Se Smart City Blueprintem 2.0 chce být Hongkong městem inovací a technologií

V prosinci 2020 vydala hongkongská vláda aktualizovaný Smart City Blueprint, tedy svou vizi inkorporace moderních inovací a technologií do budoucího fungování metropole. Blueprint sestává ze 130 opatření, která lze rozdělit do šesti klíčových tematických oblastí: inteligentní mobilita; chytré bydlení; chytré prostředí; inovativní lidé; chytrá vláda a ekonomika.

Důležitým horizontálním aspektem Blueprintu je lepší zapojení periferií města a odlehlých lokalit. Zcela novou tématiku představuje využití technologií při prevenci a boji s pandemií covidu-19.

Dle reportu asijských univerzit Smart City Index nemá Hongkong s 32. příčkou ze 109 hodnocených měst špatnou výchozí pozici, přesto se hongkongská metropole potýká s množstvím palčivých problémů, jako jsou např. přetížení dopravy, špatná dostupnost bydlení pro rodiny, zdravotní péče v odlehlejších oblastech, znečištění vzduchu, či recyklace odpadu. Řada nově představených opatření Blueprintu proto cílí na zpřístupnění a konsolidaci veřejných a privátních dat a statistik, aby mohla následně být navržena optimální technologická řešení.

Podíváme-li se například na oblast mobility, registroval Hongkong v roce 2019 v průměru okolo 12 milionů individuálních cest za využití hromadné dopravy denně. Současně v Hongkongu připadá okolo 373 registrovaných vozidel na každý kilometr silnice. Město tak trpí častými dopravními zácpami, které přispívají ke špatnému ovzduší. Problematika parkování je vzhledem k nedostatku místa v hongkongské zástavbě kapitolou sama o sobě, proto chce vláda pomocí chytrých systémů zefektivnit hledání volných míst.

Veřejná doprava je v HK SAR velmi pestrá. Využívána je síť autobusů, minibusů, tramvajové linky, metro, vlak, ale i lodě a trajekty. I přes takto propracovanou dopravní síť je dokonalá návaznost jednotlivých spojů a dostupnost jízdních řádů v reálném čase zatím ještě spíše hudbou budoucnosti. Není např. standardem, aby zastávky měly elektronické jízdní řády. V srpnu 2020 bylo nainstalováno prvních pilotních 380 tabulí a do konce roku 2021 chce vláda nainstalovat až 1300 dalších digitálních obrazovek na hlavních zastřešených autobusových zastávkách.

Opatření vlády tedy směřují hlavně do oblasti sběru dat, což spočívá v instalaci monitorovacích zařízení, snímačů, elektronických průjezdních bran, apod. Jedním z hlavních výstupů sběru těchto dat je neustále zdokonalovaná aplikace HKeMobility sloužící k plánování a optimalizaci osobní dopravy.

Vláda nejen velmi podporuje zavádění nových technologií a zlepšování infrastruktur (ať jde o 5G, IoT, či další), ale snaží se i o zlepšení a zjednodušení komunikace s občany. Zajímavý počin je např. webový portál E&M InnoPortal, kde vláda poptává technologická řešení od startupů a vědeckých institucí. Jednou z hlavních nových iniciativ je příslib vytvoření elektronického portálu pro stavební plánování v horizontu 2022–2025. Za povšimnutí stojí také ambiciózní cíl do poloviny roku 2022 umožnit online podání žádosti pro vydávání rozličných povolení potřebných k podnikání.

Neméně zajímavá je i problematika boje s covidem-19. Akutním zájmem vlády je zvýšení míry využití aplikací „StayHomeSafe“ (tedy chytré karantény) a „LeaveHomeSafe (ekvivalent eRoušky) přímo související s trasováním nakažených. Vláda však chce podpořit i zavádění antimikrobiálních technologií ve veřejné dopravě a větší automatizaci řady letištních operací.

S ohledem na deklarované cíle zlepšení možnosti lékařských konzultací na dálku, digitalizace předpisu léčiv a zavedení rezervačních systémů v nemocničních zařízeních a u lékařů, lze také předpokládat zvýšený zájem o technologická řešení ve zdravotnictví.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Hongkongu (Čína).

• Teritorium: Asie | Hongkong | Zahraničí

Doporučujeme