácené úvazky v ČR? Zaměstnavatelé zatím poptávce vstříc nevycházejí

Flexibilita v pojetí českých zaměstnavatelů znamená zejména možnost pružné pracovní doby nebo práce z domova. Ani přes rostoucí zájem zaměstnanců stále nedokáží v dostatečné míře nabízet zkrácené úvazky či sdílená pracovní místa.

Největší flexibilitu v práci mají zaměstnanci v IT (83 %), bílé límečky (70 %) a pracovníci podnikových služeb (68 %). Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu zaměstnaneckých preferencí, který realizovala personální agentura Grafton Recruitment.

Žena drží CV na pracovním pohovoru, Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Sdílená pracovní místa mohou čeští zaměstnavatelé nabízet od 1. ledna 2021. Jedná se v podstatě o pravidelné střídání dvou nebo i více zaměstnanců na jednom pracovním místě a tudíž o alternativu zkrácených úvazků. I přes rostoucí zájem zaměstnanců však firmy tyto možnosti nenabízí v dostatečné míře, dle průzkumu má zkrácený úvazek pouze 10 % pracovníků a jen 3 % sdílí své pracovní místo s dalšími osobami.

„Ve srovnání s ostatními zeměmi EU v tomto ohledu ČR značně zaostává, jen pro srovnání, v Nizozemí využívá zkrácený úvazek téměř 37 % zaměstnanců. I když sdílená pracovní místa i zkrácené úvazky znamenají pro zaměstnavatele větší administrativní zátěž a vyšší náklady na zaškolení, vzhledem k vyprahlému pracovnímu trhu se jim nabídka flexibilních úvazků vyplatí, získají tak totiž přístup k novým zdrojům uchazečů o práci,“ říká Martin Malo, ředitel Grafton Recruitment a GI Group, s tím, že zájem o zkrácené úvazky roste zejména ze strany studentů a rodičů na rodičovské dovolené a v souvislosti s inflací a zdražováním s největší pravděpodobností poroste ještě větším tempem než dosud.

Flexibilita tak v pojetí českých zaměstnavatelů představuje spíš než různé typy úvazků pružnou pracovní dobu, možnost nadpracovat si hodiny nebo práci z domova. Třetina zaměstnanců může také rozhodovat, jak budou svou práci dělat a více než čtvrtina má možnost ovlivňovat svou pracovní náplň. Největší flexibilitu v práci mají zaměstnanci v IT (83 %), bílé límečky (70 %) a pracovníci podnikových služeb (68 %), nejmenší lidé z výroby (48 %).

Podíl lidí pracujících pouze na home office se zmenšil

Ve srovnání s loňským rokem využívá letos plný home office o polovinu méně zaměstnanců. Naopak ze 40 % na 70 % vzrostl podíl lidí, kteří považují práci z domova za standard a samozřejmost. Plně z kanceláře aktuálně pracuje 44 % dotázaných, 30 % střídá pracoviště s domovem, 13 % pracuje z domova jen výjimečně a 13 % působí plně na home office.

Ilustrační fotografie

Nejčastěji z domova pracují lidé z IT, nejméně lidé z administrativy, HR a práva, u kterých zaměstnavatel nejčastěji vyžaduje jejich přítomnosti na pracovišti. I proto jich pouze z kanceláře pracuje více než polovina. Zaměstnance na home office nekontroluje více než polovina zaměstnavatelů, 16 % naopak hlídá, zda si odpracovali stanovené hodiny.

Spokojenost s prací z domova převládá

S prací z domova je spokojeno 78 % zaměstnanců, 39 % si už nedovede bez této možnosti svou práci představit. Jako hlavní výhodu home office nejčastěji zmiňují úsporu času a peněz, téměř polovina respondentů pak v průzkumu uvádí i to, že díky práci z domova zvládá lépe obstarat domácnost. K nevýhodám naopak pro 41 % dotázaných patří absence sociálního kontaktu a také větší tendence k prokrastinaci.

Průzkum byl zrealizován formou online dotazování v průběhu února 2022, tedy v době, kdy trh ovlivňovaly dozvuky pandemie Covid-19, nikoliv však ještě konflikt na Ukrajině a s ním spojená uprchlická krize. Do průzkumu se zapojilo 1 500 respondentů z celé České republiky.

Redakčně upravená tisková zpráva Grafton Recruitment Czech Republic

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme