Seminář k obnově a rozvoji Sýrie a Iráku přiblížil možnosti zapojení českých subjektů

Seminář „Obnova a rozvoj Sýrie a Iráku se zapojením českých subjektů“ uspořádalo Ministerstvo zahraničních věcí ČR 27. května 2019 v Černínském paláci pod záštitou náměstka ministra zahraničních věcí Martina Tlapy. Seminář se zabýval konkrétními nástroji podpory české účasti při stabilizaci těchto zemí, a to jak z pohledu nevládního, tak i soukromého sektoru.

Cílem semináře bylo poskytnout aktuální informace o politické, bezpečnostní a ekonomické situaci v těchto zemích a přiblížit oblasti, které jsou relevantní pro české aktéry, ať už se jedná o nevládní organizace, či soukromé subjekty. Na semináři vystoupil ředitel odboru států Blízkého východu a severní Afriky Petr Hladík, zástupkyně ředitele odboru rozvojové spolupráce Hana Volná či bývalý rozvojový a ekonomický diplomat při ZÚ v Damašku Pavel Buchta.

Ředitel Úřadu Českého červeného kříže Josef Konečný a regionální ředitel pro Blízký východ Člověka v tísni Tomáš Kocian se podělili o své zkušenosti s humanitárním působením v Sýrii. Generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš pak přiblížil projekt obnovy a ochrany kulturního dědictví ve spolupráci se syrskými partnery.

V části věnované účasti a možnostem soukromého sektoru zástupce Finančního analytického úřadu Petr Korbáš představil základní požadavky vyplývající z platných sankčních omezení. Zástupce ředitele odboru ekonomické diplomacie Martin Bašta, ředitel sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy ČR Lukáš Martin a ředitel České rozvojové agentury Pavel Frelich se poté věnovali konkrétním sektorům, kam by pomoc České republiky a aktivity českých subjektů mohly v následujícím období směřovat. Semináře se zúčastnilo téměř 80 zástupců českého státního, nevládního a soukromého sektoru.

• Teritorium: Asie | Irák | Sýrie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme