Sektor zdravotnictví v Myanmaru jeví zájem o české výrobky

O exportních příležitostech pro české výrobce a distributory léčiv i zdravotnického vybavení jednala 27. ledna 2020 velvyslankyně ČR v Myanmaru Hana Mottlová s předsedou Myanmarské asociace podnikatelů v oblasti farmacie a zdravotnických pomůcek a ředitelem společnosti AA Medical Products Dr. Zaw Moe Khine. Diskutovalo se o specifických rysech místního trhu a místní legislativy v oblasti léčiv a zdravotnických pomůcek.

Dr. Zaw Moe Khine potvrdil, že myanmarský trh s léčivy roste a je zde silná poptávka po lécích nejrůznějších typů, ale také po zdravotnických pomůckách, vybavení a přístrojích. Exportér, který zvažuje vstup na myanmarský trh, však musí počítat se zvláštnostmi myanmarského obchodního i právního prostředí.

Při tvorbě obchodního či investičního plánu je třeba brát v potaz, že registrace nového léku u místních úřadů může trvat až dva roky, v případě zdravotnické pomůcky až jeden rok. Dr. Zaw Moe Khine také doporučuje před uvedením výrobku na trh ověřit, že je tento produkt pro Myanmar vhodný, např. že splňuje předpisy ohledně balení a velikosti dávek, že je možné jej skladovat a používat i při vysokých teplotách a vlhkosti (klimatická zóna IV).

Vstup na trh se v Myanmaru dle zkušeností Dr. Zaw Mo Khine převážně realizuje dvěma způsoby, buď zřízením pobočky firmy, která má obvykle na starosti registraci svých výrobků, jejich skladování po dovozu do země a případně také marketing. Vlastní distribuci konkrétním lékárnám obvykle zajistí místní distribuční společnost.

Druhou možnost představuje uspořádání, kdy lokální distributor zajišťuje celý proces od registrace po prodej. Rozdíl vedle nákladů spočívá také v tom, kdo je držitelem registrace konkrétního výrobku. Dle myanmarských zákonů má držitel registrace výhradní právo distribuovat léčivo v zemi.  V Myanmaru registrované firmy se také mohou účastnit tendrů na dodávky pro veřejná zdravotnická zařízení.

Paní velvyslankyně v průběhu schůzky zmínila, že české firmy jsou excelentní mimo jiné ve výrobě mobilních zdravotních jednotek. Podle Dr. Zaw Moe Khine může být o tento typ výrobku zájem, v současné době se v Myanmaru užívají zejména mobilní krevní banky a diagnostické laboratoře.

Dr. Zaw Moe Khine potvrdil, že Myanmarská asociace podnikatelů v oblasti farmacie a zdravotnických pomůcek i jeho společnost AA Medical Products jsou připraveny spolupracovat s případnými českými zájemci o působení na myanmarském zdravotnickém trhu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Rangúnu (Myanmar).

• Teritorium: Myanmar
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Zdravotnická technika

Doporučujeme