Šéfové českých firem jsou optimističtější, za extrémní riziko ale považují nedostatek lidí

Ředitelé českých firem předpokládají, že se jim bude v roce 2022 dařit lépe než v roce předchozím. Největší hrozbou bude v roce 2022 nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Vyplývá to z průzkumu PwC CEO Survey.

Růst výnosů vlastních firem očekává 79 % ředitelů. To je o 8 procentních bodů více než loni a zároveň i vyšší hodnota než v předpandemickém roce 2019. Největší hrozbou pro rok 2022 je podle šéfů českých firem nedostatek kvalifikovaných lidí. Obavy v tomto směru má 94 % respondentů. Žádná jiná hrozba v historii české CEO Survey nikdy tak vysoké skóre nezaznamenala.

Ilustrační fotografie
  • Meziročně výrazně rostly i obavy z růstu mezd (+ 37 %), inflace (+ 31 %), ceny energií (+ 30 %) nebo bezpečnosti dodavatelského řetězce (+ 22 %).
  • Více než 5 % zaměstnanců loni nahradilo automatizací 12 % firem. Letos to plánuje v tomto rozsahu udělat dokonce každá čtvrtá firma (24 % respondentů).

Ředitelé českých firem předpokládají, že se jim bude v roce 2022 dařit lépe než v roce předchozím. Konkrétně 79 % tuzemských generálních ředitelů očekává růst výnosů vlastních společností. V kontextu posledních let je to vysoké číslo. A to jak ve srovnání s loňským krizovým rokem (71 %), tak i s předpandemickým rokem 2019, kdy v růst vlastních firem věřilo „jen“ 75 % CEOs. Vyplývá to z aktuálních finálních výsledků průzkumu názorů generálních ředitelů PwC CEO Survey 2022, kterého se zúčastnilo v průběhu loňského listopadu a prosince 185 respondentů z řad šéfů českých firem. 

„Že firmy i přes veškeré nejistoty v tomto roce očekávají růst svých výnosů, je výborná zpráva. Vzhledem k tomu, že historicky za posledních deset let tento ukazatel v našich výzkumech silně koreloval s reálným děním v ekonomice, považuji tento výsledek za velmi povzbuzující. Optimismus má podle mě reálné opodstatnění: V ekonomice je hodně peněz, stále funguje odložená spotřeba nebo se výhledově se snižuje napětí v dodavatelském řetězci. Odráží to i přesvědčení, že se společnost už naučila s pandemií žít a fungovat,“ komentuje výsledky Jiří Moser, řídící partner PwC Česká republika.

Zmíněnou korelaci výsledků CEO Survey a reálné ekonomiky ilustruje srovnání křivek důvěry CEOs v růst výnosů a zpětně naměřeného růstu HDP za daný rok dle ČSÚ (pro 2021 a 2022 pracujeme s predikcí ČNB). Jedinou výraznější odchylku představoval rok 2020, protože dotazování probíhalo koncem roku 2019, tedy těsně před propuknutím pandemie COVID-19.

SPECIÁL: Změny pro podnikatele od roku 2024

Zároveň ale uplynulý rok, který poznamenaly jak lockdowny, tak i velké výpadky logistiky nebo přímo zavřené výroby kvůli nedostatku materiálů, zapříčinil, že jsou tuzemští ředitelé vnímavější vůči hrozbám a rizikům, které mají potenciál omezit jejich podnikání.

Největší hrozbou bude v roce 2022 nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Tuto obavu sdílí plných 94 % respondentů, což je nejvyšší hodnota, která byla ve třináctileté historii dotazování u této otázky zaznamenána. Jinými slovy: nikdy neměli šéfové z ničeho větší obavy než letos z nedostatku lidí. Na druhém místě skončila příbuzná obava taktéž související s napjatým trhem práce: růst mzdových nákladů, který se s 85 procenty stal “skokanem roku”.

„Současná doba je pro zaměstnavatele velmi složitá. Dosavadní výzvy na pracovním trhu se mísí s dopady pandemie, měnícími se prioritami a přednostmi nastupujících generací. A do toho všeho ještě vstupují volatilní ekonomické podmínky. Trend automatizace pracovních míst postupuje, ale prozatím je jasné, že boj o lidi pokračuje a že žádné jedno konkrétní opatření samo o sobě nevede do klidných vod. Čím dál víc je vidět, jak lidé vedle finanční stránky mnohem více zdůrazňují potřebu důvěry v zaměstnavatele a výslednou kvalitu života, kterou jim dané zaměstnání přináší,“ komentuje situaci Jiří Zouhar, partner PwC a lídr největšího auditního týmu v Česku.

Na předních příčkách se umístilo i několik rizik, které zaznamenaly velký meziroční skok směrem vzhůru. Je to konkrétně vysoká inflace (+ 31 %), volatilita cen energií (+ 30 %), volatilita cen surovin (+ 23 %) nebo bezpečnost dodavatelského řetězce (+ 22 %).

Průzkum: Nabírat bude letos více než polovina firem, tři čtvrtiny plánují zvyšování mezd

Jako jedno z řešení nedostatku pracovníků se může nabízet zavádění technologií, které nahrazují některé činnosti vykonávané dnes lidmi. Podle aktuálního průzkumu plánuje nahradit alespoň 5 % zaměstnanců v nadcházejícím roce téměř čtvrtina firem (24 %). Při pohledu do nedávné minulosti ale zjistíme, že tyto plány nejsou úplně nové: v roce 2020 mělo stejný záměr dokonce 26 % firem.

Otázkou potom je, nakolik se tato automatizace následně daří. Když se totiž ptáme, kolika firmám se automatizace zmíněného rozsahu (alespoň 5 % pracovních míst) podařila v uplynulém roce, dostáváme se k výrazně nižším číslům. Pro rok 2019 to uvádělo 13 % respondentů, za loňský rok potom 12 %.

„Automatizace a digitalizace je dnes vyloženě nutnost k tomu, aby firma zůstala relevantní a přežila. A dnešní situace, kdy jsou schopní lidé na trhu velmi vzácní, to ještě zdůrazňuje. Lidé totiž chtějí dělat práci, která jim dává smysl, a to zpravidla manuální a jednoduché úkony nejsou. Ty už mají být dávno automatizovány, včetně například oblasti finanční funkce. Zároveň ale firma nemůže investovat jen do technologií, ale musí se také výrazně soustředit na rozvoj týmů, které s technologiemi budou pracovat. Dlouhodobě úspěšná se ukazuje být pouze tzv. citizen-led transformation, tedy změna vycházející zevnitř týmu, nikoli ze shora,“ vysvětluje Olga Cilečková, partnerka PwC Česká republika, která se zabývá digitalizací firem.  

Česká verze PwC CEO Survey letos vznikla potřinácté. Zapojilo se do ní 185 generálních ředitelů.

Redakčně upravená tisková zpráva

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Analýzy a statistiky
• Oblasti podnikání: Management

Doporučujeme