Sektor informačních technologií na Kypru příležitostí pro české firmy

Kypr je kromě svých krásných pláží mediálně znám díky svému bankovnímu a finančnímu sektoru. Tento ostrovní stát však nabízí rovněž jiné možnosti podnikání, které mohou být lákavé také pro české firmy.

Země má, i díky svému členství v EU (od roku 2004, stejně jako ČR), velký potenciál pro oborovou diverzifikaci a další rozvoj malých a středních podniků. K tomu přispívají nejen fondy a programy EU, z nichž Kypr poměrně úspěšně čerpá, ale zejména výhodná geografická pozice na pomezí Evropy, Blízkého východu a Afriky.

Kyperská vláda prosazuje a podporuje myšlenku učinit z ostrova IT hub pro širší region. K dosažení tohoto cíle však má před sebou ještě poměrně dlouho cestu. Proto vláda v posledních několika letech do rozvoje IT sektoru investuje nemalé finanční prostředky.

Ve srovnání s ČR je Kypr v oblasti digitalizace státní sféry i soukromých podniků pozadu. Většina firem nemá webové stránky a nejčastěji používá pro svůj marketing a komunikaci se zákazníky sociální sítě, na nichž však často chybí aktuální informace. Díky své početně omezené populaci (cca 1,2 mil. obyvatel) byl na Kypru ještě do nedávna rozšířen tzv. ústní marketing (doporučení), což poměrně účinně doplňovalo omezenou elektronickou reklamu. Pandemie koronaviru SARS-CoV-2 však značně přispěla k zásadní změně dosavadního přístupu k zákazníkům a partnerům.

Kypřané hledají možnosti, jak obnovit své podnikání a obstát v konkurenčním tlaku za současných nelehkých podmínek. Bez elektronizace svého marketingu (vč. např. spolupráce s on-line kurýrními firmami) a zlepšení dostupnosti svých produktů či služeb v on-line prostředí nejen na ostrově, ale i v zahraničí, nemohou být konkurenceschopní. A právě v tom, že trvá období ztížených podmínek pro cestování, tkví zdroj příležitosti pro české firmy, které mohou nabídnout některé své know-how, služby a produkty např. v oblasti webdesignu, tvorbě mobilních aplikací a internetových analýz.

V posledním roce je patrný silný nárůst počtu on-line firem, které se zabývají donáškou jídla z restaurací, obchodů, cukráren, kafeterií apod. Pozvolna se začínají objevovat i online supermarkety. V hlavním městě Nikósii jsou v současné době dva, avšak s omezenou nabídkou zboží. Kypřané se poměrně rychle učí využívat výhod on-line obchodování i využívání služeb, např. taxi služby, která funguje přes mobilní aplikace. Také největší kyperský telekomunikační operátor začal s instalací optických kabelů pro přenos dat v domácnostech a firmách. Od ledna 2021 byla v některých oblastech Nikósie spuštěna telekomunikační síť 5G.

Rozvoj informačních technologií má na Kypru silný potenciál, kterého zkušené české firmy mohou velmi dobře využít. Podíl IT sektoru v kyperské ekonomice stabilně roste. Před propuknutím pandemie v roce 2018 dosáhl kyperský ICT trh (včetně telekomunikací) hodnoty 659,4 mil. €, což byl meziroční růst o 3%. Samotný IT sektor měl hodnotu 210 mil. € s meziročním růstem 6,5 %. Celkové výdaje za IT služby dosáhly více než 100 mil. € s 9% meziročním růstem.

Jak bylo zmíněno výše, Kypr má ambice stát se regionálním IT hubem. I z tohoto důvodu byl v březnu 2020 založen podřízený úřad ministerstva financí pro výzkum, inovace a digitální politiku, která má za úkol modernizovat státní správu. Níže jsou uvedeny některé z projektů, které by měly být realizovány do roku 2025:

  • Systém pro řízení státního aparátu – systém bude poskytovat funkce pro účetnictví a tvorbu rozpočtu, řízení lidských zdrojů, mzdy a důchody. Bude také poskytovat online služby občanům a zaměstnancům státní správy, např. elektronické zpracovávání faktur.
  • Centrální antivirový systém.
  • Centralizace a modernizace poskytovaných telefonních služeb v celé státní službě, její upgrade a re-design.
  • Program pro zálohování – uchovávání informací, vytvoření datového centra.
  • Modernizace programu, který umožní rychlejší odbavení a vyřízení žádostí občanů na úřadech.
  • Nový informační systém pro celní správu.
  • Nové informační systémy pro správu silnic a pro státní laboratoře.
  • Plně digitalizovaná mají být pracoviště pro registraci společností, daňové oddělení, katastr nemovitostí, pošty, vízové oddělení na ministerstvu zahraničních věcí a také ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
  • Modernizovat a digitalizovat se bude také proces soudního řízení.
  • Bude dokončen online portál centrálního zdravotního systému GESY.

Na tento rozsáhlý vládní projekt Úřadu pro výzkum, inovaci a digitální politiku, vláda vyčlenila 85 mil. €. Tým velvyslanectví České republiky v Nikósii je připraven být maximálně nápomocen všem firmám se zájmem rozšířit své aktivity na Kypr.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Nikósii (Kypr).

• Teritorium: Evropa | Kypr | Zahraničí
• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme