Seminář EXPO 2020 v Dubaji představil příležitosti pro české podnikatele

Dne 22. listopadu 2018 proběhl v Černínském paláci seminář EXPO 2020 v Dubaji – příležitosti pro české podniky. Partneři EXPO 2020 v Dubaji představili českým podnikatelům koncepci národního pavilonu České republiky a možnosti spolupráce na přípravě této celosvětové výstavy.Seminář proběhl za účasti náměstka ministra zahraničních věcí Martina Tlapy a generálního komisaře účasti ČR na EXPO 2020 Jiřího F. Potužníka. EXPO 2020 v Dubaji se uskuteční v období od listopadu 2020 do dubna 2021.

Seminář, jehož cílem bylo představit možnosti zapojení českých podnikatelů do přípravy národní expozice České republiky na EXPO 2020 v Dubaji, zahájil náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa. Generální komisař účasti ČR na EXPO 2020 Jiří F. Potužník představil koncepci české účasti na EXPO 2020 v Dubaji s názvem „Czech Spring“, jejímž hlavním tématem je voda a technologie.

Fotografie ze semináře

Jednou ze stálých expozic je projekt S.A.W.E.R., který představil manažer pavilonu Pavel Hrůza. Tato technologie vyrábí vodu ze vzduchu s využitím solární energie a dokáže kultivovat poušť s pomocí podpovrchových kultur. Dále byly představeny možnosti účasti jednotlivých firem, základním dělením je partner-dodavatel a partner-vystavovatel.

Mezi příležitosti patří například účast na rotační expozici, kde se jednotlivé výstavy a témata mění ve čtrnáctidenních intervalech či Národní den, který se uskuteční 21. března 2021. Do rotačních expozic je možné se hlásit již nyní,  z 55 % jsou termíny již rezervovány.  Výběrové řízení na realizaci Národního dne bude vyhlášeno v roce 2019. Podnikatelé mají také možnost účastnit se výběrového řízení pro dodavatele do české restaurace, která se bude v pavilonu nacházet. 

Seminář, který měl za cíl přiblížit českým firmám příležitosti související s přípravou prezentace České republiky na EXPO 2020 v Dubaji, se konal pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí ČR ve spolupráci s Kanceláří generálního komisaře účasti ČR na EXPO 2020 v Dubaji. Akce se zúčastnilo zhruba 200 hostů včetně velvyslance Spojených arabských emirátů v Praze J.E. pana Abdulla Mohameda Almaainaha a velvyslance České republiky v Rijádu Jiřího Slavíka.

Více informací o české účasti na EXPO 2020 v Dubaji se dozvíte na českých stránkách věnovaných EXPO 2020.

Doporučujeme