Seminář na téma investičních pobídek a podpory investic MSP

Na 24. března připravila agentura CzechInvest seminář k novele zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a dalších finančních programech, které jsou určené pro malé a střední podniky (MSP).

V letech 2016-2019 získalo investiční pobídky 48 malých a středních podniků (MSP) ve zpracovatelském průmyslu a IT sektoru. Ve 33 případech se přitom jedná o ryze české společnosti.

Novela zákona o investičních pobídkách, která začala platit dne 6. září 2019, měla za cíl ještě více zpřístupnit investiční pobídky malým a středním podnikům, a proto snížila podmínky získání pobídek pro MSP na polovinu.

Hlavní změny v novele zákona o investičních pobídkách:

  • Podmínky pro MSP se snížily na polovinu
  • Podpoří se zejména projekty s nejvyšší přidanou hodnotou pro region a stát
  • Všechny žádosti schvaluje Vláda ČR
  • R&D centra mohou získat dotaci na nová pracovní místa a školení plošně po celé České republice (kromě Prahy)

Program semináře

13:15 – 13:30 Registrace

13:30 – 14:00 Novela zákona o investičních pobídkách: představení podmínek a forem investičních pobídek podle novely zákona o investičních pobídkách agenturou CzechInvest včetně uvedení příkladů malých a středních podniků, které žádaly o investiční pobídky za poslední čtyři roky

14:00 – 14:30 Hodnocení regionálního přínosu investičních pobídek: prezentace instrukcí pro žadatele, na co se zaměřit při přípravě záměrů získat investiční pobídky včetně hodnocení regionálních přínosů projektů agenturou CzechInvest

14:30 – 14:45 Přestávka na kávu

14:45 – 15:15 Podpora investic malých a středních podniků: představení programů podpory na výzkum a vývoj od Technologické Agentury ČR a možností podpory z programu OP PIK a dalších finanční nástrojů od Agentury pro podnikání a inovace

15:15–15:45 Diskuse

Informace:

Pro účast je nutná registrace – registrujte se, prosím, nejpozději do 23. března 2020

Kapacita místností je omezena. Seminář proběhne v českém jazyce.

Účast na akci je bezplatná.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Investice

Doporučujeme